Hop til indhold

Kære studerende på alle uddannelser på Aarhus Maskinmesterskole

I et undervisningslokale står en underviser og forklarer noget på tavlen til en gruppe studerende

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I de seneste uger har gangene summet af nervøsitet og spænding i forbindelse med eksamen. Nu er her ved at være stille, og vi vil ønske jer en rigtig god sommer med et sommerbrev.

Skemalægning

I det forgangne semester gik vi væk fra ugesprint på maskinmesteruddannelsen (4.-7. semester fremmøde), og det har ikke været uden udfordringer. Både undervisere og studerende har peget på, at der har været lange dage og sammenfaldende afleveringer. Ændringerne har været nødvendigt for at kunne udnytte laboratorier og værksteder og skabe noget fleksibilitet. Vi havde håbet, at det også kunne give mulighed for at fordybe sig mere i casene, når de ikke skulle afsluttes på én uge. Det er ikke til fulde indfriet. Vi arbejder på at gøre det bedre næste semester. Underviserne har givet skemainput, og Lotte knokler med at lægge skemaet.

Det har tidligere været et ønske fra studerende at deltage på den sidste dag af konferencen Ajour. Derfor holder vi d. 25. november fri for undervisning, så der er mulighed for at deltage.

Feedback og studiemiljø

I det kommende semester vil vi arbejde (mere) med feedback til studerende. Det er en aktivitet som mange undervisere bruger meget tid på. Men Danmarks Studieundersøgelse, som mange af jer besvarede i efteråret 2021, pegede på, at vi skal arbejde mere med feedback. Dette gælder både på maskinmester- og teknologuddannelserne. Teknologerne har også peget på, at vi kan forbedre det sociale studiemiljø i Mejlgade, og det vil også være et fokusområdet for efteråret.

Reorganisering af ledelsen på Aarhus Maskinmesterskole

I dette semester har vi arbejdet med reorganisering af skolens ledelse. Vi har sagt farvel til forskningschefen i denne måned, da han har valgt at søge nye udfordringer. Efter årsskiftet skal uddannelseschef Leif Tranborg på pension. En ny organisering skal sikre en tydeligere ansvarsfordeling mellem de fire tilbageblivende uddannelseschefer. Rektor overtager ansvaret for forskning og udvikling, og i den kommende tid arbejder vi på strategier for blandt andet laboratorier og værksteder, så vi kan blive ved med at sikre vilkårene for professions- og praksisrettede uddannelser.

Akkreditering

I næste semester begynder Aarhus Maskinmesterskole sin institutionsakkreditering. Det er en ekstern kvalitetsvurdering som alle videregående uddannelsesinstitutioner gennemgår hver 5. år. Vi skal aflevere en selvevalueringsrapport og en beskrivelse af vores kvalitetssikring i september. Akkrediteringsinstitutionen vægter de studerendes oplevelser i deres vurderinger, og vi vil derfor i slutningen af semesteret invitere studerende til at deltage, når der kommer et panel på besøg for at høre om fortællinger fra ”hverdagen”.

 

Tak for dette semester. Vi glæder os til at se jer på den anden side af en velfortjent sommerferie.

Rigtig god sommer!

Ledelsen på Aarhus Maskinmesterskole

 

Brevet er skrevet af Anna Bager Elsborg, ab@aams.dk