Hop til indhold

Det virtuelle er rykket ind på værkstederne

Når det nye kuld af studerende til februar starter op på maskinmesteruddannelsens 1. semester, vil de blive mødt med VR-briller og Augmented Reality. Det skal give de studerende et bedre udgangspunkt til den fysiske undervisning i værkstederne.

af Kristoffer Mølstrøm, kmo@aams.dk

Studerende prøver svejse simulator med VR-brille

Når studerende med en gymnasiebaggrund starter på maskinmesteruddannelsen, skal de igennem et værkstedsforløb på de første tre semestre. Her skal de lære at svejse, dreje, bukke metal og blive dus med en motors opbygning. Lære om grundlæggende teknik, de ikke har fået på gymnasiet.

Tiden på værkstedsforløbet er forbundet med olieindsmurte fingre, svejsestråler, sikkerhedssko og arbejdstøj, fordi alt foregår fysisk i et værksted og med fingrene i materialerne.

Lige indtil nu.

For i efteråret 2022 har underviserne på værkstedsforløbet testet digitale værktøjer af i form af Augmented Reality-simulatorer (AR) til svejsning og brandingslukning og et Virtuel Reality-spil (VR), hvor de studerende kan lære at samle en motor og lære de enkelte dele i motoren. En mindre digital invasion, der har været et positivt indspark og giver studerende og undervisere helt nye muligheder i undervisningen.

Svejsesimulatoren føles meget ligesom at svejse. Følingen er tæt på det samme, og det giver en god idé om, hvordan man skal gøre det i virkeligheden. Det gav os en grundig indføring, før vi kom i værkstedet

Close up af svejsesimulatoren

Feedbacken er det mest geniale

Ens for alle de nye digitale undervisningsformater er, at det giver de studerende en introduktion til faget og gør dem parate til at komme i værkstedet.

”Svejsesimulatoren føles meget ligesom at svejse. Følingen er tæt på det samme, og det giver en god idé om, hvordan man skal gøre det i virkeligheden. Det gav os en grundig indføring, før vi kom i værkstedet”, fortæller Jacob og Nikolaj fra 1. semester enstemmigt.

De studerende nævner også, at der er et tydeligt output bagefter, hvor ens svejseresultat vises på en skærm, og så er det let lige at tage en tur mere i simulatoren og rette op på fejl.   

For underviserne er de nye muligheder også en gevinst for at give feedback. I en fysisk svejsesituation er det normalt udelukket at give feedback, imens den studerende svejser, nu er det pludselig muligt at give input og sparring, imens der svejses, og det er en gamechanger i undervisningen.

”Feedbacken er klart det vildeste. Vi kan ikke give feedback i en svejsekabine, og med simulatoren kan vi nu tale undervejs og ikke kun tage udgangspunkt i slutresultatet. Samtidig er det for os undervisere en mulighed for at lave mere differentieret undervisning med flere forskellige øvelser”, fortæller underviser Ole Jacobsen.

Underviser hjælper studerende med svejsesimulator

Augmented Reality er vejen frem

Det hele startede i 2019, hvor underviser, Kasper Schulz, fik til opgave at undersøge mulighederne for at bruge VR og AR i undervisningen. Undervejs er der blevet testet en masse forskellige digitale løsninger, og flere af dem er også kuldsejlet undervejs. Der blev blandt andet testet et selvudviklet VR-spil, hvor de studerende blev "søsyge" ved at bruge VR-brillerne, et VR-førstehjælpsspil og VR-spåntagningspil, der begge var alt for tynde på læringsdelen. 

Erfaringen her knap fire år efter de første digitale spadestik er, at AR egner sig bedre til undervisningen end VR. 

"Vores erfaring er, at AR fungerer bedst, fordi det i højere grad forbinder det digitale og fysiske. De studerende kan for eksempel med AR rent faktisk træne det at svejse. VR er mere spilbaseret, og det er sværer at koble læring på, og det gør VR mere begrænset", fortæller underviser Kasper Schulz. 

Studerende prøver VR-spil

VR-spillet, hvor de studerende kan navigere rundt i en motor og lære dens enkelte dele at kende, er dog stadig så godt udviklet og anvendeligt, at det vil blive brugt i undervisningen fremadrettet. Og spildelen har også sine fordele ifølge Kasper Schulz. 

"Vores studerende er hjemmevant i pc-spil og digitale platforme, så VR-spillet er værdifuldt til at give de studerende en introduktion til motorens anatomi, inden de fysisk skal skille og samle tingene ad. Vi har bare oplevet mange VR-spil, der ikke lever op til vores læringskrav."

De fremtidige studerende, der starter op på 1. semester, vil få Augmented Reality og Virtual Reality som en fast bestanddel af starten på maskinmesterstudiet.

Aarhus Maskinmesterskole har selv finansieret de nye digitale undervisningsplatforme.