Hop til indhold

Eksamen på afstand: "Det fungerer faktisk godt"

Den grønne, mytiske eksamensdug og det fysiske eksamenslokale er skiftet ud med headset og videoplatform. I alt har 135 studerende i løbet af de sidste par uger gennemgået en virtuel eksamen. Oplevelsen har ifølge flere studerende og undervisere været overraskende god.


af Kristoffer Mølstrøm, kmo@aams.dk

En studerende ses bagfra. Han sidder med headsæt på og bruger en bærbar computer

Undervisning og eksamen på distancen er blevet ”new normal” under coronakrisen. Siden den 12. marts har undervisningen foregået på videoplatforme, og i de sidste par uger har 135 studerende ”gået” til online mundtlige eksaminer i stedet for den normale fysiske eksamen.  

I denne uge har 86 studerende på 2. semester været til eksamen i værkstedsprojektet og 9 bachelorstuderende har lavet et mundtligt forsvar af deres afsluttende bachelorprojekt.

Ugen før påske var 40 studerende fra 8. semester til eksamen i faget Language & Culture på valgfagslinjen Energy – Technology and Management.


Bachelorafslutning

Virtuel undervisning og eksamen er ikke en ukendt størrelse på Aarhus Maskinmesterskole, idet maskinmesteruddannelsen også udbydes som fjernundervisning, hvor studerende og undervisere er vant til at færdes og interagere i et virtuelt rum.

Det er dog i sandhed en ny virkelighed for studerende og undervisere, der har deres daglige gang på skolen og tager uddannelsen ved fysisk fremmøde. Det kræver stor tilvænning at blive dus med virtuel kommunikation og de dertilhørende videoplatforme. Og det har selvsagt medført en – forståelig – bekymring om, hvorvidt eksaminerne kunne afvikles på en hensigtsmæssig måde.

De sidste par uger har dog fjernet en del af den bekymring og bevist, at det i mange tilfælde sagtens kan lade sig gøre – og fungere. 

Ifølge underviser Thomas Frederiksen, der havde to studerende til den afsluttende bacheloreksamen onsdag 15. april, var det en positiv oplevelse.

”Vi havde, set fra min stol, en hyggelig og professionel eksamination fra tolv til to.  Eksamen via Zoom fungerer faktisk godt”.

En af de studerende til eksaminationen, Lasse Kjær Knudsen, er enig med sin eksaminators oplevelse.

”Der var ikke de store problemer med Zoom, og det fungerede godt taget situationen i betragtning. Thomas og censor gik efterfølgende ud og ringede sammen, så vi undgik at skulle ud af sessionen. Det virkede rigtig godt.”

Mindre nervøsitet

For Benjamin Callesen, der sammen med sin studiegruppe var til eksamen om deres værkstedprojekt på 2. semester, var det at sidde til eksamen i eget hjem en mere tryg oplevelse.  

”Jeg bliver ofte meget nervøs, når jeg skal til mundtlige eksaminer. Det var jeg ikke denne gang. Det gav en ro at sidde derhjemme, fordi situationen ikke var så formel.”

Eksamenssituationen var ifølge Benjamin generelt lettere end forventet, blandt andet på grund af Zooms brugervenlige teknik.  

”Vi var fem i gruppen, og det fungerede rigtig godt med skærmdeling og at supplere hinanden på skift.”


Et godt alternativ

Selvom den generelle tilbagemelding er positiv på baggrund af de første afholdte eksaminer under coronanedlukningen, er der dog ingen tvivl om, at det fysiske møde stadig er savnet, og at den fysiske eksamen giver mere nærhed. Med situationen taget i betragtning virker det til, at Zoom og den virtuelle eksamensform er et godt alternativ.   

Ledelsen på Aarhus Maskinmesterskole har meldt ud, at alle mundtlige eksaminer for resten af semesteret skal afvikles via den online videoplatform Zoom – bortset fra fjernundervisning på maskinmesteruddannelsen, der anvender videoplatformen Adobe Connect. Uanset hvad der sker i de kommende måneder med en eventuel genåbning.