Hop til indhold

En helt igennem good guy er indstillet til underviserprisen 2022

”Peter er en meget engageret, velforberedt og inspirerende underviser. Fagligt meget dygtig og kan formidle sin viden, således "alle" kan forstå det”: De studerendes tilfredshed med underviser Peter Øls Andersen er stor, og det har nu kastet en indstilling til Uddannelses- og Forskningsministeriets Underviserpris af sig.

af Kristoffer Mølstrøm, kmo@aams.dk

Underviser og adjunkt Peter Øls Andersen kigger ind i kameraet

Hvert år hædrer Uddannelses- og Forskningsministeriet syv undervisere på de videregående uddannelser, der bonner ud på et unikt engagement og er en stor inspiration for de studerende. Kort og godt en pris for den fremragende underviser.

På Aarhus Maskinmesterskole har studerende været inviteret til at indstille en underviser, der for dem har skilt sig nævneværdigt ud. 70 indstillinger tikkede ind og 32 af dem tilfaldt underviser og adjunkt Peter Øls Andersen, som primært varetager undervisning i elektroteknik på 7. semester, men underviser også eksterne kursister på deltidsuddannelsen i El-installation. Han er nu er nomineret til ministeriets Underviserprisen 2022.                            

Det var ikke kun antallet af indstillinger, der var tungen på vægtskålen for skolens valg af Peter som Aarhus Maskinmesterskoles kandidat til prisen, men i særdeleshed det, de studerende har skrevet i indstillingen om Peter som underviser.

Selvom han havde gentaget det for fjerde gang, så gentager han gerne en femte gang samt forsøger en ny vinkling, og han giver ikke op, før han er sikker på, at jeg har forstået det.

En good guy

Peter er personligt til stede i undervisningen. Det er ikke kun det faglige og teoribøgerne, der er i spil, når Peter entrer et klasselokale. Hans faglige viden som uddannet elektriker, el-installatør og teknologiske diplomuddannelse indenfor stærkstrøm er ikke til at tage fejl af, men når det faglige krydres med et engagement, god humor, tålmodighed og tilgængelighed, har man en underviser, der rykker de studerendes læring og glæde.

Det er det, der går igen på de mere end 6 siders kommentarer om Peter som underviser.

”Peter tager sig den nødvendige tid til at besvare spørgsmål og inddrager de studerende i undervisningen, hvilket er meget motiverende. Peter møder de studerende med et smil og er altid parat til at hjælpe,” skriver en studerende.

Peter er en underviser, der går i øjenhøjde med sine studerende og giver sig rigeligt med tid og indlevelse til at lære de studerende et kompliceret og tungt fagstof. Helt igennem en good guy, som en studerende påpeger.

Og hovedpersonen selv er både overrasket, stolt og ydmyg over de studerendes mange flotte ord.

” Det er en ære få indstillingen. Det havde jeg på ingen måder set komme, men jeg tager det som et udtryk for, at noget af det, jeg gør, er rigtigt”, griner Peter og fortsætter:

”For mig handler undervisning om at være til stede på en autentisk måde. Jeg går ind i et hvert klasselokale som Peter og er ikke bange for at bruge humor, være ærlig og vise usikkerhed. Underviserrollen er for mig i høj grad at være personlig og faglig på en og samme tid.”   

Peter Øls Andersen sidder på gangen på Aarhus Maskinmesterskole

Tager ting med fra firmabilen

Peter sætter en ære i at være faglig og give erfaring og viden videre. For Peter er det vigtigt, at de studerende får noget mellem hænderne og ser ’dimserne’ i virkeligheden. Han fortæller, hvordan han tager ting med fra sin ”firmabil” – han har ved siden af jobbet som underviser en lille installatørvirksomhed – så de studerende kan få en fornemmelse af det, de snakker om og regner på.

”De skal sætte teorien i kontekst. De skal have en praktisk forståelse. Jeg har værktøj med og alt muligt skrammel. Jeg prøver at formidle den teoretisk svære del via praktiske og virkelige eksempler,” fortæller Peter.

Peter understreger selv vigtigheden af at sparre med kollegaer om undervisningens indhold.

” Vi bruger vores praktiske erfaringer ind i undervisningen og erfaringerne fra de faglige netværk. Det er en farlig vej at tro, at man ved det hele selv, så vi er gode til at få snakket sammen”.

En studerende beskriver ligeledes en episode, hvor Peter efter et uafklaret fagspørgsmål i undervisningen efterfølgende henvender sig til en elektroteknisk ekspert i hans netværk og 14 dage efter vender tilbage med en uddybende forklaring på spørgsmålet til holdet.  

Nærværet er i centrum

Peter går meget op i sine studerende, og han er for eksempel altid til stede på dagen for den afsluttende el-autorisationsprøve på 7. semester med opmuntrende ord og plads til en snak om oplevelsen med eksamen. Det er det personlige og nære, der er på spil for Peter.  

Det handler ikke om at sætte flueben, når et emne er vendt i undervisningen. Peter er først i mål, når den enkelte studerende forstår stoffet og føler sig klædt på.

” (…) Selvom han havde gentaget det for fjerde gang, så gentager han gerne en femte gang samt forsøger en ny vinkling, og han giver ikke op, før han er sikker på, at jeg har forstået det”, fortæller en studerende.

Flere beskriver, hvordan Peter passioneret bruger mange forskellige virkemidler for at få de studerende engageret. Han holder af at tegne og visualisere og tale med de studerende om deres forståelse. Det er vigtigt, at undervisningen er levende, fortæller han. Men vigtigst er det, at der er feedback til de studerende på deres arbejde.

”Det kan være peer to peer, det kan være online. Det kan have mange former. De skal have en form for feedback, ellers så farer de vild i uddannelsen.”

Seks maskinmesterstuderende sidder omkring et bord og laver gruppearbejde

Fakta om underviserprisen

Uddannelses- og Forskningsministeriet udbyder undervisningspriser for inspirerende og engagerende undervisning på de videregående uddannelser. Hver pris er på 500.000 kroner og tildeles undervisere, som på ekstraordinær vis bidrager til god undervisning og et stærkt undervisningsmiljø. Heraf er 200.000 kroner en personlig hædersgave, mens 300.000 kroner kan anvendes til udviklingsaktiviteter, der understøtter et godt og engagerende undervisningsmiljø på uddannelsesinstitutionerne.

Der uddeles i alt syv undervisningspriser til undervisere fra henholdsvis universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, højere kunstneriske uddannelsesinstitutioner og maritime uddannelsesinstitutioner.

Hver uddannelsesinstitution indstiller en underviser, som er med i feltet af nominerede til prisen. På Aarhus Maskinmesterskole udvælger en jury bestående af en studerende, en underviser og en leder den underviser, der skal nomineres til underviserprisen ud fra studerendes indstillinger samt interviews med de indstillede undervisere.