Hop til indhold

Fuld fart på LNG-kursus

På Aarhus Maskinmesterskole har man de sidste 5 år udviklet og afholdt LNG-kursus for rederier med skibe, der bruger LNG som fremdrivning. Behovet for uddannelse i brugen af LNG er stigende inden for den maritime sektor og ses som et alternativ til heavy fuel.   

af Kristoffer Mølstrøm, kmo@aams.dk

Et skib hvorpå der står "Samsø Redderi" sejler på vandet

I oktober 2014 blev Aarhus Maskinmesterskole kontaktet af Samsø Rederi, der, i forbindelse med deres første LNG-drevne færge på ruten Hou-Sælvig, havde brug for et kursus til at gøre deres besætning sikkerhedsmæssigt og teknisk klar til at operere på LNG-skibe.

Aarhus Maskinmesterskole udviklede på baggrund af forespørgslen fra Samsø Rederi et LNG-kursus, der tog fat på alt lige fra bunkring, gassers kemiske og fysiske egenskaber og opbygning af tankanlæg til drift og sikkerhed. Hele besætningen nåede at gennemgå kurset inden færgens levering i januar 2015.  

Kurset var veltilrettelagt. Det gav en god introduktion til LNG drift, og vi fik gode kvalifikationer og forudsætninger til at arbejde på et LNG-skib. Særligt i forhold til sikkerhed og forståelse af LNG som brændstof, hvad egenskaber LNG har, og hvordan man skal håndtere en evt. lækage.

LNG er en naturgas, der har et mindre CO2-aftryk end andre fossile brændstoffer, og som ikke indeholder svovl. Det gør, at LNG overholder den internationale maritime organisations (IMO) svovlemissionskrav 2020, der fra 1. januar betyder, at skibe ikke må sejle på brændstof, der indeholder mere end 0,5 % svovl, medmindre skibet har renseteknologi installeret til at rense røgen.

– Svovlemissionskravet har længe været synligt ude i horisonten, og derfor tog vi også imod henvendelsen fra Samsø Rederi med åbne arme. Vi bestræber os hele tiden på at være forberedte på de fremtidige behov inden for den maritime sektor, fortæller underviser på Aarhus Maskinmesterskole, Ole Hansen.

Ifølge Maskinchef på Samsø Rederi, Per Nymann, så har kurset også til fulde dækket det behov, der var.

– Kurset var veltilrettelagt. Det gav en god introduktion til LNG drift, og vi fik gode kvalifikationer og forudsætninger til at arbejde på et LNG-skib. Særligt i forhold til sikkerhed og forståelse af LNG som brændstof, hvad egenskaber LNG har, og hvordan man skal håndtere en evt. lækage.


Flere følger trop  
Her 5 år efter at første kursus blev gennemført, har 86 personer været igennem.  

I 2017 blev det skrevet ind i bekendtgørelsen for søfarendes uddannelse og træning (STCW), at besætninger på LNG-skibe skal klædes teknisk og sikkerhedsmæssigt på. Det har givet mulighed for at udbyde kurset i henhold til STCW-konventionen med ret til udstedelse af et bevis.  

Det har gjort kurset endnu mere populært for rederierne, og i de sidste par år har henholdsvist det norske rederi Fjordline og det tyske rederi FRS-World sendt deres ansatte på kurset   

– Vi har allerede haft 15 besætningsmedlemmer fra det tyske rederi, der er kommet flere til i år. Vi oplever en stigende interesse for kurset. Lige nu er der 214 skibe i ordre med LNG som fremdrivning, og tendensen i erhvervslivet er, at LNG ses som et seriøst alternativ til heavy fuel, fortæller Ole Hansen.


Studerende den anden vej
Som en produkt af rederiernes deltagelse i kurset har Samsø Rederi taget op imod 30 studerende fra maskinmesteruddannelsen i praktik på Samsøfærgen. Fjordline har ligeledes fulgt trop og taget studerende i praktik.

– Ved at de også tager imod vores studerende, så sikrer vi med kurset videngrundlaget på skolen, fordi vi skaber en direkte kobling til de studerendes hverdag, fortæller Ole Hansen endvidere.

Udover at studerende kommer i praktik har underviserne på kurset sejlet med skibe fra alle tre rederier og dermed bragt den sidste nye viden fra søen i spil på uddannelsen.


Hvordan ser fremtiden ud?
LNG er et fossilt brændstof, og derfor er det af naturlige årsager ikke løsningen på miljøudfordringerne inden for søtransport. Det kan dog ifølge Ole Hansen være en fornuftig løsning i en overgangsperiode.

–  Vi uddanner studerende og kursister til at gå direkte ud i erhvervslivet, så vi tilpasser læringen til de fremtidige behov, erhvervslivet har. Lige nu er der et stort behov for LNG, men den dag brint som brændsel bliver aktuelt, står vi klar til at hjælpe.

Aarhus Maskinmesterskole deltager i forskellige videns- og erhvervsfora, som f.eks. Project Green Ship, for at sikre viden om strømninger i erhvervet og forskningen.

 

For yderligere information

Underviser, Flemming Hauge Pedersen, fhp@aams.dk

Underviser, Ole Hansen, oh@aams.dk

Videncenterleder, Trine Schmelling, trs@aams.dk