Hop til indhold

Kursusdebut i transkritiske CO2-kølefryseanlæg

15. juni blev Aarhus Maskinmesterskoles nye transkritiske CO2-kølefryseanlæg for første gang anvendt til kursus for virksomheder. Feedbacken fra kursisterne gjorde debuten til mere end godkendt.

af Kristoffer Mølstrøm, kmo@aams.dk

En folk mænd er på kursus og står ved Aarhus Maskinmesterskoles nye transkritiske CO2-kølefryseanlæg

Hvordan kan vi anvende transkritiske CO2-kølefryseanlæg til store industrielle systemer?’ er titlen på det kursus, der onsdag den 15. juni for første gang blev afholdt på Navitas for virksomheder, der kan bruge lignende anlæg til store industrielle formål.

Kurset er født, fordi Aarhus Maskinmesterskole tilbage i 2019 fik etableret et nyt transkritisk CO2-kølefryseanlæg med henblik på både den daglige undervisning, forskningsprojekter samt kurser og uddannelse i CO2-kølefryseanlæg ud mod erhvervslivet.

CO2-kølefryseanlæg er fremtiden
Anlægget blev finansieret med støtte fra den Maritime Fond. Blandt andet fordi, at det fra 2021 ikke længere er lovligt at renovere køleanlæg med ikke-naturlige kølemidler på skibe, såsom CFC (Chloro-Fluoro-Carbon-gasser). Her er CO2-kølefryseanlægget et relevant alternativ, da CO2 er et naturligt og miljøvenligt kølemiddel.

Ifølge kursets teoretiske underviser, ingeniør Per Skærbæk fra konsulentvirksomheden Cool Partners, handler kurset i bund og grund om, hvordan et CO2-transkritisk industrielt system kan fungere, og hvorfor systemerne kommer til at tage over på det maritime område og på mange landbaserede installationer i fremtiden.

”Vi ser disse transkritiske CO2-kølefryseanlæg i stigende grad blive efterspurgt til store produktionsvirksomheder, for eksempel til indfrysning af fisk i fiskeindustrien, hvor også store super trawler og mindre fiskefartøjer gerne vil gøre brug af transkritiske CO2-kølefryseanlæg. På kurset viser vi, hvordan et transkritisk CO2-kølefryseanlæg, som det vi har her på Aarhus Maskinmesterskole, kan bruges i store industrielle produktionssammenhænge.”

God feedback
Feedbacken efter kurset har været overvejende positiv blandt de deltagende kursister. For kursets praksisorienterede underviser, og til daglig underviser på Aarhus Maskinmesterskole, Lars Astrup, har det første kursus set fra hans stol ligeledes været en god oplevelse.   

”Det er dejligt, at kursisterne har fået relevant viden med, som de kan bruge i deres dagligdag. Men som underviser kan jeg også godt se, at der er nogle elementer, vi lige skal skrue lidt på til næste gang. Blandt andet skal vi sikre, at alle kursister får en fælles forståelse for, hvad transkritisk reelt betyder.”

12 kursister fra forskellige virksomheder deltog i endagskurset, der blev arrangeret i et samarbejde mellem Aarhus Maskinmesterskole, Cool Partners og Den Danske Vedligeholdelsesforening (DDV).