Hop til indhold

Livet som maskinmester: Mød Anders fra Energinet

På Aarhus Maskinmesterskole uddannes dygtige og engagerede maskinmestre, der er klar til at tage udfordringerne op i forbindelse med den grønne omstilling.

Anders L. Christensen er tidligere studerende på skolen, og vi har haft mulighed for at tale med ham om rejsen fra at være maskinmesterstuderende til i dag at arbejde som Senior Manager hos Energinet. Her arbejder han i hjertet af dansk elforsyning og oplever den grønne omstilling på første række.

Læs videre og bliv klogere på, hvorfor Anders valgte at læse til maskinmester, og hvordan uddannelsen har klædt ham på til at håndtere de udfordringer, han står over for i det daglige.

Mød Anders fra Energinet

Nærbillede af tidligere maskinmesterstuderende Anders med hjelm på

Den perfekte overbygning

Anders har en baggrund som flytekniker, men han følte et behov for at læse videre. Maskinmesteruddannelsen viste sig at være den perfekte overbygning for ham, som han på intet tidspunkt har fortrudt. Han ønskede udviklingsmuligheder og at dygtiggøre sig ved blandt andet at få en dybere teoretisk forståelse inden for sit felt. Anders fortæller om maskinmesteruddannelsen:

”Det bedste er den brede forståelse og evnen til at se sammenhænge i tekniske systemer. Uddannelsen giver et bredt fundament, som gør det muligt at forstå sammenhænge, men også senere specialisere sig indenfor bestemte fagområder.”

 

Specialisering og fleksibilitet

Netop muligheden for specialisering var en af grundene til, at Anders valgte at læse til maskinmester på Aarhus Maskinmesterskole. Han var særligt interesseret i energisystemer og -optimering, og her var der mulighed for at læse på energilinjen. Derudover tiltrak det ham, at der var mulighed for fjernundervisning:

Muligheden for fjernundervisning passede godt til netop min livsfase med børn og familie, hvor der til tider er ekstra behov for fleksibilitet.

Fjernundervisning gav ham altså den nødvendige fleksibilitet til at balancere sin uddannelse med familielivet. Undervisningen foregik online, så han kunne tage uddannelsen uden fysisk fremmøde.

Læs mere om fjernundervisning her

Livet som maskinmester - Anders står foran stor skærm

Den brede faglige forståelse

Anders startede egentlig som operatør hos Energinet, men har hurtigt fået mere ansvar og er nu afdelingsleder for en af afdelingerne i kontrolrummet. Energinet driver og udvikler el- og gassystemet i Danmark samt på tværs af landegrænserne. Der er gang i en stor omstilling i begge systemer, hvor der arbejdes med sektorkobling og mod et mere samlet energisystem i takt med, at grønne energikilder skal tilsluttes. Som maskinmester i denne kontekst kan Anders bidrage med en bred faglig forståelse samt en evne til at agere bindeled og forstå både interne og eksterne interesser. Han fortæller:

”Maskinmesteruddannelsen giver mig en styrke i at kunne se på tværs af det samlede system, og jeg føler mig fuldt kompetent til, at samarbejde med de højt specialiserede kolleger jeg har inden for el, gas, og ledelse.”

 

En nøglerolle i den grønne omstilling

I en tid hvor der arbejdes med omstilling til vedvarende energi, er det afgørende at kunne sikre sammenhængen mellem produktion og forbrug. Her har han som maskinmester en vigtig rolle i at koble de to ting, så de stemmer overens, forklarer Anders.

Jeg ser maskinmesteren have en nøglerolle i den grønne omstilling, specielt hvor der skal arbejdes med sektorkobling og mod et samlet energisystem.

For Anders har maskinmesteruddannelsen åbnet døren for en spændende karriere, hvor han er blevet klædt godt på til at håndtere de udfordringer, som opstår i det daglige arbejde. Han har haft gode muligheder for at udvikle sig og specialisere sig inden for det, han finder allermest interessant.

Anders fra Energinet står ved højspændingsstation og snakker med kollega

Vil du læse mere?

Er du interesseret i at læse mere om maskinmesteruddannelsen? Tag det første skridt mod en spændende og meningsfuld fremtid som maskinmester, og vær med til at skabe en bedre verden gennem grøn energi.

Læs mere om maskinmesteruddannelsen her