Hop til indhold

Maskinmesterstuderende på besøg i fremtidens maskinrum

I forbindelse med navngivningen og fremvisningen af Laura Mærsk, der er det første metanoldrevne containerskib i verden, var maskinmesterstuderende fra 4. og 8. semester på Aarhus Maskinmesterskole med en tur på besøg i fremtidens maskinrum.

Tekst og billeder: Janus Priess

På Aarhus Maskinmesterskole er fokus på den praksisnære undervisning ikke til at tage fejl af, når flere end 100 studerende i september 2023 var på besøg på Laura Mærsk, der lå til kaj ved Esplanaden i København. Laura Mærsk er verdens første metanol-drevne containerskib, og da det store danske rederi A. P. Møller-Mærsk i 2018 annoncerede at de i 2030 ville have det første metanol-drevne skib i vandet, var det ikke til at regne ud, at Laura Mærsk ville stævne ud fra sit skibsværft i Sydkorea blot fem år senere. Besøget var en unik mulighed for de studerende for at komme helt tæt på fremtidens maritime industri, og opleve fremtidsperspektiverne og den teknologiske innovation, som mange af dem vil møde i arbejdslivet.

Metanol-motorer på nært hold

De studerende blev inddelt i mindre grupper, og fik fornøjelsen af at blive vist rundt på Laura Mærsk af skibets besætning og ansatte på A.P. Møller-Mærsks hovedkvarter på Esplanaden. Det lykkedes også at få udvidet rundturen til maskinrummet, der om noget er skibets hjerte, og hvor de maskinmesterstuderende fik mulighed for at se metanol-motorerne på nært hold. Foruden metanol-motorerne blev det også til et par ord fra maskinchefen på Laura Mærsk, Flemming Christensen, der også er uddannet maskinmester, og som kunne fortælle mere om både motorerne og drivmidlet metanol.

“Vi er det første af vores slags, og vi skal drage de erfaringer, som vi kan bruge til de næste skibe, der kommer inden længe” Flemming Christensen, Maskinchef på Laura Mærsk

Foruden den danske maskinchef og andenstyrmanden Magnus, der viste rundt på skibet, kunne de maskinmesterstuderende også få lov til at hilse på Laura Mærsks hollandske kaptajn Pieter van Rijn, der fortalte om skibets manøvrer og fremviste broen, hvorfra der i solskinnet var udsigt til det meste af København. Besætningen på Laura Mærsk er særdeles international, ligesom på så mange andre skibe hvor de maskinmesterstuderende vil kunne påmønstre, når de har gennemført uddannelsen. I kabyssen kunne andenstyrmanden fortælle om den indonesiske kok, der laver mad fra hele verden, og om de i alt 20 andre besætningsmedlemmer, der kommer fra både Indien, Ukraine, Filippinerne og resten af verden.

Fremtidens maskinrum

Laura Mærsks motor er bygget af Hyundai i Sydkorea, under licens fra MAN Energy Solutions, og kan bruge både marinediesel og metanol. Motoren kan yde 10.320 kW, og kan dermed sejle 2100 tyvefodscontainere sikkert og stabilt omkring i de nordeuropæiske farvande, hvor hun primært vil færdes. Rækkevidden er 6.000 sømil på en fuld tank, som er på 1.400 kubikmeter metanol.

Metanolens potentiale er heller ikke gået maskinmesteruddannelsernes næse forbi, for her bliver der netop nu arbejdet på undervisningsforløb i Power-to-X. Ved at kombinere brint fremstillet gennem elektrolyse og kuldioxid udvundet fra naturgas, muliggør Power-to-X fremstillingen af miljøvenlige brændstoffer som eksempelvis metanol. Denne teknologi har potentialet til at revolutionere energilandskabet og spille en central rolle i den maritime sektors overgang til mere bæredygtige drivmidler. Uddannelsesforløbene i Power-to-X vil give de kommende maskinmestre de nødvendige færdigheder og viden der skal til for at navigere i fremtidens miljøvenlige energilandskab.

Derudover er der også nye undervisningselementer i blandt andet Dual Fuel og nye brændsler som metanol og flydende naturgas på vej, når man på Aarhus Maskinmesterskole i 2024 etablerer den nye maskinrumssimulator, der skal supplere den nuværende simulator i undervisningen af både maskinmesterstuderende og andre, der har behov for efter- og videreuddannelse, herunder personer der gør tjeneste på skibe omfattet af IGF-koden, der er det internationale regelsæt der regulerer skibe der drives af gas eller andre brændsler med et lavt antændelsespunkt.

Med besøget på Laura Mærsk, fik de studerende fra Aarhus Maskinmesterskole et indblik ind i de mange grønne muligheder der er i den maritime sektor, og besøget understregede netop de maritime uddannelsers helt særlige relevans i Danmark og i den grønne omstilling.

Om Mærsks metanol-flåde

A.P. Møller-Mærsk har bestilt 25 metanol-drevne skibe, der i alt kan spare udledningen af 2,75 mio. tons CO2 årligt, og som er en vigtig del af målet om at blive energineutral i 2024. Laura Mærsk er det første skib, et såkaldt feeder vessel, med en kapacitet på 2.100 TEU, og som primært vil sejle i de Nordeuropæiske farvande. De næste skibe vil have kapaciteter på både 16.000, 17.000 og 9.000 TEU. Fremvisningen af Laura Mærsk i København er en del af Mærsks afkarboniserings-strategi All the way to Zero.