Hop til indhold

Samarbejde med energipark er et skridt i den grønne retning

Med den grønne omstilling følger et behov for specialiseret arbejdskraft og efter­spørgsel på maskinmestre. Derfor har Aarhus Maskinmesterskole og den grønne energipark GreenLab i Skive indgået et samarbejde for at imødekomme efterspørgs­len på maskinmestre inden for den grønne omstilling.

af Kristoffer Mølstrøm, kmo@aams.dk

Dronebillede af GreenLab i Skive

GreenLab ligger på en mark lidt udenfor Skive, og ved første øjekast ligner det et klassisk fabriksområde med høje silotanke og en røgfyldt skorsten.

Men det er en grøn og cirkulær energipark, der ikke sender fossile brændsler ud af skorstenen. Ifølge GreenLab selv er det verdens første ægte, grønne energipark med 100 % vedvarende energiproduktion. Energien leveres til parkens virksomheder, der bruger energien i produktionen og fx omdanner energien til varme, electrofuels og grønne brændstoffer.

Et slags grønt ”kontorfællesskab”, hvor GreenLab stiller faciliteter til rådighed for virksomheder, der er med til at skabe ny know-how om grøn energi og Power-to-X. Udover værtsrollen for virksomheder skal GreenLab også være et nationalt forskningscenter, der understøtter uddannelse og kompetenceudvikling indenfor den grønne omstilling. En cirkulær tankegang, hvor uddannelse og virksomheder kan hjælpe og dele ting med hinanden.

Ambitionen er at forankre samarbejdets aktiviteter i vores GreenLab Academy, hvor vi sammen med vores partnere vil skabe en moderne uddannelsesplatform.

Samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole

I foråret 2021 indgik GreenLab og Aarhus Ma­skinmesterskole et samarbejde, der på mange måde er et ”joint venture”.

”Ambitionen er at forankre samarbejdets aktiviteter i vores GreenLab Academy, hvor vi sammen med vores partnere vil skabe en moderne uddannelsesplatform, hvor kom­petence- og virksomhedsudvikling bliver tæt forankret. I GreenLab skaber vi et miljø, der muliggør test i stor skala, og det er afgørende, at vi kan tilbyde Aarhus Maskinmesterskole og øvrige uddannelsespartnere Work-based learning (WBL), hvor praksis og teori møder hinanden,” fortæller Philip Sviatchenko, der er Business Innovation Lead hos GreenLab.

Og for rektor, Anders Hanberg Sørensen, hand­ler det i høj grad om, at de studerende på Aarhus Maskinmesterskole får praktisk know-how om, hvordan de studerende kan gøre sig gældende ude i erhvervslivet.

”Den grønne omstilling fylder meget for vores maskinmestre, når de kommer ud på arbejds­markedet. Maskinmestrene bidrager dagligt ude i virksomhederne til at finde nye løsnin­ger og veje til at optimere energiforbruget og omsætte energien på en bæredygtig måde”, siger Anders Hanberg Sørensen.

GreenLab har også indgået et samarbejde med DTU og Aalborg Universitet, hvor energi­projekterne i højere grad har karakter af forsk­ning. Hos Aarhus Maskinmesterskole bliver projekterne mere rettet mod den praktiske udførsel.

Dronebillede af GreenLab i Skive med forklaringer af, hvad der er i bygningerne

Anvende teknologierne i praksis
Ifølge lektor Morten Nielsen fra Aarhus Maskinmesterskole, der har været med til at forme samarbejdet, bliver der mange mulige projekter og veje ind i GreenLab for Aarhus Maskinmesterskole.

Han fortæller, at GreenLab kan bruges aktivt i undervisning på tværs af de forskellige semestre. Blandt andet vil de studerende i deres semesterprojekter kunne samarbejde med virksomhederne, der holder til huse ved GreenLab. Methanolproduktionen og vindmøllerne hos GreenLab kan ligeledes blive en stor del af det, de studerende skal arbejde med.

Derudover kommer de studerende til at arbejde med data og digitalisering, hvor de får adgang til GreenLabs servere og data.

Uddannelsen i Viborg får et stort fokus på samarbejdet med GreenLab. Sandsynligvis kommer der en specifik valgfagslinje i Viborg, der er tæt tilknyttet med GreenLab.

 

Læs mere om GreenLab på deres hjemmeside