Hop til indhold

Studerende: "Det er berigende, når en fra virkeligheden kommer og fortæller, at det vi lærer i undervisningen rent faktisk bruges i praksis.

Teknologuddannelserne er korte, videregående uddannelser, der spiller bold med den virkelighed, de studerende som færdiguddannede skal ud i. Produktionsteknologstuderende har haft besøg af designfirmaet HarritSorensen, der har givet de studerende oplevelsen af, at det faktisk giver mening at studere.

af Kristoffer Mølstrøm, kmo@aams.dk

Studerende er i et undervisningslokale, og den ene peger på tavlen

Alle uddannelser på Aarhus Maskinmesterskole har til fælles, at det, de studerende lærer på skolebænken, har en tråd til den virkelighed, de senere skal ud at arbejde i. Det kaldes også for praksisnær undervisning, hvilket i bund og grund betyder, at teori og lærebøger bliver sat ind i en virkelighedstro situation.

Selv i en coronatid bliver virksomheder og erhvervsliv inddraget og inviteret ind i undervisningen, omend det fysiske møde mellem studerende og virksomhed er udfordret.

Det, at få en virksomhed ind i et undervisningsforløb er et godt supplement til det øvrige undervisningsindhold. Og det giver ekstra gods til undervisningen når de studerende oplever den direkte kobling til virkeligheden udenfor, og får nye vinkler og perspektiver med fra den praktiske verden.

Designfirma på besøg

For nyligt havde 1. semesterstuderende på produktionsteknologuddannelsen besøg af designfirmaet HarritSorensen i forbindelse med undervisningsforløbet ’produktudvikling’, som handler om alle de forskellige elementer, der indgår i en produktudviklingsproces.

Charles Sonny Garvang var en af de studerende, der sad med via videoplatformen Zoom, og for ham blåstempler oplægget fra HarritSorensen det, de lærer i undervisningen.

”Det er berigende, når en fra virkeligheden kommer og fortæller, at det man lærer i undervisningen rent faktisk bruges i praksis.”

Charles fortæller også, at oplægget og mødet gav nye indspark til den mock-up, de var i gang med at udvikle. Og det er også en af kongstankerne ved at få virkeligheden ind i klasselokalet.

”Det, at få en virksomhed ind i et undervisningsforløb er et godt supplement til det øvrige undervisningsindhold. Og det giver ekstra gods til undervisningen når de studerende oplever den direkte kobling til virkeligheden udenfor, og får nye vinkler og perspektiver med fra den praktiske verden”, fortæller underviser Jens Møller Jensen.   

Spørger man oplægsholder, Nicolai Sørensen, fra designfirmaet HarritSorensen, er ønsket da også at inspirere og motivere de unge.

”Jeg håber på, at jeg igennem mine undervisningssessioner inspirerer til samarbejde og forståelse for, at godt design opstår i samarbejde mellem teknikere og designere og alle de andre faggrupper, der er med indover.”

Læs også historien om et nyt værkstedskursus, der skal få flere studenter til at gennemføre en teknisk erhvervsakademiuddannelse. De første erfaringer er gode.