Hop til indhold

Studerende fra Aarhus Maskinmesterskole vinder pris for bedste projekt

Maskinmesterforeningen har netop kåret 2021’ bedste bachelorprojekt blandt en række indstillede projekter fra landets maskinmesterskoler og maritime centre. Vinderprojektet er skrevet af tidligere studerende på Aarhus Maskinmesterskole, Mathias Volsmann Simonsen.

Af Kristoffer Mølstrøm, kmo@aams.dk

Mathias får overrakt prisen for årets bachelorprojekt

Mathias færdiggjorde sin maskinmesteruddannelse i sommeren 2021, og han afsluttede uddannelsen med sit bachelorprojekt, der blev lavet i samarbejde med Mathias’ praktikvirksomhed, Nel Hydrogen. Nel Hydrogen bygger påfyldningsanlæg til brint på deres fabrik i Herning. Efterfølgende transporteres disse med skib frem til opstillingssteder i bl.a. Asien. 

Mathias arbejdede i sit bachelorprojekt med årsager til utætheder, der kan opstå i forbindelse med skibstransporten, og her simulerede han transporten på skibet og foretog vibrationstest af brintrørene. Noget, der er kommet til gavn for Nel Hydrogen, som efterfølgende har arbejdet videre med nogle af de fejl og mangler, Mathias har identificeret. 

For den nykårede vinder er det da også en stor ære at vinde prisen.

”Det havde jeg ikke regnet med at vinde. Jeg var godt klar over, at det var et godt projekt, men at det ligefrem blev kåret som årets bachelorprojekt. Det er en flot hæder at få,” fortæller Mathias kort efter overrækkelsen af prisen.  

Dommerkomiteen udtaler følgende om vinderprojektet:

(…) Mathias har anvendt og demonstreret en dybdegående forståelse for den viden og de færdigheder, som er erhvervet gennem uddannelsen. Mathias har inddraget relevante resultater fra forsøgs- og udviklingsarbejder og har bidraget til udvikling af professionens viden og praksis.

Arbejdet med at kvalificere sit metodevalg har været af ekstraordinær høj kvalitet. Mathias skulle først definere problemet, dernæst skulle der udvælges metoder, der kunne belyse, om problemet var reelt og relevant. Der blev også gransket og valgt metode til at analysere og belyse problemet med løsrivning, inden arbejdet med at vibrere og måle viste sig at være vejen frem.

Mathias har kontaktet relevante samarbejdspartnere i projektet, når det har været relevant, og har fået værdifulde informationer og værktøjer til rådighed gennem disse indsatser. Generelt en opgave, der er udført på et højt teknisk niveau.

Udover Nel Hydrogen har Carsten Stjernfeldt fra virksomheden DEWESoft ligeledes stået til rådighed for projektet.