Hop til indhold

Teknisk projektleder i et grønt job

Hvad vil det sige at arbejde som maskinmester med grønne omstilling? Vi har mødt en af dem for at få et indblik i, hvilken rolle maskinmestre spiller i vejen til grøn omstilling.

Af Kristoffer Mølstrøm, kmo@aams.dk

Simon Kazwah står bag en tavle med tekst og kigger i kameraet

I dag indgår grøn omstilling i knap 50% af alle maskinmester-jobs, der bliver slået op på jobforums. Og den tendens er kun stigende. For maskinmestre er efterspurgte for deres evne til at lede og styre komplekse tekniske systemer og arbejde med forskellige energiformer. Også de grønne af slagsen.   

En af dem der arbejder med grøn energi, er 35-årige Simon Kazwah, som er teknisk projektleder hos den grønne energipark GreenLab, der har til huse på en mark lidt udenfor Skive.

GreenLab er en grøn energipark med vedvarende energiproduktion. Energien leveres til parkens virksomheder, der bruger energien i produktionen og fx omdanner energien til varme, electrofuels og grønne brændstoffer. Et slags grønt ”kontorfællesskab”, hvor GreenLab stiller faciliteter til rådighed for virksomheder, der er med til at skabe ny know-how om grøn energi og Power-to-X. 

Hvis vi for eksempel ikke lagrer energi, kan vi lige så godt droppe tanken om en fuld omstilling til vedvarende energikilder. Vi skal bruge overskydende energi til bæredygtige brændsler, og det er kernen i mit job.

“Som teknisk projektleder bidrager jeg med teknisk forståelse og udvikling til blandt andet Power-to-X, som er et kerneområde hos GreenLab. Med min baggrund som maskinmester har jeg overblik over de tekniske processer igennem hele værdikæden. Det indebærer at integrere de forskellige applikationer såsom elektrolyseproduktion, metanolsyntese og brintfyldestation til én samlet værdikæde, som spiller sammen med GreenLabs energiinfrastruktur” fortæller Simon Kazwah.


Få systemerne til at spille sammen

Som teknisk projektleder hos GreenLab handler det for Simon om at få alle systemer til at spille sammen og styre processen fra start til slut. Det er alle de forskellige tekniske processer, der ligger på vejen fra etablering af nødvendige tekniske anlæg og hjælpesystemer til vind- og solenergi som omdannes til brint, metanol og andre electrofuels.

Det er lige præcis at tænke hele processen igennem, en maskinmester som Simon Kazwah er uddannet til. Simon er ikke en specialist, der er ekspert i ét område eller ét teknisk system, men med baggrund i sin brede tekniske viden, får han de forskellige teknologier og systemer integreret så helheden fungerer i sidste ende.

”Jeg arbejder med integration af forskellige systemer. For at lykkes med den grønne omstilling kræver det, at vi tænker sektorkobling og cirkulært og herunder optimering af processen som helhed. Vi må ikke reducere grøn omstilling til slutproduktet. Det handler i lige så høj grad om vejen dertil, og om at gøre hele processen bæredygtig.

Simon Kazwah sidder og arbejder ved computer

Cirkulær tankegang

Power-to-X-processen, som Simon arbejder med, kræver et stort overblik og en forståelse for, at det også skal driftes efter opsætning og være rentabelt. Derfor spiller forarbejdet med det tekniske og økonomiske design en kritisk rolle i udviklingen af bl.a. Power-to-X anlæg.

”Det er hele værdikæden, der er i spil, og vi skal tænke cirkulært og se på det som et sammenhængende energisystem. Både energimæssigt og økonomisk. Hvis vi for eksempel ikke lagrer energi, kan vi lige så godt droppe tanken om en fuld omstilling til vedvarende energikilder. Vi skal for eksempel bruge overskydende energi til bæredygtige brændsler, og det er kernen i mit job.”

I foråret 2021 indgik GreenLab og Aarhus Ma­skinmesterskole et samarbejde, der på mange måde er et ”joint venture”, hvor maskinmesterstuderende kan få eksklusiv adgang til den nyeste viden inden for grøn energi.

Læs mere om samarbejdet lige her