Hop til indhold

Underviser fra Aarhus Maskinmesterskole får national pris

”Han går op i det med liv og sjæl og krydrer det med selvironi og humor”: Det siger de studerende om deres underviser, Per Hessellund, der netop har vundet Uddannelses- og Forskningsministeriets undervisningspris for hans undervisning og arbejde med og bidrag til at opbygge et succesfuldt fjernundervisningsforløb.

af Kristoffer Mølstrøm, kmo@aams.dk

I et undervisningslokale står en underviser og forklarer noget på tavlen til en gruppe studerende

Aarhus Maskinmesterskole har i snart femten år udbudt ’maskinmesteruddannelsen via fjernundervisning’ – hvor den studerende studerer hjemmefra, og al undervisning og gruppearbejde foregår virtuelt. Og tilbuddet er en succes, for det lave frafald er det samme som på de almindelig hold, der møder fysisk op.

En af dem, der har været idémand og tovholder på det online undervisningstilbud, er underviser og koordinator på fjernundervisning, Per Hessellund, som er en ud af syv undervisere, der lige er blevet hædret med Uddannelses- og Forskningsministeriets ’Undervisningsprisen’.

Per Hessellund er på mange måder en foregangsmand. Han har formået at få succes med fjernundervisning, længe inden det blev mere almindeligt i de her corona-tider. Det er en kunst at kunne skabe nærvær, når der er afstand gennem en skærm. Det lykkes for Per. Han engagerer sig i sine studerende og deres liv på en inspirerende måde.

Det store engagement og drive for at få udviklet et online undervisningsforløb, der har succes, er en tungtvejende årsag til, at Per Hessellund får prisen.  

”Per Hessellund er på mange måder en foregangsmand. Han har formået at få succes med fjernundervisning, længe inden det blev mere almindeligt i de her corona-tider. Det er en kunst at kunne skabe nærvær, når der er afstand gennem en skærm. Det lykkes for Per. Han engagerer sig i sine studerende og deres liv på en inspirerende måde”, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.


En dedikeret underviser

Ifølge de studerende, der oplever Per i det daglige, er den ildhu for at udvikle undervisningsforløb også noget, han tager med sig ind i den daglige undervisning.

”Det, som de fleste nok vil sige om Per, er, at han går op i det med liv og sjæl. Han er også ret nørdet, når det kommer til elektroteknik, og hvis man stiller et spørgsmål om en opgave, kan man nogle gange komme ud på sådan et elektroteknisk-eventyr for at få et svar”, fortæller studerende på fjernundervisning, Daniel Mathiesen og fortsætter:

”Og hvis man tager det, og så krydrer det med hans selvironi og humor, er man jo nået rimelig langt. Den begejstring kan vi som studerende mærke, og det er enormt vigtigt, at man kan mærke motivation fra underviseren, når vi ikke sidder fysisk sammen.”


Gruppearbejde er essensen

At fjernundervisning formår at fastholde de studerende i lige så høj grad som til fysisk fremmøde skyldes, hvis man spørger hovedpersonen selv, at fjernundervisning netop har taget styrken ved fysisk fremmøde og  ”puttet” den ind i et virtuelt rum.

”Nøglen er, at vi organiserer de studerende i grupper, så de ikke sidder helt alene og føler, at de ikke har nogen at møde ind sammen med. På den måde kan vi sikre et nærvær de studerende imellem”, fortæller Per Hessellund. 

Og det bakkes op af Morten Sønder Kristensen, der mener, at gruppen gør, at du holder motivationen kørende.

”Gruppen er det faste holdepunkt, og dem jeg føler mig forpligtet overfor. Det er det, der gør, at jeg er motiveret til at stå op om morgenen.”


En ny undervisningspris

Undervisningsprisen er en hyldest til de gode undervisere. Uddannelses- og Forskningsministeriet hædrer inspirerende og engagerende undervisere på de videregående uddannelser med Undervisningsprisen. Der uddeles syv priser, der hver er på 500.000 kr. Priserne skal anerkende den store betydning, som fremragende undervisere har.  Der bliver uddelt syv priser for at alle typer af videregående uddannelsesinstitutioner er repræsenteret. De syv undervisningspriser er fordelt på følgende måde:


Universiteterne: To prismodtagere
Professionshøjskolerne: To prismodtager
Erhvervsakademierne: Én prismodtager
Udbyderne af de højere kunstneriske uddannelser: Én prismodtager
Udbyderne af maritime uddannelser: Én prismodtager


Foto: Søren Kjeldgaard/Undervisningsprisen