Hop til indhold

Coronavirus: Information til studerende og medarbejdere

Følg med her og bliv opdateret på retningslinjer og den generelle coronasituation.

Opdateret 30.01.2022

 

Fra 1. februar ændres de nuværende regler i forhold til corona-situationen. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer forud for det kommende semester, med relevans for studerende.

 

AAMS' instruktioner omkring hygiejne og adfærd samt forholdsregler ved sygdom eller smitte kan findes i kvalitetssystemets covid-19-mappe her: http://cm.aams.dk/i-sikkerhed/SecurityHandBook.aspx

 

Da der stadig udbredt smitte skal vi alle fortsat bidrage til at færrest mulige bliver smittede og syge - og dermed ikke kan møde op på studiet.

 

Fokus på ikke at møde op ved symptomer på sygdom

Du skal ikke møde op på AAMS, hvis du har symptomer på sygdom - også selvom det er milde symptomer som f.eks. ved forkølelse.

AAMS skal ikke have særlig besked fra studerende og ansatte, der får symptomer på sygdom (forenelig med covid-19) eller konstateres smittet gennem en PCR-test. Studerende og ansatte skal i stedet selv informerer nære og/eller øvrige kontakter på AAMS, ud fra myndighedernes flowchart eller guide som kan findes her

 

Krav om coronapas og mundbind/visir bortfalder

Der er fra 1. februar ikke krav om gyldigt coronapas eller brug af mundbind/visir for at møde op på AAMS.

 

Der bør holdes afstand hvis det er muligt

Alle, som opholder sig på eller udenfor AAMS, bør holde afstand til hinanden når det er muligt.

 

Der skal være fokus på god håndhygiejne

Alle skal anvende håndsprit, når du møder op på AAMS. Der skal desuden anvendes hånddesinfektion, ved skift mellem aktiviteter/udstyr/lokaler.

 

Der skal være fokus på rengøring af kontaktpunker 

Studerende og ansatte skal afspritte borde, stole og kontaktpunkter i grupperum og mødelokaler før og efter brug. Fælles redskaber og udstyr i værksteder og laboratorier skal desuden rengøres mellem forskellige brugere, hvis ikke der anvendes handsker.

 

Undervisningens gennemførelse

Der er ingen restriktioner i forbindelse med undervisningen, der gennemføres som fremmøde. Der kan dog være tilfælde hvor underviseren vurderer at det pædagogisk giver bedst mening at gennemføre undervisning eller vejledning online.

Sygdom/isolation på grund af covid-19 blandt underviserne vil i udgangspunktet ikke give anledning til at eventuelle mistede timer erstattes i skemaet på et senere tidspunkt.

Studerende kan efter individuelle aftaler med den enkelte underviser lave aftaler om at undervisning må live streames til studerende der ikke er til stede på grund af sygdom og/eller isolation på grund af smitte med covid-19.