Coronavirus: Information til studerende og medarbejdere

Følg med her og bliv opdateret på retningslinjer og den generelle coronasituation.

Opdateret 10.06.2021

Fra 14. juni

Kravet om mundbind eller visir indendørs på AAMS ophæves fra mandag den 14. juni 2021. Gæster, studerende og ansatte kan dog frit vælge om de fortsat vil benytte mundbind eller visir. Dette gælder også under selve prøverne.

 

Øvrige krav, inkl. testcenter på Navitas, fastholdes

Øvrige krav om hygiejne, afstand og regelmæssige test for ansatte og studerende, der møder op på AAMS, er uændrede. Testkapaciteten på Navitas vil fortsat kunne bookes frem til og med den 2. juli 2021.

 

"I juni måned" indføres...

Der indføres en dokumentationsordning for undtagelse for test og dermed for kravet om coronapas. Ordningen implementeres hurtigst muligt i juni måned, og det vil derefter være et krav at studerende, ansatte og gæster, der er undtaget for test, kan dokumentere dette på forlangende.

 

Fra 1. juli

Fra 1. juli ændres gyldigheden af negative PCR-tests som et gyldigt coronapas, således at en PCR-test fra 1. juli vil være gyldig i 96 timer.

 

Test og coronapas i og efter sommerferien

Reglerne om gyldigt coronapas (eller dokumentation for undtagelse for test) for studerende og ansatte, der møder op på AAMS, gælder også hen over sommeren/sommerferien og indtil 1. september 2021. Om AAMS fortsat er forpligtet til at drive et testcenter på Navitas efter 2. juli er endnu ikke afklaret, men det vil fremgå af campus om/hvornår der eventuelt vil kunne bookes tid til superviseret selvtest.

 

Det vil være muligt for studerende at mødes på AAMS og anvende faciliteterne til gruppearbejde i fuldt omfang. Dog må undervisningslokaler ikke anvendes til gruppearbejde, med mindre at det sker som led i planlagt undervisning der gennemføres med fysisk fremmøde.

 

Studerende og ansatte skal fortsat booke test-tider i enten AAMS's test-set up eller i det offentlige system.

 

Kantine

Kantinen er genåbnet og følger de gældende coronarestriktioner.

 

Gæster ved prøver i afsluttende projekter

Det vil være muligt for studerende at have gæster i form af nær familie på Navitas i forbindelse med prøve i afsluttende projekter (afgangsprojekt og bachelorprojekt). Gæsterne skal opfylde kravene om brug af mundbind, afstand samt have en negativ covid-19 test, der ikke er over 72 timer gammel.

 

Dimissioner

Ledelsen vil inden udgangen af maj 2021 komme med en udmelding om afholdelse af dimissioner, direkte til de hold der dimitterer. Det forventes at være muligt at gennemføre dimissioner holdvis, og under iagttagelse af forsamlingsloftet, der på tidspunktet for dimissioner vil være max. 100 personer indendørs. Der vil fortsat være krav om test mm for deltagere.

 

Hjemmearbejde for ansatte

Aftalen indeholder en udfasning i tre trin af hjemmearbejdet for ansatte. AAMS afventer en udmelding om hvordan denne del af aftalen skal udmøntes i praksis, og der informeres yderligere om dette når det vides.

 

Undervisere kan fortsat møde op hvis det er nødvendigt i forbindelse med undervisningsaktiviteter, ligesom der fortsat vil være daglig bemanding af studieadministrationens skranke, IT og teknisk afdeling. Der vi også dagligt være en uddannelseschef eller teamleder på Navitas.

 

Prøver i foråret 2021

Ledelsen har tidligere meddelt at prøver, og tilhørende omprøver i marts og april 2021 gennemføres online. Undtaget for dette er projektprøven på 2. semester, der gennemføres med fremmøde. De studerende og undervisere på 2. semester informeres direkte omkring dette.

 

I forhold til prøver gælder endvidere at:

  • semester skriftlig el-autorisationsprøve gennemføres ved fremmøde på AAMS
  • semester prøve i sprog- og kultur gennemføres online.

 

Ledelsen vil udsende en melding omkring hvordan øvrige prøver ved sommerens eksamenstermin skal gennemføres inden udgangen af april 2021. Dette gælder også prøver på adgangskurset.

 

Øvrige nationale retningslinjer

De retningslinjer der tidligere er udmeldt nationalt omkring brug af mundbind i offentlig trafik, begrænsning af trængsel, forsamlingsloft mm er fortsat gældende.

 

De fulde retningslinjer kan ses i "Instruks for hygiejne og adfærd på AAMS" i Q-systemets covid-19-mappe.