Coronavirus: Information til studerende og medarbejdere

Følg med her og bliv opdateret på retningslinjer og den generelle coronasituation.

Opdateret 28.06.2021


Sommerferien nærmer sig og der ændres på en række regler omkring corona-situationen. Ændringerne vil blive indarbejdet i Aarhus Maskinmesterskoles Instruks for hygiejne og adfærd, efterhånden som de træder i kraft.

 

PCR-tests gyldighed forlænges fra 1. juli

Pr. 1. juli ændres gyldigheden for PCR-test i forhold til coronapas, så det er gyldigt i 96 timer fra testtidspunktet. Gyldigheden af kviktest er fortsat 72 timer fra testtidspunktet. Kravet om en negativ test, der max er 72 timer gammel for at møde op på Aarhus Maskinmesterskole (AAMS) er dog foreløbig uændret.

 

Dokumentation for undtagelse for krav om test fra 1. juli

Fra den 1. juli 2021 skal studerende, ansatte, besøgende og andre personer, der færdes på AAMS, og som af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test, kunne fremvise dokumentation for dette. Dokumentation udstedes på kommunernes borgerservicecentre.

 

Selvtest er ikke gyldig i coronapas i forbindelse med udlandsrejse fra 1. juli

I forbindelse med implementeringen af EU’s digitale covid-certifikater den 1. juli 2021, gøres opmærksom på at en superviseret selvtest (som dem på AAMS) ikke giver et grønt coronapas i forbindelse med udlandsrejse. En kviktest til brug for coronapas til udlandet skal foretages i et offentligt eller privat kviktestcenter.

 

AAMS testcenter har sidste åbningsdag 2. juli

Testkapacitet og mulighed for at booke selvtest på AAMS stopper, så sidste dag er 2. juli 2021. Fra 3. juli og til 1. august skal ansatte og studerende anvende den offentlige testkapacitet for at kunne leve op til kravet om at have en negativ test, der højest er 72 timer gammel, for at kunne møde op på AAMS.

Det forventes ikke at testcentret genåbner efter sommerferien.

 

Afstandskrav ophæves fra 1. juli

Afstandskravet på, og udenfor AAMS i forbindelse med undervisning og arbejde m.m. ophæves 1. juli. Det anbefales dog fortsat at alle holder mindst 1 og gerne 2 meters afstand.

 

Coronapas og fremmøde fra 1. august

Kravet om test eller fremvisning af gyldigt coronapas for at møde op på AAMS ophæves pr. 1. august 2021 for studerende, ansatte, gæster mm. Fra samme dato må ansatte møde ind 100%.

 

Husk – fra 1. august 2021

Husk at myndighedernes retningslinjer fortsat – også efter 1. august – er:

  • At holde mindst 1 meters afstand når det er muligt
  • At have god håndhygiejne og hyppig rengøring af kontaktpunkter samt udluftning
  • At blive hjemme ved symptomer på sygdom – også symptomer på sygdom, der ikke er forenelig med covid-19.
  • At give AAMS besked hvis man konstateres smittet med covid-19

 

Men…

Ovenstående kan ændres uden varsel alt efter myndighedernes retningslinjer.