Coronavirus: Information til studerende og medarbejdere

Følg med her og bliv opdateret på retningslinjer og den generelle coronasituation.

Natten til 4. maj 2021 indgik regeringen og folketingets partier en yderligere plan for genåbning. For AAMS betyder det følgende:

 

Adgangskursus

Fra den 10. maj bliver undervisningen med fuldt fremmøde på AAMS mulig. Skemaet vil blive opdateret således at det afspejler dette. Der ændres ikke på mulighederne for test af kursister på AK.

 

Maskinmester og teknologuddannelser

Fra den 21. maj (det vil sige startende fra tirsdag efter pinse), kan de studerende møde ind til fysisk undervisning i op til 50% af tiden. Uddannelsesledelsen vil gennemgå aktiviteterne og i samråd med underviserne opdatere skemaerne i forhold til dette ud fra de behov der er.

Studerende og ansatte skal fortsat booke test-tider i enten AAMS' test-set up eller i det offentlige system.

 

Fortsat krav om afstand, test og opmærksomhed på symptomer

De generelle krav om afstand, håndhygiejne, løbende test mm er uændrede og kan fortsat findes i "Instruks for hygiejne og adfærd på AAMS" i Q-systemets Covid-19 mappe http://cm.aams.dk/i-sikkerhed/SecurityHandBook.aspx 

 

Såfremt du testes positiv for smitte med Covid-19 (uanset om det er på AAMS eller i det offentlige test-spor) skal du give AAMS besked på telefon 4122 7167 (Jørn Gjesing).

Kantine

AAMS afventer en udmelding fra Aarhus Universitet om hvorvidt kantinen på Navitas genåbner på vanlig vis fra 6. maj.

 

Gæster ved prøver i afsluttende projekter

Det vil være muligt for studerende at have gæster i form af nær familie på Navitas i forbindelse med prøve i afsluttende projekter (afgangsprojekt og bachelorprojekt). Gæsterne skal opfylde kravene om brug af mundbind, afstand samt have en negativ covid-19 test, der ikke er over 72 timer gammel.

 

Dimissioner

Ledelsen vil inden udgangen af maj 2021 komme med en udmelding om afholdelse af dimissioner, direkte til de hold der dimitterer. Det forventes at være muligt at gennemføre dimissioner holdvis, og under iagttagelse af forsamlingsloftet, der på tidspunktet for dimissioner vil være max. 100 personer indendørs. Der vil fortsat være krav om test mm for deltagere.

 

Hjemmearbejde for ansatte forlænges til 21. maj 2021

Ansatte der ikke er involveret i undervisningen eller varetager kritiske funktioner i forbindelse hermed, skal arbejde hjemmefra indtil videre. Såfremt man har behov for at møde op på AAMS inden da (ud over i tilfælde i forbindelse med ovenstående aktiviteter) skal dette aftales med nærmeste leder.

 

Det fremgår af genåbningsaftalen pr. 4. maj at der politisk skal udarbejdes en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser begyndende fra 21. maj 2021.

 

Tidligere genåbningstiltag, der stadig gør sig gældende: 


Personale i studieadministrationen fra 26. april

Som et led i den øgede genåbning vil skranken i studieadministrationen fra mandag den 26. april være betjent dagligt for henvendelser fra studerende/ansatte.

 

Krav til test af studerende og ansatte fra 6. april

Studerende og ansatte skal fra 6. april 2021 have opnået et negativt resultat for test for COVID-19, som er højst 72 timer gammelt for at kunne færdes på AAMS. Dette gælder både i forbindelse med undervisning og i forbindelse med brug af bookede grupperum. Tidspunktet regnes fra hvornår testen blev taget, og IKKE fra hvornår resultatet er modtaget.

Som testmetode kan anvendes PCR-test eller antigen-test (kvik/hurtig-test) fra det offentlige testsystem eller fra private udbydere.

Studerende skal på forlangende kunne dokumentere negativt testresultatet via sundhed.dk, MinSundhed-app’en eller via dokumentation på papir udleveret fra testudbyder. Studerende der ikke kan fremvise dokumentation, eller overholder testkravet kan bortvises fra AAMS indtil kravet er opfyldt.

 

Ved positivt testsvar / smitte med covid-19 

Studerende og ansatte skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forhold til selvisolation mv. ved positivt testsvar og desuden give underviser/nærmeste leder besked om den positive test. 


Undtagelser for krav om test 

Kravet om test gælder ikke hvis man:  

 

- tidligere har været smittet med covid-19, HVIS der kan fremvises dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, OG som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt. (tidligere højst 12 uger gammelt)

- har gennemført et fuldt vaccinationsforløb mod Covid19, såfremt datoen for gennemførsel er for mere end 14 dage siden.

 

Mulighed for Covid-19 selvtest på AAMS fra 14. april

Som supplement til testkapaciteten i samfundet er AAMS pålagt at etablere Covid-19 testkapacitet for studerende og ansatte, der i medfør af genåbningsaftalen af 23. marts 2021 må fremmøde på AAMS.

 

Der bliver derfor etableret testfaciliteter til ca. 800 test pr. uge i AAMS's projekthal (00.037) på Navitas for ansatte og studerende. Test på AAMS er mulig fra onsdag den 14. april 2021 klokken 08:30 og det forventes at AAMS's test set-up vil skulle være aktivt frem til slutningen af juni.

 

Testkapacitet på AAMS

Testkapaciteten er beregnet til at dække ansatte og studerende, der fremmøder på AAMS i forbindelse med undervisningsaktiviteter eller brug af grupperum. Det skal gøre det "lettere" at overholde kravet om kun at måtte møde hvis man har en test der er under 72 timer gammel. Man må dog godt møde op uden at have en gyldig test, hvis man starter med at lade sig teste OG BAGEFTER gå til undervisning/til booket grupperum.

 

Kapaciteten er IKKE dimensioneret til at dække ansatte og studerendes "almindelige" testbehov i forbindelse med frisørtider, restaurantbesøg ol.

 

Studerende og ansatte kan også fortsat anvende testkapacitet i samfundet som erstatning for den tilbudte kapacitet på AAMS.

 

Du skal booke tid til test og have en kuglepen med

Første testmulighed er onsdag den 14. april klokken 08:30. For at kunne blive testet SKAL du booke tid via campus OG du skal fremmøde til tiden. Du skal også medbringe en kuglepen til at registrere dine oplysninger i forbindelse med testen.

 

Testen gennemføres superviseret og dermed samlet for de fremmødte. Der er IKKE mulighed for "bare at droppe ind" - kommer du for sent mister du adgangen til testen.

 


På "forsiden" af campus (i højre side) ligger link til bookingsiden, hvor ledige tider kan ses 2-3 uger frem i tiden. Husk at framelde din testtid via link i den kvitteringsmail du modtager, hvis du alligevel ikke får brug for testtiden

 

Retningslinjer for ophold og færdsel på AAMS fra 6. april 2021

  • Udenfor undervisningssituationer, og når de i øvrigt opholder sig indendørs på AAMS, skal ansatte og studerende holde mindst 2 meters afstand til hinanden og anvende visir eller mundbind.
  • Studerende skal bære mundbind eller visir i undervisningssituationerne.
  • Ansatte skal benytte visir eller mundbind i undervisningssituationerne hvis de har undervisning med mere end to forskellige hold på samme dag.
  • Stamhold må ikke blandes på tværs ved fysisk fremmøde. Indenfor stamhold kan STUDERENDE fravige afstandskravet i undervisningssituationerne
  • Ansatte skal holde mindst 2 meters afstand til de studerende i undervisningssituationerne. Kan dette ikke lade sig gøre skal den ansatte sørge for at perioden bliver så kort som mulig og i øvrigt anvende visir eller mundbind.

 

AAMS’s instruks for hygiejne og adfærd, der kan findes i kvalitetssystemet, vil blive opdateret, således at den afspejler ovenstående inden 6. april 2021.

 

Prøver i foråret 2021

Ledelsen har tidligere meddelt at prøver, og tilhørende omprøver i marts og april 2021 gennemføres online. Undtaget for dette er projektprøven på 2. semester, der gennemføres med fremmøde. De studerende og undervisere på 2. semester informeres direkte omkring dette.

 

I forhold til prøver gælder endvidere at:

  • semester skriftlig el-autorisationsprøve gennemføres ved fremmøde på AAMS
  • semester prøve i sprog- og kultur gennemføres online.

 

Ledelsen vil udsende en melding omkring hvordan øvrige prøver ved sommerens eksamenstermin skal gennemføres inden udgangen af april 2021. Dette gælder også prøver på adgangskurset.

 

Øvrige nationale retningslinjer

De retningslinjer der tidligere er udmeldt nationalt omkring brug af mundbind i offentlig trafik, begrænsning af trængsel, forsamlingsloft mm er fortsat gældende.

 

De fulde retningslinjer kan ses i "Instruks for hygiejne og adfærd på AAMS" i Q-systemets covid-19-mappe.