Hop til indhold

Personoplysninger og portrætbilleder

Personoplysninger kan være mange ting, det er ikke kun et CPR nr., et fingeraftryk eller et navn. Det kan også være en stemme, religiøs overbevisning, antal sygedage, familieforhold og sidst men ikke mindst portrætbilleder.

Personoplysninger bliver delt op i to kategorier: almindelige personoplysninger samt følsomme personoplysninger. Vi har tidligere skrevet en artikel omhandlende dette emne, hvor du kan blive klogere på, hvad der betegnes som almindelige personoplysninger og hvad følsomme personoplysninger er.

 

Bliv klog på personoplysninger

 

”En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger”. 

- Datatilsynet

 

Læs mere om de registreredes rettigheder i "De registreredes rettigheder 2"

Derfor er det vigtigt at se nærmere på, når du i din virksomhed eller organisation tager billeder der skal bruges til offentliggørelse. Hvad enten det drejer sig om billeder på tryk, på hjemmesiden, Facebook, LinkedIn eller til brug på Internettet, så er det et spørgsmål om, hvorvidt der er tale om ’personoplysninger’.

 

Er et portrætbillede en personoplysning?

Her kan vi svare ganske kort ”JA”, hvis du kan identificere en person ud fra billedet. Så er der tale om en personoplysning og det pågældende billede, er omfattet af databeskyttelsesforordningen. Det gælder, uanset om billedet står alene, eller om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende person.


Billeder på internettet – hvad siger loven

Må jeg frit lægge de billeder op på nettet jeg vil, eller skal jeg altid have et samtykke, fra de personer der er på billedet?

Som udgangspunkt kræver det et samtykke fra personen (eller dennes forældre ved en person under 16 år) der er portrætteret på det billede, man ønsker at offentliggøre. Hvorimod et harmløst situationsbillede kan som udgangspunkt offentliggøres uden samtykke.

Persondataforordningen skelner mellem portrætbilleder og situationsbilleder, og der er stor forskel på disse betegnelser. Lovgivningsmæssigt er det yderst vigtigt at kunne skelne imellem dem, når man planlægger en fotosession til sociale medier eller hjemmesiden. Herunder kan du læse mere om, hvornår et billede betragtes som et situations- eller portrætbillede, og hvad du i øvrigt skal være opmærksom på, når du offentliggør billeder på internettet.

 

Hvad er et situationsbillede, i henhold til persondataforordningen?

Situationsbilleder, er billeder der må offentliggøres uden samtykke fra de personer, der er afbilledet. De defineres som billeder, hvor en given aktivitet eller situation er det egentlige hovedformål med billedet.

Det kunne for eksempel være deltagere på en konference eller et netværksarrangement, legende børn i en park, gæster til en koncert, folk der kommer gående på et strøg, eller besøgende i en dyrepark.

Et billede af personer i en undervisningssituation, hvor ikke den enkelte person men undervisningen er i fokus, kan konkret betegnes som et situationsbillede.

 

Det offentlige rum

Billeder der er taget i det offentlige rum, det kan være på gader, i parker og andre steder, hvor der ikke er nogen adgangsbegrænsning. De billeder må du offentliggøre, under hensyntagen til visse kriterier. (Der kan være opstillet betingelser for fotografering i offentlige områder, f.eks. retsbygninger, lufthavne, metro, storcentre, banegårde mv.) Man kan som udgangspunkt ikke altid være sikker på, at man må tage billeder på offentlig grund. Brug sund fornuft.

Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed. Billederne skal med andre ord være harmløse ud fra en normal betragtning.

Billeder kan dog være af en sådan beskaffenhed, at det må antages at virke krænkende for de afbildede. Dette kunne f.eks. være hvis to genkendelige personer bliver afbildet i intime situationer, folk der nøgenbader, folk der skændtes, eller genkendelige personer der har været udsat for en trafikulykke.

 

Kilde: Persondatasupport