Hop til indhold

Bestyrelsen

Aarhus Maskinmesterskole er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Skolen ledes af en bestyrelse på seks medlemmer, som er repræsentanter fra kommunalbestyrelsen i Aarhus samt erhvervslivet, som har tilknytning til maskinmesteruddannelsen.

Aarhus Maskinmesterskole er en selvejende institution med en bestyrelse på seks medlemmer, hvoraf fem er udpeget af bl.a. en række organisationer og en er medarbejderrepræsentant fra Aarhus Maskinmesterskole. Rektor er tilforordnet i bestyrelsen.


Pr. april 2022 består bestyrelsen af:

  • Martin Lindgaard Pedersen, formand, udpepget af Maskinmestrenes Forening
  • Bo Pedersen, næstformand, udpepget af Dansk Industri
  • André Nielsen, udpepget af Dansk Metal
  • Henrik Hansen, udpepget af Rederiforeningen
  • Peter Stabell, udpepget af Aarhus Byråd
  • Anders Hanberg Sørensen, Rektor for Aarhus Maskinmesterskole
  • Frits Giversen, medarbejderrepræsentant

Download instruks for rektor

En underviser står ved tavlen og underviser en gruppe studerende