Hop til indhold

Få en maskinmester i praktik

Med en maskinmesterpraktikant får din virksomhed kvalificeret arbejdskraft, I får nye perspektiver og I er med til at uddanne fremtidens maskinmestre. På maskinmesteruddannelsen udbydes både virksomhedspraktik og bachelorpraktik, og vi hjælper jer med at finde den helt rigtige løsning. Find mere information om praktik på denne side.

Vær med til Karriere- og praktikmatch

Kom med til Karriere- og praktikmatch hvert forår og efterår. Her kan du møde og netværke med studerende, og finde din næste praktikant.

Generelt om praktik

Sådan finder du en praktikant

Opslag i praktik- og jobportal.

Den nemmeste måde at få kontakt til vores studerende er at oprette et opslag på vores praktik- og jobportal. Hvis I vil oprette en virksomhedsprofil, så er det her (det anbefaler vi, at I gør). Hvis I blot vil oprette et stillingsopslag, så er det her.

Mød studerende til Karriere- og praktikmatch

Derudover afholder skolen også Karriere- og praktikmatch to gange om året, hvor virksomheder kan møde vores studerende og tale om praktik- og karrieremuligheder i virksomheden.

Det foregår fast torsdag i uge 12 og torsdag i uge 40 på Navitas i Aarhus.

Ulønnet eller lønnet praktik?

Den studerende er berettiget til SU i praktikperioden, hvis praktikken er ulønnet.

Indgås der aftale om løn, er praktikanten ikke berettiget til SU.

Erkendtlighed kan betales trods ulønnet praktik

Den studerende kan under ulønnet praktik modtage en erkendtlighed i form af en mindre økonomisk påskønnelse fra en virksomhed mv. Beløbet er reguleret efter §11 stk. 4 i BEK nr. 1348 af 23/11/2018, og må ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst i lighed med en lønindkomst. Læs mere på SU’s sider her.

Transport

Virksomheden må gerne dække dokumenterede rejseomkostninger og transportudgifter, som den studerende har i forbindelse med praktikopholdet uden at det berører den studerendes SU.

Den studerende skal kunne dokumentere udgifterne, og at de er knyttet til praktikopholdet f.eks. med et kørselsregnskab eller bilag for udgifterne.

Dækker virksomheden rejseomkostninger og transportudgifter er den studerende ikke berettiget til at søge om ungdomskort eller kilometerpenge hos Trafikstyrelsen. Flere detaljer på SU’s sider her.

Job- og praktikportal

Som virksomhed kan du benytte job- og praktikportalen, når du skal finde din næste praktikant. Med job- og praktikportalen får du direkte adgang til maskinmesterstuderende, der er på udkig efter en praktikplads. Det er helt gratis at oprette en virksomhedsprofil og slå en praktikstilling op.

Vil du lægge et opslag op på job- og praktikportalen?

På job- og praktikportalen får du direkte adgang til maskinmesterstuderende, der leder efter en praktikplads.

Lea er i virksomhedspraktik i Tivoli Friheden

Lea læser til maskinmester, og er i gang med 3. semester på maskinmesteruddannelsen Aarhus Maskinmesterskole. På 3. semester er Lea i værkstedspraktik i Tivoli Friheden, hvor hun får lov til at snuse til hverdagen som maskinmester. Praktikken er en vigtig del af uddannelsen, og Lea får igennem sin praktik mulighed for at koble teori til praksis.

Se videoen

Praktikanter fra Maskinmesteruddannelsen

Som virksomhed kan du få en studerende fra maskinmesteruddannelsen i praktikforløb.

Vi tilbyder din virksomhed to slags praktikforløb: Virksomhedspraktik og bachelorpraktik. Læs mere om forløbene herunder.

Virksomhedspraktik (2. og 3. semester)

Studerende med gymnasial baggrund og uden håndværksmæssig erhvervsuddannelse starter uddannelsen med et praktisk værkstedsforløb. I løbet af det 9 måneders forløb, lærer de de nødvendige håndværksmæssige kompetencer.

Efter værkstedsforløbet følger en virksomhedspraktik, som varer 9 måneder, hvis den foregår på land. Hvis praktikken er til søs, skal den være på min. 180 effektive sejldage.

Fordele ved at have en praktikant i virksomhedspraktik

Din virksomhed kan nyde godt af den studerendes fokus på praktisk anvendelse af de håndværksmæssige færdigheder de har lært under værkstedsforløbet. I får en dygtig arbejdskraft, som kan løse konkrete opgaver i 9 måneder.

Praktikanten kan arbejde med alle opgaver relateret til maskinmesteruddannelsen, såsom reparation og vedligehold af procesudstyr, produktionsopgaver, montage og service.

Det giver også din virksomhed en unik mulighed for at påvirke og kvalitetssikre fremtidens maskinmestre.

To mandlige studerende er i et værksted og kigger på et stykke papir

Download folder om virksomhedspraktik

Her kan du finde information om virksomhedspraktik, som du kan printe ud og læse

Virksomhedspraktik (2.-3. semester)

Formål med praktikken – på land og til søs

Virksomhedspraktikken sigter mod at give den studerende praktisk erfaring med de håndværksmæssige færdigheder, de har lært i løbet af 1. og 2. semester. Derudover er formålet at kunne indgå i en virksomheds/skibets organisation med fokus på kommunikation, sikkerhed, kvalitet og samarbejde.

Hvilken type virksomhed kan få en praktikant?

Praktikken kan gennemføres i alle slags virksomheder, der er relevante for maskinmesterprofessionen. Den kan finde sted i både offentlige og private virksomheder på land, til søs på handelsskibe eller i udlandet.

Gælder det en virksomhed uden andre fuldtidsansatte end ejeren, kan virksomheden ikke udfærdige en praktikaftale med en studerende uden først at have en godkendelse fra praktikkoordinatoren på AAMS. Der skal en særlig godkendelse til for virksomheder af denne type.

Praktikaftale og godkendelse af virksomhed til praktik

Den studerende skal, sammen med virksomheden, udfylde en praktikaftale. Derefter sendes den til den relevante praktikvejleder på AAMS, som skal godkende arbejdsopgaver i aftalen. Efter godkendelse modtager I aftalen, så I også kan godkende indholdet.

Virksomhederne skal godkendes af skolen til praktik. Den studerende kender proceduren for godkendelse, men kan ved tvivl henvende sig til praktikkoordinatoren på skolen.

Alle rederier på denne liste er allerede godkendte til praktik indenfor maskinmesteruddannelsen. Hvis rederiet ikke er på listen, bedes I kontakte Jannie Sloth Hesselbjerg: jsh@aams.dk

Opgaver i praktikaftalen

Praktikaftalen beskriver, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med i sin praktiktid.

Ved indgåelse af aftalen er det underforstået, at karakteren af det arbejde den studerende skal varetage, er relevant for maskinmesteruddannelsen. Arbejdet kan bestå af såvel udviklingsorienterede opgaver som opgaver af mere rutinepræget karakter, og den studerende deltager i virksomhedens almindelige arbejdsgange og hverdag.

Fortrolighedserklæring/NDA

Virksomheden kan i kontrakten indføje regler om eventuel fortrolighedserklæring. Den studerende er ansvarlig for at overholde den.

Praktik på land: Opstartstid og længde

Praktikkens længde i en landbaseret virksomhed er 9 måneder med fuldtidsarbejde, inklusive normale ferie- og fridage (medmindre den studerende er bevilget merit for dele af praktikken).

Der er to årlige opstartstidspunkter, hvor praktikken enten strækker sig fra medio april til medio januar eller fra primo november til primo august.

Praktik til søs: Opstartstid, længde og regler for fremdrivningseffekt

Ved praktik til søs er varigheden 6 måneders effektiv farttid.

Der er to årlige opstartstidspunkter. Praktikperioden strækker sig fra medio april til medio januar eller fra primo november til primo august.

Er fremdrivningseffekt under 750 kW betragtes det som landpraktik, og fartstid kan ikke bruges til at søge sønæringsbevis

Praktik i skibe med en fremdrivningseffekt på mindre end 750 kW betragtes ikke som søpraktik men som landpraktik. Derfor skal praktikkens længde være 9 måneder med fuldtidsarbejde, Jf. §12 stk. 2 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester.

For at optjene fartstid til sønæringsbevis, skal praktikken gennemføres på skibe med en fremdrivningseffekt på 750 kW eller derover, og under vejledning af en maskinofficer.

Ferie og fridage

Den studerende har ret til normal ferie og fridage og følger virksomhedens ferieplan, ikke skolens. Ferien beregnes forholdsvis, og ved 9 måneders praktik indebærer det cirka 4 uger.

Krav til praktikvirksomhed (for virksomhedspraktik på land)

Praktikvirksomheden underskriver på tro og love i praktikaftalen med den studerende, at I lever op til følgende:

 • At praktikaftalens indhold lever op til kravene i undervisningsplanerne for 2. og 3. semester - LAND, og at I er informeret om formål og mål med praktikken, som også står i planen: 1143A-03 Undervisningsplan 2.sem.2.kvarter og 3. sem._Virksomhedspraktik_LAND.pdf
 • At praktikperioden har en varighed på 9 måneder (medmindre der er bevilget merit for dele af den)
 • At den studerende er dækket af virksomhedens forsikringsordninger ift. ulykker og arbejdsskade
 • At der udpeges en praktikansvarlig kontaktperson i virksomheden, og at virksomheden giver den enkelte praktikant en løbende evaluering og en slutevaluering
 • At I medvirker til at skabe det bedst mulige praktiske læringsmiljø for praktikanten
 • At I informerer Aarhus Maskinmesterskole om, hvis grundlaget for godkendelse som praktikvirksomhed ændres
 • At I deltager i møder med praktikant og Aarhus Maskinmesterskole i nødvendigt omfang, og at I kontakter skolen, hvis praktikanten har unormalt fravær
 • At I giver den studerende mulighed for at deltage i fremmødeseminaret, som ligger ca. to tredjedele inde i praktikperioden.


Gælder det en virksomhed uden andre fuldtidsansatte end ejeren, kan virksomheden ikke udfærdige en praktikaftale med en studerende uden først at have en godkendelse fra praktikkoordinatoren på AAMS. Der skal en særlig godkendelse til for virksomheder af denne type.

Krav til praktikvirksomhed (for virksomhedspraktik til søs)

Praktikvirksomheden underskriver på tro og love i praktikaftalen med den studerende, at I lever op til følgende:

 • At praktikken foregår i et søgående handelsskib med fremdrivningseffekt på 750 kW eller derover, og under vejledning af en maskinofficer
 • At praktikaftalens indhold lever op til kravene i undervisningsplanen for 2. semester og 3. semester - SØS, og at I er informeret om formål og mål med praktikken, som også står i planen: 1143B-04 Undervisningsplan 2.sem.2.kvarter og 3. sem._Virksomhedspraktik_SØS.pdf
 • At praktikperioden har en varighed svarende til 9 mdr. fuldtidsarbejde med normal ferie og fridage. Dette opfyldes med de obligatoriske kurser før udmønstring og min. 180 dages effektiv farttid.  
 • At den studerende er dækket af virksomhedens forsikringsordninger ift. ulykker og arbejdsskade
 • At der udpeges en praktikansvarlig kontaktperson i virksomheden 
 • At så mange som muligt af opgaverne i uddannelsesbog for maskintjeneste til søs udføres af den studerende og godkendes ved underskrift af en maskinofficer. Derudover skal:
  • To af de fire arbejdsopgaver (side 34) skal være udarbejdet og godkendt af maskinofficer.
  • Projektet skal også udarbejdes, medmindre den studerende er bevilget merit for en del af praktikken
 • At virksomheden giver den enkelte praktikant en løbende evaluering og en slutevaluering
 • At I medvirker til at skabe det bedst mulige praktiske læringsmiljø for praktikanten
 • At I informerer Aarhus Maskinmesterskole om, hvis grundlaget for godkendelse som praktikvirksomhed ændres
 • At I deltager i møder med praktikant og Aarhus Maskinmesterskole i nødvendigt omfang
 • At I kontakter skolen, hvis praktikanten har unormalt fravær

 

 

Find flere relevante dokumenter her

Bachelorpraktik

På 9. og afsluttende semester ligger bachelorpraktikken, som skal omfatte mindst 50 fuldtidsarbejdsdage. I forlængelse af praktikken skriver de studerende deres afsluttende bachelorprojekt, som ofte tager udgangspunkt i praktikvirksomhedens egne projekter og reelle cases.

Hvilke fordele er der ved at have en praktikant?

Fordele for virksomheden ved at have en bachelorpraktikant er mange:

En kompetent arbejdskraft: Virksomheden får adgang til en dygtig og kompetent arbejdskraft i ca. 3 måneder, hvilket åbner mulighed for at få løst konkrete arbejdsopgaver.

Opdateret viden og nye perspektiver: Med en kommende maskinmester som praktikant tilføres virksomheden nye perspektiver

Kvalificerede løsninger fra bachelorprojektet: Mange studerende vælger at basere deres bachelorprojekter på konkrete problemstillinger fra praktikvirksomheden. Dette resulterer ofte i højt kvalificerede løsninger på specifikke udfordringer, som virksomheden står overfor.

Prøvetid og potentiel fastansættelse: Bachelorpraktikanten kan fungere som en slags prøvetid, og det er ikke ualmindeligt, at virksomheder finder deres kommende maskinmestermedarbejdere blandt de praktikanter, der har udmærket sig.

Prægning af fremtidens maskinmestre: Virksomheden får en unik mulighed for at bidrage til og kvalitetssikre fremtidens maskinmestre ved at være en del af deres uddannelse.

Download folder om bachelorpraktik

Her kan du finde information om bachelorpraktik, som du kan printe ud og læse

Bachelorpraktik (9. semester)

Formål med praktikken

Den studerende skal udvikle sin evne til at arbejde udviklingsorienteret og problemløsende med opgaver, der er relevante for professionen som maskinmester. Praktikanten kan beskæftiges med opgaver, som inddrager alle elementer fra hele maskinmesteruddannelsen, praktiske såvel som teoretiske.  

Opgaverne kan for eksempel omfatte drift og vedligehold af alle typer maskiner og anlæg samt optimering af processer i alle typer tekniske anlæg. Den studerende kan også beskæftiges med projekteringsopgaver, ledelse og planlægning mv. med særlig henblik på optimering, drift, sikkerhed og miljø.

Kompetencer

Den studerende skal ved at drage sammenhænge mellem erfaringer og teoretisk viden, kunne identificere og analysere emner, områder og problemstillinger, der er centrale i forhold til professionen som maskinmester.

Viden

Den studerende skal kunne beskrive og diskutere praktikstedets tekniske og ledelsesmæssige processer.

Færdigheder

 • Indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige relationer med mennesker med forskellig uddannelsesmæssig- og kulturel baggrund.
 • Varetage det økonomiske, tekniske og sikkerhedsmæssige ansvar og opgaver.
 • Kunne planlægge og være ansvarlig for opgavers udførelse.
 • Tilegne sig og vurdere ny viden.

Hvilken type virksomhed?

Praktikken kan foregå i alle former for virksomheder, der er relevante for maskinmesterprofessionen. Dette inkluderer både offentlige og private virksomheder på land, til søs på handelsskibe eller i udlandet.

Gælder det en virksomhed uden andre fuldtidsansatte end ejeren, kan virksomheden ikke udfærdige en praktikaftale med en studerende uden først at have en godkendelse fra praktikkoordinatoren på AAMS. Der skal en særlig godkendelse til for virksomheder af denne type.

Praktikaftale og godkendelse af virksomhed til praktik

Den studerende skal, sammen med virksomheden, udfylde en praktikaftale. Virksomheder må gerne supplere med egen version af praktikaftalen, men Maskinmesterskolens version skal også udfærdiges. Virksomheden bekræfter nemlig i den aftale, at den opfylder kravene for at have en praktikant, og det udgør den formelle godkendelse af virksomheden som praktiksted.

Virksomhederne skal godkendes af skolen til praktik. Den studerende kender proceduren for godkendelse, men kan ved tvivl henvende sig til praktikkoordinatoren på skolen.

Opgaver i praktikaftalen

Praktikaftalen beskriver, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med i sin praktiktid. Ved indgåelse af aftalen er det underforstået, at karakteren af det arbejde den studerende skal varetage, er relevant for maskinmesteruddannelsen.

Fortrolighedserklæring/NDA

Virksomheden kan i kontrakten indføje regler om eventuelle tavshedserklæringer. Den studerende er ansvarlig for at overholde dem.

Særligt for bachelorpraktik til søs

Godkendelse af rederier

Alle rederier på denne liste er allerede godkendte til praktik indenfor maskinmesteruddannelsen. Hvis rederiet ikke er på listen, bedes I kontakte Jannie Sloth Hesselbjerg: jsh@aams.dk

Fremdrivningseffekt over 750 kW kræves, hvis sønæringsbevis senere skal opnås

For at kunne regnes med som sejltid i forbindelse med opnåelse af sønæringsbevis skal praktik til søs foregå på skibe med en fremdrivningseffekt over 750 kW og under vejledning af en maskinofficer.

Ferie og fridage

Den studerende har ret til normal ferie og fridage og følger virksomhedens ferieplan.

Krav til praktikvirksomhed (for bachelorpraktik på land)

Praktikvirksomheden underskriver på tro og love i praktikaftalen med den studerende, at I lever op til følgende:

 • At praktikaftalens indhold lever op til kravene i undervisningsplanen for 9. semester bachelorpraktik, og at I er informeret om formål og mål med praktikken, som også står i planen:  1149A-03 Undervisningsplan 9. sem._Professionspraktik.pdf
 • At praktikperioden har en varighed på min. 50 fuldtidsarbejdsdage 
 • At den studerende er dækket af virksomhedens forsikringsordninger ift. ulykker og arbejdsskade
 • At der udpeges en praktikansvarlig kontaktperson i virksomheden, som den studerende kan sparre med, og at denne tilhører en af følgende kategorier: 
  • Maskinmestre 
  • Personer med el-autorisation 
  • Anden relevant uddannelse f.eks. ingeniør, som er beskæftiget med opgaver indenfor maskinmesterprofessionen
 • At virksomheden giver den enkelte praktikant en løbende evaluering og en slutevaluering
 • At I medvirker til at skabe det bedst mulige praktiske læringsmiljø for praktikanten
 • At I informerer Aarhus Maskinmesterskole om, hvis grundlaget for godkendelse som praktikvirksomhed ændres
 • At I deltager i møder med praktikant og Aarhus Maskinmesterskole i nødvendigt omfang
 • At I giver den studerende mulighed for at deltage i fremmødeseminaret, som ligger ca. en tredjedel inde i praktikperioden.

Gælder det en virksomhed uden andre fuldtidsansatte end ejeren, kan virksomheden ikke udfærdige en praktikaftale med en studerende uden først at have en godkendelse fra praktikkoordinatoren på AAMS. Der skal en særlig godkendelse til for virksomheder af denne type.

Krav til praktikvirksomhed (for bachelorpraktik til søs)

Praktikvirksomheden underskriver på tro og love i praktikaftalen med den studerende, at I lever op til følgende:

 • At praktikken foregår i et søgående handelsskib med fremdrivningseffekt over 750 kW under vejledning af en maskinofficer
 • At praktikaftalens indhold lever op til kravene i undervisningsplanen for 9. semester bachelorpraktik, og at I er informeret om formål og mål med praktikken, som også står i planen: 1149B-03 Undervisningsplan 9. sem._Bachelorprojekt.pdf
 • At praktikperioden har en varighed af min. 50 effektive sejldage 
 • At den studerende er dækket af virksomhedens forsikringsordninger ift. ulykker og arbejdsskade
 • At der udpeges en praktikansvarlig kontaktperson i virksomheden 
 • At så mange som muligt af opgaverne i uddannelsesbog for maskintjeneste til søs udføres af den studerende og godkendes ved underskrift af en maskinofficer. (Det kræves ikke, at arbejdsopgaver og projektarbejder løses i praktikken. Det skal den studerende først have udført, hvis der senere skal søges sønæringsbevis).
 • At virksomheden giver den enkelte praktikant en løbende evaluering og en slutevaluering
 • At I medvirker til at skabe det bedst mulige praktiske læringsmiljø for praktikanten
 • At I informerer Aarhus Maskinmesterskole om, hvis grundlaget for godkendelse som praktikvirksomhed ændres
 • At I deltager i møder med praktikant og Aarhus Maskinmesterskole i nødvendigt omfang

Gælder det en virksomhed uden andre fuldtidsansatte end ejeren, kan virksomheden ikke udfærdige en praktikaftale med en studerende uden først at have en godkendelse fra praktikkoordinatoren på AAMS. Der skal en særlig godkendelse til for virksomheder af denne type.

Find flere relevante dokumenter her

Magnus er maskinmesterstuderende, og i praktik hos MAKEEN Energy

Magnus er i praktik hos MAKEEN Energy. Han er med til at udvikle anlægget Plastcon, som omdanner almindeligt plastic til pyrolyseolie, som kan bruges til mange forskellige formål.

Se videoen

Kontakt

Jannie Sloth Hesselbjerg - Ansvarlig for praktik og internationalisering ved Aarhus Maskinmesterskole

Ansvarlig for praktik og internationalisering