Hop til indhold

Caseopgave:
Gør mejeriet selvforsynende med grøn strøm

Sydvest for Lemvig ligger Lomborgmejeri, der bearbejder råmælk til mange forskellige slutprodukter. Mejeriet er i drift 24/7 og vægter oppetid (den tid et anlæg eller system er i drift). meget højt, da selv et kort nedbrud kan forudsagde temperatur-udsvingninger på produktet og være skyld i, at mejeriet ikke kan overholde fødevarestyrelsens krav om bearbejdningen af mælk. Desuden er hvert led i produktionen afhængig af det foregående, og mejeriet skal hver dag kunne aftage mælk fra de lokale landmænd. Nedbrud kan derfor potentielt koste mejeriet mange penge. I tilfælde af nedbrud bruger mejeriet en dieselgenerator som sikkerhedsforanstaltning.  

Mejeriet er en del af en større virksomhed, der distribuerer mælkeprodukterne til forbrugeren. Virksomheden arbejder konstant på at styrke deres bæredygtige profil, og ledelsen ønsker nu, at mejeriet bliver selvforsynende med grøn strøm.

Krigen i Ukraine og den efterfølgende inflation og energikrise har skubbet til behovet for at blive mere grøn og selvforsynende. Mejeriet får nemlig strøm fra energinettet, og der er prisen på strøm steget betragteligt. I 2022 og nu er elprisen ca. 4 kr./kWh i gennemsnit, og det er en fordobling af el-prisen fra 2020, hvor den lå på 2.kr/kWh i gennemsnit. Det er 5,2 millioner kroner i ekstra udgifter til strøm på et år, og derfor er den økonomiske udfordring er også en væsentlig faktor til at blive selvforsynende med grøn strøm.    

På mejeriet sidder kun en ganske lille teknisk afdeling, derfor har ledelsen kontaktet jer, som er en række konsulentfirmaer bestående af rådgivende maskinmestre. I skal som konsulenter udarbejde en løsning på, hvordan mejeriet bliver selvforsynende med grøn strøm og præsentere den for ledelsen.

 

Skolecase for gymnasier

Vi tilbyder undervisningsforløb i nærværende og fiktive energicase, som er henvendt til naturvidenskabelige og tekniske fag på STX, HTX og EUX. Eleverne får mulighed for at udarbejde konkrete løsninger til energiforbedringer og grønne energiløsninger

Interesseret i et samarbejde? 

Læs mere

Opgaven er: 

At udarbejde en teknisk, bæredygtig løsning, der kan sikre mejeriet med selvforsynende grøn strøm.


Ledelsen er interesseret i en bæredygtig og grøn løsning, men har selvfølgelig ikke uendelige midler, hvorfor der i opgaveløsningen lægges vægt på, at løsningen skal være rentabel og tage højde for CO2-påvirkning.  

Til at løse denne opgave anvendes BILAG 1-5.

Hvad skal leveres?

  • En præsentation af jeres tekniske løsning
    Ledelsen vil gerne se en præsentation af den tekniske løsning og en uddybning af, hvorfor valget er faldet på denne løsning. Hvilke overvejelser ligger bag, og hvilke til- og fravalg har I taget for at indfri et bæredygtigt og økonomisk fokus?

  • En præsentation af budget (økonomi), vedligehold og drift af den tekniske løsning
    Ledelsen vil også gerne vide, hvor lang en levetid løsningen har. De penge, som ledelsen investerer i løsningen, hvordan og hvornår kommer de tilbage og gør det rentabelt? Med andre ord: Står etableringsomkostningerne mål med investeringen? Og hvad kræver det at drifte det nye tekniske anlæg?
Studerende arbejder ved et bord med bygninger i baggrunden

Download bilag

Du kan hente casebeskrivelse og bilag som pdf