Optagelse automationsteknolog

Du kan komme ind på uddannelsen til automationsteknolog, hvis du er faglært med en erhvervsuddannelse eller har en studentereksamen i baggagen. 

Her på siden finder du information om, hvordan du søger ind og de specifikke adgangskrav med din uddannelsesbaggrund. 

Ansøgningsperioden er lukket. Du kan søge om optagelse fra 1. februar til 5. juli

Følg os på facebook

Adgangskrav

Adgangskrav med gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Adgangskrav med 3-årig erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Adgangskrav med relevant erhvervsuddannelse

 • automatik- og procesuddannelsen (med specialer eller trin 2)
 • bådmekaniker
 • cnc-tekniker
 • cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)
 • data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
 • elektrikeruddannelsen (med specialer)
 • elektronik. og svagstrømsuddannelsen 
 • entreprenør- og landbrugsuddannelsen (speciale entreprenørmaskinmekaniker, kranmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, landbrugssmed eller personliftmekaniker)
 • finmekanikeruddannelsen (speciale finmekaniker eller våbenmekaniker)
 • flymekaniker
 • industritekniker (specialer og trin 2 og 3)
 • køletekniker
 • lastvognsmekaniker (trin 2)
 • maskinsnedker
 • personvognsmekaniker (trin 2)
 • plastmager
 • procesoperatør (trin 2)
 • skibsmekaniker
 • skibsmontør
 • vvs-energiuddannelsen
 • vvs-uddannelsen
 • værktøjsuddannelsen (med specialer)

Ingen specifikke adgangskrav.

Anden adgang

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ingen specifikke adgangskrav.

Om at søge ind

Sådan søger du ind

Du søger ind på uddannelsen via www.optagelse.dk. Alle, der opfylder adgangskravene, bliver optaget på uddannelsen. 

Du kan søge fra 1. februar til 5. juli kl. 12. 

Der er studiestart i august.

Vi udbyder uddannelsen i samarbejde med Aarhus Erhvervsakademi. Officielt er det Aarhus Erhvervsakademi, der udbyder uddannelsen og Aarhus Maskinmesterskole, der står for undervisningen, og her dit studieophold vil foregå i løbet af uddannelsen.


Når du søger om optagelse på optagelse.dk, skal du være opmærksom på, at uddannelsen har følgende oplysninger:

KOT-nummer: 70350  

Uddannelsen foregår på:
Erhvervsakademi Aarhus, Inge Lehmanns Gade
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
I ansøgningen skal du vedlægge:
 • Eksamensbeviser (dit eksamensbevis bliver automatisk overført fra eksamensdatabasen.)
 • Du skal vedlægge dokumentation for alt, du angiver i ansøgningen, såsom suppleringsfag, tilsagnsbrev, opholdstilladelse osv.
 • Hvis du søger om optagelse på baggrund af en anden uddannelsesbaggrund end den direkte adgangsgivende (optagelse med særlig tilladelse) skal du uploade følgende dokumentation:
  • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser, inkl. dokumentation
  • Dokumentation for andre relevante kompetencer
  • Evt. dispensationsansøgning

Du uploader bilag sammen med din ansøgning.

Du kan uploade bilag til din ansøgning helt indtil ansøgningsfristen.  

Hvis du har søgt via optagelse.dk (sommeroptag), kan du logge ind med NemID og uploade yderligere bilag til din ansøgning.

Ansøgningsfrister

Søg før 5. juli kl. 12.00 på optagelse.dk

Dato for studiestart

Der er studiestart mandag 8. februar 2021. 

Kontakt

Susanne Lehmann - Studievejleder hos Aarhus Maskinmesterskole

Studievejleder - vedr. studieliv, uddannelsesindhold & karriere

Diana Nyboe - Skolesekretær hos Aarhus Maskinmesterskole

Spørgsmål om optag