Autoteknolog uddannelse

Som autoteknolog bliver du uddannet til at få en viden om moderne bilers højteknologiske og automatiske systemer. Og samtidig bliver du i stand til at sætte dig ind i rådgivning og ledelse, så du kan kommunikere og tage styringen i forhold til kunder og medarbejdere.

Du kan fungere som bindeleddet mellem de forskellige fagligheder, som er involveret i at holde en virksomhed i bilbranchen toptunet.

På uddannelsen kommer du bredt rundt om autoteknologien:

 • Du lærer om den nyeste mekanik og elektroniske teknologi under motorhjelmen
 • Du lærer at diagnosticere og reparere fejl i elektronikken
  på biler og optimere bilens ydeevne
 • og sidst, men ikke mindst, lærer du også, hvordan man leder den daglige drift på et værksted og bliver skarp på markedsføring, salg og service.

Så har du interesse for autobranchen og ønsker at få et stort ansvar og spille en væsentlig rolle i en virksomhed, er autoteknolog helt sikkert den rigtige vej at gå. 

Det tager 2 år
Autoteknolog tager 2 år. Det kaldes for en erhvervsakademiuddannelse, fordi den har fokus på, at al læringen på skolebænken løbende anvendes i konkrete og virkelige sammenhænge. I projekter og casearbejde på uddannelsen tages der udgangspunkt i virkelige problematikker ude i industrien.

Nærhed er vigtigt for os
Vi mener, at nærhed er rigtig vigtig for en god studietid, og derfor dyrker vi den tætte og personlige kontakt mellem underviser og dig som studerende. Vi underviser på overskuelige hold i klasselokaler og ikke i store forelæsningssale med 100 studerende. 

Vi udbyder den 2-årige uddannelsen i samarbejde med Aarhus Erhvervsakademi

Læs mere om optag

Følg os på facebook

Opbygning

I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde med følgende emner

 • Autoteknologi – traditionel og fremtidens teknologi
 • Autoteknisk analyse og diagnose
 • Databehandling og analyse (fx connected car)
 • Kommunikation og rådgivning
 • Organisation, ledelse og driftsøkonomi
 • Salg og service
 • Kvalitet, miljø og sikkerhed

På 4. semester skal du i mindst 3 måneders praktik i en selvvalgt virksomhed og skrive dit afsluttende projekt. Det kan både være Danmark og i udlandet. Praktikken er en god mulighed for at afprøve dine nye færdigheder i praksis – og få indsigt i dine fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder.

Få et overblik over uddannelsen i figuren:

Undervisning

Praksisnær undervisning

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktisk projektarbejde med konkrete cases og problemstillinger. Når vi skal afprøve teorien i praksis, foregår det på vores eget værksted med egne biler og teknologier.

Undervejs kan du tage ét eller flere fag på et uddannelsessted i udlandet.

Med et solidt kendskab til både virksomhedens organisation og de nyeste teknologier i autobranchen er du godt rustet til at løse komplekse opgaver – enten tekniske opgaver, eller som værkfører eller mellemleder med ansvar for økonomi og personale.

Projektarbejdet på uddannelsen styrker helheden mellem de faglige emner og gør, at du lærer at arbejde efter de samme arbejdsmetoder som virksomhederne. Der er både teoretisk og praktisk arbejde på uddannelsen.

På hvert semester arbejder du med et eller flere projekter. Rammerne for projekterne er givet, men du har selv indflydelse på det konkrete projekt. Du arbejder i en projektgruppe og har en projektvejleder. Derudover får du vejledning og teoretisk undervisning med opgaver og øvelser. Du bliver undervist og vejledt af vores faste undervisere.

I projekter og casearbejde tages der udgangspunkt i virkelige problematikker. På 4. semester kommer du i praktik hos en virksomhed, der er interessant for dig.

Målet med undervisningen er kort og godt at gøre dig klar til at gå direkte ud i et job.

Undervisningen foregår på dansk.

Praktik

Samarbejdet med erhvervslivet sker først og fremmest i forbindelse med praktik og projekter, hvor vi anvender projektvejledere fra erhvervslivet, men også i form af gæstelærere, der kan fortælle om de sidste nye trends og teknologier.

I praktikken arbejder du med relevante problemstillinger. I løbet af praktikken er du knyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og er ofte udgangspunkt for dit afgangsprojekt.

Afsluttende eksamensprojekt

Det afsluttende eksamensprojekt udarbejder du i samarbejde med en virksomhed og afslutter med en rapport, der dokumenterer forløbet og danner grundlag for eksamen. Du får tilknyttet en vejleder både fra akademiet og fra virksomheden til at støtte dig i forbindelse med udarbejdelsen af projektet.

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Du kan fx bygge videre på din erhvervsakademiuddannelse og blive professionsbachelor på 1½ år.

Hent informationsfolder

Kontakt

Susanne Lehmann - Studievejleder hos Aarhus Maskinmesterskole

Studievejleder - vedr. studieliv, uddannelsesindhold & karriere