Produktionsteknolog uddannelse

Som produktionsteknolog er du brobygger mellem udviklings- og produktionsafdelingen i virksomheden. På uddannelsen får du indsigt i, hvordan et produkt bliver udviklet, og du lærer at sætte dig ind produktionsprocesser og deres udfordringer – allerede i udviklingsfasen af et produkt.

Du lærer at analysere materialer og fremstillingsprocesser og udarbejde forslag til forbedringer. Du bliver i stand til at analysere produktets producérbarhed – både før, under og efter produktet sættes i produktion.

Med et stort kendskab til produktionsteknik, materialer, konstruktion og økonomi, kan du være frontløber i udviklingen og konstruktionen af nye maskiner til fremstilling af nye produkter.

Så, kan du lide at konstruere, optimere og planlægge processer og ønsker en større teknologiforståelse er uddannelsen som produktionsteknolog noget for dig.

Det tager 2 år
Produktionsteknolog tager 2 år. Det kaldes for en erhvervsakademiuddannelse, fordi den har fokus på, at al læringen på skolebænken løbende anvendes i konkrete og virkelige sammenhænge. I projekter og casearbejde på uddannelsen tages der udgangspunkt i virkelige problematikker ude i industrien.

Nærhed er vigtigt for os
Vi mener, at nærhed er rigtig vigtig for en god studietid, og derfor dyrker vi den tætte og personlige kontakt mellem underviser og dig som studerende. Vi underviser på overskuelige hold i klasselokaler og ikke i store forelæsningssale med 100 studerende. 

Vi udbyder den 2-årige uddannelsen i samarbejde med Aarhus Erhvervsakademi

Læs mere om optag

Følg os på facebook

Opbygning

Uddannelsen varer to år og består af fire semestre.

De første to semestre består af grundlæggende fag om produktion og produktudvikling. På 3. semester kan du specialisere dig i den retning, du ønsker, ved at vælge relevante valgfag.

På 4. semester skal du i praktik i en selvvalgt virksomhed og skrive dit afsluttende projekt. Praktikken er en god mulighed for at afprøve dine nye færdigheder i praksis – og få indsigt i dine fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder.

Få et overblik over uddannelsen i figuren:

Undervisningen

Praksisnær undervisning

Uddannelsen er projekt- og praksisorienteret, og du får en bred teoretisk og praktisk viden om produktion, produktionsoptimering og procesforbedring, så du lærer at planlægge, organisere og udføre opgaver, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne.

Du bliver desuden trænet i at håndtere en bred kontaktflade i virksomheden, så du kan sikre kort vej fra produkt til produktion.

Projektarbejdet på uddannelsen styrker helheden mellem de faglige emner og gør, at du lærer at arbejde efter de samme arbejdsmetoder som virksomhederne. Der er både teoretisk og praktisk arbejde på uddannelsen.

På hvert semester arbejder du med et eller flere projekter. Rammerne for projekterne er givet, men du har selv indflydelse på det konkrete projekt. Du arbejder i en projektgruppe og har en projektvejleder. Derudover får du vejledning og teoretisk undervisning med opgaver og øvelser. Du bliver undervist og vejledt af vores faste undervisere.

I projekter og casearbejde tages der udgangspunkt i virkelige problematikker. På 3. semester kommer du i praktik hos en virksomhed, der er interessant for dig.

Målet med undervisningen er kort og godt at gøre dig klar til at gå direkte ud i et job.

Praktik

Samarbejdet med erhvervslivet sker først og fremmest i forbindelse med praktik og projekter.

I praktikken arbejder du med relevante problemstillinger. I løbet af praktikken er du knyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og er ofte udgangspunkt for dit afgangsprojekt.

Afsluttende eksamensprojekt

Det afsluttende eksamensprojekt udarbejder du i samarbejde med en virksomhed og afslutter med en rapport, der dokumenterer forløbet og danner grundlag for eksamen. Du får tilknyttet en vejleder både fra akademiet og fra virksomheden til at støtte dig i forbindelse med udarbejdelsen af projektet.

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Du kan fx bygge videre på din erhvervsakademiuddannelse og blive professionsbachelor på 1½ år.

Hent informationsfolder

Kontakt

Susanne Lehmann - Studievejleder hos Aarhus Maskinmesterskole

Studievejleder - vedr. studieliv, uddannelsesindhold & karriere