Produktionsteknolog

Som produktionsteknolog er du en brobygger mellem udviklings- og produktion og er med i produktionsafdelingen i virksomheden. På uddannelsen får du indsigt i, hvordan et produkt bliver udviklet, og du lærer at sætte dig ind produktionsprocesser og deres udfordringer – allerede i udviklingsfasen af et produkt.

Som produktionsteknolog er du med i produktionsprocessen fra A til Z. Lige fra den spæde start med den gode idé til det færdige produkt og over til optimeringen og effektiviseringen af selve produktionen.

Med et stort kendskab til produktionsteknik, materialer, konstruktion og økonomi, kan du være frontløber i udviklingen og konstruktionen af nye maskiner til fremstilling af nye produkter.

Om produktionsteknolog uddannelsen

Uddannelsen til automationsteknolog tager 2 år og er for dig, der kan lide at tænke produktion som en helhed - fra start til slut I løbet af uddannelsen får du en grundlæggende viden om fx produktudvikling og design, automation, konstruktion, materiale- og fremstillingsprocesser og virksomhedsteknik.

Du lærer at analysere materialer og fremstillingsprocesser og udarbejde forslag til forbedringer. Du bliver i stand til at analysere produktets  holdbarhed – både før, under og efter produktet sættes i produktion.

Så, kan du lide at konstruere, optimere og planlægge processer og ønsker en større teknologiforståelse er uddannelsen som produktionsteknolog noget for dig.

Nærhed er vigtigt for os

Vi mener, at nærhed er rigtig vigtig for en god studietid, og derfor dyrker vi den tætte og personlige kontakt mellem underviser og dig som studerende. Vi underviser på overskuelige hold i klasselokaler og ikke i store forelæsningssale med 100 studerende.

Vi udbyder den 2-årige produktionsteknologuddannelse i samarbejde med Aarhus Erhvervsakademi.

Klar til job på 2 år

Uddannelsen er også for dig, der godt kan lide at spille bold med den branche, du skal arbejde i efter uddannelsen. Du lærer i samarbejde med dine medstuderende at løse problemer og udfordringer i industrien. I projekter og casearbejde tages der udgangspunkt i virkelige problematikker, og i den sidste del af uddannelsen kommer du i praktik hos en virksomhed, der er interessant for dig.

Med andre ord: Du bliver klædt på til at gå direkte ud i et job.

Som produktionsteknolog vil du med dine evner være i stand til at fungere som bindeled mellem udviklings- og produktionsafdeling - en nøglefunktion i en virksomhed.

Jobmulighederne er mange som produktionsteknolog. Du kan blive alt lige fra projektleder, produkt- og idéudvikler til driftsplanlægger, indkøber og salgskonsulent i større og mindre industri- og produktionsvirksomheder.

Klik for at folde hele indholdet ud

Følg os på facebook

Opbygning

Uddannelsen varer to år og består af fire semestre.

De første to semestre består af grundlæggende fag om produktion og produktudvikling. På 3. semester kan du specialisere dig i den retning, du ønsker, ved at vælge relevante valgfag.

På 4. semester skal du i praktik i en selvvalgt virksomhed og skrive dit afsluttende projekt. Praktikken er en god mulighed for at afprøve dine nye færdigheder i praksis – og få indsigt i dine fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder.

Få et overblik over uddannelsen i figuren:

Undervisningen

Praksisnær undervisning

Uddannelsen er projekt- og praksisorienteret, og du får en bred teoretisk og praktisk viden om produktion, produktionsoptimering og procesforbedring, så du lærer at planlægge, organisere og udføre opgaver, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne.

Du bliver desuden trænet i at håndtere en bred kontaktflade i virksomheden, så du kan sikre kort vej fra produkt til produktion.

Projektarbejdet på uddannelsen styrker helheden mellem de faglige emner og gør, at du lærer at arbejde efter de samme arbejdsmetoder som virksomhederne. Der er både teoretisk og praktisk arbejde på uddannelsen.

På hvert semester arbejder du med et eller flere projekter. Rammerne for projekterne er givet, men du har selv indflydelse på det konkrete projekt. Du arbejder i en projektgruppe og har en projektvejleder. Derudover får du vejledning og teoretisk undervisning med opgaver og øvelser. Du bliver undervist og vejledt af vores faste undervisere.

I projekter og casearbejde tages der udgangspunkt i virkelige problematikker. På 3. semester kommer du i praktik hos en virksomhed, der er interessant for dig.

Målet med undervisningen er kort og godt at gøre dig klar til at gå direkte ud i et job.

Praktik

Samarbejdet med erhvervslivet sker først og fremmest i forbindelse med praktik og projekter.

I praktikken arbejder du med relevante problemstillinger. I løbet af praktikken er du knyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og er ofte udgangspunkt for dit afgangsprojekt.

Afsluttende eksamensprojekt

Det afsluttende eksamensprojekt udarbejder du i samarbejde med en virksomhed og afslutter med en rapport, der dokumenterer forløbet og danner grundlag for eksamen. Du får tilknyttet en vejleder både fra akademiet og fra virksomheden til at støtte dig i forbindelse med udarbejdelsen af projektet.

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Du kan fx bygge videre på din erhvervsakademiuddannelse og blive professionsbachelor på 1½ år.

Hent informationsfolder

Kontakt

Susanne Lehmann - Studievejleder hos Aarhus Maskinmesterskole

Studievejleder - vedr. studieliv, uddannelsesindhold & karriere