Hop til indhold

Du kan komme ind på uddannelsen til autoteknolog, hvis du er faglært med en erhvervsuddannelse eller har en studentereksamen i baggagen. 

Her på siden finder du information om, hvordan du søger ind og de specifikke adgangskrav med din uddannelsesbaggrund.

To studerende på autoteknolog uddannelsen er i et værksted og kigger på skærm

Adgangskrav

Adgangskrav med gymnasial eksamen

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgangskrav med 3-årig erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Adgangskrav med relevant erhvervsuddannelse

 • cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)
 • entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelse (med specialer og trin 2)
 • flymekaniker
 • karrosseriuddannelsen
 • lager- og terminaluddannelsen
 • lastvognsmekaniker (trin 2)
 • mekaniker (trin 2)
 • personvognsmekaniker (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

Anden adgang

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ingen specifikke adgangskrav.

Om at søge ind

Sådan søger du ind

Du søger ind på uddannelsen via www.optagelse.dk. Alle, der opfylder adgangskravene, bliver optaget på uddannelsen. 

Du kan søge fra 1. februar til 5. juli kl. 12 

Der er studiestart i august.

Vi udbyder uddannelsen i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus. Officielt er det Erhvervsakademi Aarhus, der udbyder uddannelsen og Aarhus Maskinmesterskole, der står for undervisningen, og her dit studieophold vil foregå i løbet af uddannelsen.

Når du søger om optagelse på www.optagelse.dk, skal du være opmærksom på, at uddannelsen har følgende oplysninger:


KOT-nummer: 70460  

Uddannelsen foregår på:
Erhvervsakademi Aarhus, Inge Lehmanns Gade
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C

I ansøgningen skal du vedlægge:
 • Eksamensbeviser (dit eksamensbevis bliver automatisk overført fra eksamensdatabasen.)
 • Du skal vedlægge dokumentation for alt, du angiver i ansøgningen, såsom suppleringsfag, tilsagnsbrev, opholdstilladelse osv.
 • Hvis du søger om optagelse på baggrund af en anden uddannelsesbaggrund end den direkte adgangsgivende (optagelse med særlig tilladelse) skal du uploade følgende dokumentation:
  • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser, inkl. dokumentation
  • Dokumentation for andre relevante kompetencer
  • Evt. dispensationsansøgning

Du uploader bilag sammen med din ansøgning.

Du kan uploade bilag til din ansøgning helt indtil ansøgningsfristen.  

Hvis du har søgt via optagelse.dk (sommeroptag), kan du logge ind med NemID og uploade yderligere bilag til din ansøgning.

Læs mere om bilag på erhvervsakademiets hjemmeside

Ansøgningsfrister

Søg før 5. juli kl. 12.00 på optagelse.dk

Dato for studiestart

Mandag den 29. august: 1. semester

Mandag den 22. august: 3. semester

SU

Du er berettiget til Statens Uddannelsesstøtte (SU) gennem hele uddannelsen til autoteknolog, både når du er på skolen, og når du er i praktik. 

Alt vedrørende SU foregår online og via NemID.

På www.su.dk kan du:

 • Søge om SU
 • Søge om lån
 • Ændre bopælsstatus
 • Ændre skattekort
 • Beregne dit fribeløb
 • Følge din egen studiefremdrift

Skal du søge om ekstra klip i form af dobbeltklip i forbindelse med fødsel eller handicaptillæg, er det en fordel, at du henvender dig hos Kristina Fosborg i studieadministrationen først. Det kræver nemlig speciel dokumentation/bilag og kvitteringsside fra minSU.

Du kan kontakte Kristina på tlf. 4122 7100 eller på mail kfo@aams.dk.


Regler om SU og studieaktivitet
Får du SU, imens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS.

Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Det betyder i praksis, at du kun kan gå ét semester om på hele maskinmesterstudiet, hvad enten du starter på 1. semester på værkstedsforløbet eller direkte på 4. semester, hvis du stadig vil opretholde din berettigelse til SU.


Generelt om SU
Du skal søge SU online på SU’s hjemmeside www.su.dk. Har du brug for vejledning om SU-reglerne i almindelighed eller specielt om din egen sag, kan du henvende dig i vores studieadministration eller selv finde oplysninger på SU’s hjemmeside.

Fra du taster din ansøgning på www.su.dk til du får svar, går der ca. 2-3 uger. Svaret kommer i form af en støttemeddelelse, som bliver sendt til din e-boks. Hvis du ikke har en e-boks, kan du oprette en på www.e-boks.dk. I støttemeddelelsen fremgår, hvor meget du får i SU, hvor meget der trækkes i skat, om du er tildelt studielån mv. Hvis der går mere end 3 uger før du får svar, kan det skyldes at SU-systemet ikke har fået dine skatteoplysninger, eller du ikke har udfyldt ansøgningsskemaet korrekt.

SU er forudbetalt og sættes ind på din NEM-Konto den sidste bankdag i måneden. Du får tidligst SU fra den måned, hvor du har søgt om SU.

Læs mere om SU-reglerne på www.su.dk

Diana Nyboe - Skolesekretær hos Aarhus Maskinmesterskole

Spørgsmål om optag

Daniel Kolind Katborg - Studievejleder, teknologuddannelser og adgangskursus

Studievejleder, teknologuddannelser og adgangskursus