Hop til indhold

Kvalitetsstyring

Vores kvalitetssikring hjælper med at skabe en samlet ramme for, at den studerende kan opnå målene for sin uddannelse, og dimitterer med både efterspurgte og fremtidsrettede kompetencer.

Vi har dokumenteret kvaliteten ved at etablere et kvalitetsstyringssystem, der både opfylder Søfartsstyrelsens krav til maritime uddannelser, men også lever op til de krav om at sikre kvalitet og relevans, som alle videregående uddannelser i Danmark skal opfylde. Systemet indeholder veldefinerede retningslinjer for uddannelsen samt procedurer, som sikrer og dokumenterer kvaliteten af det, vi laver.

Vores kvalitetsstyringssystem er offentligt tilgængeligt på de områder, der skal være offentligt jf. diverse bekendtgørelser. Offentlig adgang er f.eks.til undervisningsplaner og studieordninger. 

Kvalitetssystem

Gå til kvalitetssystemet her. Vær opmærksom på, at det kræver adgang for at kunne logge ind.

Offentlighed

Du kan finde kvalitetspolitik og -strategi ved at følge linket herunder (opdateret marts 2024)

Som en del af kvalitetssikringen skal vi derudover også offentliggøre en række informationer, herunder afgivne karakterer, tildelt merit og bedømmelser for ordinære prøver. Find også disse informationer herunder.

Nøgletal

Som en del af kvalitetssikringen følger vi også en række nøgletal, som vi bruger til at vurdere kvaliteten af vores uddannelse. Det drejer sig blandt andet om:

  • Frafald i løbet af første år på studiet
  • Gennemførsel på normeret tid
  • Ledighed for færdiguddannede

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurderingen fra 2023 viser generelt et højt niveau af det æstetiske undervisningsmiljø. For så vidt angår det fysiske undervisningsmiljø scorer AAMS generelt høje niveauer inden for tre af de fire under-dimensioner. Særligt kan en forbedring af indeklimaet øge den samlede score. Det psykiske undervisningsmiljøs under-dimensioner viser mange høje niveauer, men med meget lavere resultater indenfor en række spørgsmål indenfor under-dimensionerne "self-efficacy" og "tryghed og relationer mellem studerende”. Cirka halvdelen af de studerende føler et pres fra deres egne forventninger. Det påvirker deres trivsel og det psykiske undervisningsmiljø; blandt andet i forhold til self-efficacy. Krænkende handlinger er sjældne på AAMS og oftest sker de mellem studerende, og handler om udelukkelse fra fællesskabet, grove kommentarer, truende adfærd, og forskelsbehandling.

De konkrete handlingsplaner, der udarbejdes på baggrund af undervisningsmiljøvurderingen, vil være tilgængelige på denne side, når undersøgelsen er behandlet.

To maskinmester studerende står foran stor grøn tv-skærm og snakker sammen