Hop til indhold

Kvalitetsstyring

Vores kvalitetsmålsætning er at være en kompetent og tidssvarende uddannelsesinstitution. Vi har sikret kvaliteten af vores ydelser ved at etablere et kvalitetsstyringssystem, der som minimum opfylder Søfartsstyrelsens kvalitetskrav. Systemet indeholder veldefinerede retningslinjer for uddannelsen på de enkelte trin, samt procedurer, som sikrer og dokumenterer kvaliteten af det, vi laver.

Vores kvalitetsstyringssystem er offentligt, og du kan finde det lige her

Gå til vores kvalitetssystem


I kvalitetssystemet kan du også få adgang til oversigter over merit samt afgivne bedømmelser og karakterer. Dem kan du tilgå direkte herunder. 

Gå direkte til oversigten over merit og tildelt forhåndsmerit

 

Gå direkte til oversigt over afgivne bedømmelser og karakterer

Nøgletal