Automationsteknolog job

Der er i erhvervslivet et stigende behov for robotteknologi og automation. Derfor er du som automationsteknolog særdeles attraktiv ude i virksomhederne, fordi du er i stand til at stå i spidsen for den praktiske installation, drift og optimering af automatiske anlæg hos fx produktions-, it- og ingeniørvirksomheder.

Automationsteknologuddannelsen opfylder erhvervslivets behov for en tekniker, der kan arbejde praktisk ud fra et teoretisk grundlag. Du vil typisk finde job i virksomheder, der er beskæftiget med integration, automatisering og optimering af tekniske systemer. Det kan både være producerende virksomheder og virksomheder, der udvikler, installerer, indkører og vedligeholder systemer for produktionsvirksomheder, enten som fastansat eller som freelance-programmør.

Eksempler på jobmuligheder:

  • Automatisering – herunder robotteknologi
  • Udvikling af styringer m.m. på maskinværksteder
  • Industriel produktion (vindmøller, pumper, slagterier, mejerier m.m.)
  • Offentlige forsyningsvirksomheder
  • Teknikentreprenører
  • Rådgivning og support
  • Større netværksinstallationer

Tag kontakt

Bliv klogere til infomøde

Kontakt

Susanne Lehmann - Studievejleder hos Aarhus Maskinmesterskole

Studievejleder - vedr. studieliv, uddannelsesindhold & karriere

Jesper Meincke Hansen - Lektor hos Aarhus Maskinmesterskole

Lektor - automatikmekaniker & elektroniktekniker

Ansøg Besøg os