Hop til indhold

En automationsteknolog programmerer robotter, maskiner og systemer til at afhjælpe og automatisere arbejdsgange, produktion og processer. Som automationsteknolog er du med til at sætte dit præg på fremtidens måde, vi arbejder på.

Uddannelsen til automationsteknolog tager 2 år og giver adgang til titlen Automationsteknolog AK (engelsk titel: AP Graduate in Automation Engineering). Automationsteknologuddannelsen er for dig, der kan sætte de rigtige koder og algoritmer sammen, så robotten eller computeren gør, som du beder den om. I løbet af uddannelsen får du en viden om automatik, styring og regulering og om opbygning og optimering af digitale og analoge styresystemer, så du i et job kan tage ansvar for alle dele af automatiseringsprocessen.

Klar til job på 2 år
Uddannelsen er også for dig, der godt kan lide at spille bold med den branche, du skal arbejde i efter uddannelsen. Du lærer i samarbejde med dine medstuderende at løse problemer og udfordringer i industrien. I projekter og casearbejde tages der udgangspunkt i virkelige problematikker, og i den sidste del af uddannelsen kommer du i praktik hos en virksomhed, der er interessant for dig.

Tre automationsteknolog studerende er i undervisningslokale og er koncentreret omkring et projekt

Om automationsteknolog uddannelsen


Uddannelsen til automationsteknolog tager 2 år og foregår i Aarhus. Den er for dig, der kan sætte de rigtige koder og algoritmer sammen, så robotten eller computeren gør, som du beder den om. I løbet af uddannelsen får du en viden om automatik, styring og regulering og om opbygning og optimering af digitale og analoge styresystemer, så du i et job kan tage ansvar for alle dele af automatiseringsprocessen.

Vælg hardwareløsning - og udvikl software

Som automationsteknolog er du med til at udvikle automatiske anlæg. Du kan sætte dig ind i den fornødne dokumentation fra idéoplæg/kravspecifikation, og du kan udarbejde dokumentation til et automatisk anlæg/system i samråd med kunde og leverandører.

Du kan selvstændigt eller i samarbejde med konstruktører/ingeniører forestå udviklingen og installationen. Udviklingen vil være på systemniveau, hvilket betyder, at du kan vælge en optimal hardwareløsning og udvikle software – lige fra PLC over PC til robot- og servosystemer.

Nærhed er vigtigt for os

Vi mener, at nærhed er rigtig vigtig for en god studietid, og derfor dyrker vi den tætte og personlige kontakt mellem underviser og dig som studerende. Vi underviser på overskuelige hold i klasselokaler og ikke i store forelæsningssale med 100 studerende.

Vi udbyder den 2-årige automationsteknologuddannelse i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus.

Klar til job på 2 år

Uddannelsen som automationsteknolog i Aarhus er også for dig, der godt kan lide at spille bold med den branche, du skal arbejde i efter uddannelsen. Du lærer i samarbejde med dine medstuderende at løse problemer og udfordringer i industrien. I projekter og casearbejde tages der udgangspunkt i virkelige problematikker, og i den sidste del af uddannelsen kommer du i praktik hos en virksomhed, der er interessant for dig.

Med andre ord: Du bliver klædt på til at gå direkte ud i et job.

Og qua det stigende behov for robotteknologi og automation er du som automationsteknolog særdeles attraktiv ude i virksomhederne, fordi du er i stand til at stå i spidsen for den praktiske installation, drift og optimering af automatiske anlæg hos fx produktions-, it- og ingeniørvirksomheder.

Teknisk studiemiljø

På uddannelsen bliver du en del af et studie, hvor du får et interessefællesskab omkring teknik sammen med dine medstuderende. På Aarhus Maskinmesterskole stiller vi højteknologisk udstyr til rådighed, og du får en tæt kontakt til vores erfarne undervisere. 

Mere om uddannelsen

Opbygning

Studieordningen består af flere dele og gælder for alle studerende, som er indskrevet på uddannelsen som automationsteknolog. Uddannelsen er delt op i fire semestre, og undervisningen samt det faglige niveau er planlagt, så alle kan være med – uanset om du har en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

På 1. semester arbejder du med systemforståelse og indøvelse af arbejdsmetoder. Vi fokuserer på problemstillinger ved automatisering af den enkelte produktionsproces. På 2. semester har vi fokus på, hvordan en maskine internt integrerer produktionsprocesserne. På 3. semester er hele produktionslinjen i spil – inklusive den kommunikation, der giver input til andre datasystemer. Som afslutning på uddannelsen skal du i praktik og skrive dit afgangsprojekt.

Få et overblik over uddannelsen som automationsteknolog i Aarhus i figuren:

Figur illustrerer opbygningen af uddannelsen til autoteknolog

Undervisning

Praksisnær undervisning

Uddannelsen er projektorganiseret og indeholder elementer som opbygning og optimering af automationssystemer i fx produktions- eller procesanlæg. Projektarbejdet styrker helheden mellem de faglige emner og gør, at du lærer at arbejde efter de samme arbejdsmetoder som virksomhederne. Der er både teoretisk og praktisk arbejde på uddannelsen.

På hvert semester arbejder du med flere projekter. Rammerne for projekterne er givet, men du har selv indflydelse på det konkrete projekt. Du arbejder i en projektgruppe og har en projektvejleder. Derudover får du vejledning og teoretisk undervisning med opgaver og øvelser. Du bliver undervist og vejledt af vores faste undervisere og af gæstelærere fra andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

I projekter og casearbejde tages der udgangspunkt i virkelige problematikker. På 3. semester kommer du i praktik hos en virksomhed, der er interessant for dig.

Målet med undervisningen er kort og godt at gøre dig klar til at gå direkte ud i et job.

Praktik

Samarbejdet med erhvervslivet sker først og fremmest i forbindelse med praktik og projekter, hvor vi anvender projektvejledere fra erhvervslivet, men også i form af gæstelærere, der kan fortælle om de sidste nye trends og teknologier.

I praktikken arbejder du med relevante problemstillinger. I løbet af praktikken er du knyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og er ofte udgangspunkt for dit afgangsprojekt.

Afsluttende eksamensprojekt

Det afsluttende eksamensprojekt udarbejder du i samarbejde med en virksomhed og afslutter med en rapport, der dokumenterer forløbet og danner grundlag for eksamen. Du får tilknyttet en vejleder både fra akademiet og fra virksomheden til at støtte dig i forbindelse med udarbejdelsen af projektet.

Videreuddannelse

Der er gode muligheder for videreuddannelse, når du er uddannet automationsteknolog. En erhvervsakademiuddannelse er nemlig en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Du kan fx bygge videre på din erhvervsakademiuddannelse og blive professionsbachelor på 1½ år.

Hent informationsfolder

Kontakt

Jesper Meincke Hansen - Lektor hos Aarhus Maskinmesterskole

Lektor, automatikmekaniker & elektroniktekniker

Daniel Kolind Katborg - Studievejleder, teknologuddannelser og adgangskursus

Studievejleder, teknologuddannelser og adgangskursus