Hop til indhold

Adgangskurset (AK) er for dig, der har en relevant erhvervsuddannelse, men ikke har bestået hhv. dansk og engelsk på C-niveau og matematik og fysik på B-niveau

Når du har bestået adgangskurset, fritages du for værkstedsforløbet på 1.-3. semester og kan starte direkte på maskinmesteruddannelsens 4. semester.

NB. Adgangskursus er ikke for dig, der kommer med en gymnasial uddannelse. 


Sådan søger du

Du kan søge via vores online ansøgningsskema, som du finder her

Følgende dokumenter skal sendes med ansøgningen:

 • Motiveret ansøgning
 • Kopi af dit svendebrev
 • Kopi af dit folkeskolebevis fra 9. eller 10. klasse


Ansøgningsfrister:

1. december - studiestart i februar
15. juni - studiestart i august

Hvis du søger ind til efterårssemestret, får du svar i løbet af juni. Hvis du søger ind til forårssemestret, får du svar i løbet af december.

Om adgangskursus

Hvem skal på adgangskurset?

Hvis du f.eks. efter folkeskolen er gået i lære og ellers ikke har læst yderligere, har du den typiske profil for vores studerende på Adgangskurset, og i det tilfælde vil det være din vej ind på selve maskinmesteruddannelsen.

Du kan tage ovenstående fag andre steder end hos os, men ved at tage dem hos os, opnår du følgende fordele:

 • Du kommer ind i din fremtidige klasses sociale netværk fra starten
 • Underviserne er vores folk, med stor ekspertise i at undervise netop folk med din baggrund
 • Du kommer til at sidde sammen med kursister, der har en faglært baggrund
 • Du bliver vant med skolen og vores it-systemer, og det giver dig et forspring på selve studiet

Hvis din læretid løber til efter vores studiestart, skal du være opmærksom på at det er muligt at ansøge om afkortelse af læretiden.

Fremmødeundervisning

Adgangskurset på fremmødestudiet starter op to gange om året – august og februar.

Adgangskursus som fremmødestudie fungerer som almindelig klasseundervisning på AAMS’ forskellige adresser i Aarhus. Du vil have mulighed for at gøre brug af skolens diverse grupperum og forskellige lokaler det meste af døgnet, idet mange AK-kursister lægger et stort arbejde i deres fag og tilbringer megen tid på skolen.

Du vil blive en del af en klasse, som følges ad igennem hele kurset. Kurset afsluttes med eksamen, hvorefter du kan fortsætte dit studie på Aarhus Maskinmesterskoles 4. semester.

Fjernundervisning

Adgangskurset som fjernundervisning (MFU) starter kun op i august.

Undervisningen giver dig mulighed for at følge adgangskurset på en fleksibel måde, uden at du behøver at flytte til Aarhus-området. Undervisningsmålene er de samme, som hvis du deltager i fremmødeundervisningen, men formen er specielt tilpasset fjernundervisningsmiljøet.

I forløbet er der indlagt ca. to fremmøder á tre dages varighed på skolen pr halve år. Herudover er der både skriftlig og mundtlig eksamen i slutningen af forløbet, som du også skal møde ind til. Ellers foregår undervisningen via den elektroniske platform, der danner rammen for undervisningsaktiviteten samt hyppige video-møder over internettet. Du skal forvente at bruge omkring 40-50 timer om ugen på studiet, hvorfor det ikke kan kombineres med et fuldtidsarbejde.

Da forløbet er tilrettelagt med en høj grad af gruppearbejde, er det en forudsætning, at du har lyst til at indgå i forpligtende samarbejde med dine medstuderende, som du kommer til at skulle samarbejde med dagligt og bruge mange timer sammen med i video-møder mv.

Forventninger til dine færdigheder

For at kunne nå igennem stoffet i løbet af adgangskurset, har vi nogle minimumskrav til dit faglige niveau i fagene.

Dansk og engelsk
Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens 9. eller 10. klasse afgangseksamen.

Matematik
Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens 10. klasses afgangseksamen. Vi forventer derfor, at du har forberedt dig, så du ved semesterstart har et niveau, der svarer hertil.

Du skal kunne:

 • Beherske regning med parenteser, brøker, potenser og kvadratrødder
 • Anvende koordinatsystemet
 • Løse ligninger
 • Beherske løsning af en andengradsligning og have kendskab til parablen
 • Reducere bogstavsudtryk og isolere en variabel i en formel
 • Beherske beregning af sider og vinkler i en retvinklet trekant.

Fysik
Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens 10. klasse, herunder at du kan:

 • Anvende fysiske begreber til at beskrive, forklare og forudsige fænomener
 • Formulere enkle problemstillinger, opstille hypoteser, efterprøve antagelser og vurdere resultater.
 • Underoverskrift til Adgangskursus

Dato for studiestart

Næste opstartsdato for adgangskursister:

Mandag den 12. august: Adgangskursus

Onsdag den 14. august: Adgangskursus, fjernundervisning

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder at du har brug for særlig støtte for at gennemføre en uddannelse? Så kan du få vejledning og søge specialpædagogisk støtte (SPS). SPS er en kompenserende støtte så du får mulighed for at gennemføre uddannelsen på lige fod med andre. Du kan læse om SPS-ordningen på http://www.spsu.dk/

Hvis du vil vide mere om SPS på adgangskurserne (AK og AKF) kan du læse mere her https://studerende.au.dk/sps/booking

Hvis du vil søge ind på adgangskurset til maskinmesteruddannelsen og har spørgsmål til SPS, kan du kontakte SPS-teamet på Aarhus universitet på telefonnr. 8716 2720 eller e-mail sps@au.dk

 

Kontakt

Heidi Dalbøge Robl - HR- og lønmedarbejder ved Aarhus Maskinmesterskole

Kontakt vedr. ansøgning

Lisbeth Mogensen - Administrativ studievejleder hos Aarhus Maskinmesterskole

Studievejleder