Hop til indhold

Relevante erhvervsuddannelser

To studerende arbejder på et projekt i et undervisningslokale

Hvis du har gennemført en erhvervsuddannelse – uanset hvilken – så opfylder du betingelserne for at søge om optagelse på Aarhus Maskinmesterskole. Men ikke alle håndværksfag er lige relevante for uddannelsen, og derfor har man defineret en liste over erhvervsuddannelser, som er særligt relevante, og som giver fritagelse for tre semestre.

Hvis du har en af nedenstående erhvervsfaglige uddannelser, bliver du fritaget for værkstedsforløbet på 1.-3. semester. For at opnå fuld fritagelse skal du kunne dokumentere, at du i din erhvervsfaglige uddannelse har været beskæftiget med:

  • Spåntagende bearbejdning af metaller
  • Termisk sammenføjning og skæring
  • Maskinrelateret værkstedsteknik
  • Stærkstrøms El-montage

Hvis dette ikke er tilfældet, skal du for at opnå den fulde fritagelse supplere din erhvervsfaglige uddannelse med værkstedskoleundervisning, der omfatter ovenstående emner. Denne supplerende undervisning kan du tage, mens du går på skolen.

Den skal være gennemført, inden du begynder på den afsluttende bachelorpraktik i uddannelsens sidste halve år.

 

Relevante erhvervsuddannelser

Hvis du har en af de følgende erhvervsuddannelser, er du fritaget for værkstedsforløbet:

1) Automatik- og procesuddannelsen:
a) Automatiktekniker

2) Beslagsmed

3) Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen:
a) Motorcykelmekaniker

4) Elektriker:
a) Installationsteknik
b) styrings- og reguleringsteknik
c) kommunikationsteknik
d) bygningsautomatik

6) Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen:
a) Entreprenørmaskinmekaniker
b) landbrugsmaskinmekaniker

7) Finmekaniker:
a) Finmekaniker
b) låsesmed
c) våbenmekaniker

8) Flymekaniker

9) Støberitekniker

10) Industritekniker:
a) Industritekniker-maskin
b) Industritekniker-produktion

11) Karrosseritekniker

12) Køletekniker (Kølemontør)

13) Mekaniker (personvogn- og lastvognsmekaniker)

14) Marine- og snescootermekaniker

15) Procesoperatør (4 år).

16) Skibstekniker

17) Skibsmekaniker

18) Skibsmontør

19) Smed:
a) Smed aluminium
b) smed rustfri
c) klejnsmed og energiteknik

20) Vvs-uddannelsen:
a) Vvs- og blikkenslager
b) vvs- og energispecialist
c) ventilationstekniker
d) rustfast industrimontør

21) Værktøjsuddannelsen:
a) Værkstøjstekniker og værktøjsmager

 

Læs mere i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester, der findes her.