Hop til indhold

Strategi 2025 

Vision

Aarhus Maskinmesterskole udvikler fremtidens tekniske ledere, der gør en forskel.

Mission

Aarhus Maskinmesterskole tilbyder uddannelser i et dynamisk og udviklende studiemiljø, der understøtter, at studerende dimitterer med både efterspurgte og fremtidsrettede kompetencer.


Værdigrundlag

I vores dagligdag tager vi udgangspunkt i værdierne udvikling, åbenhed og engagement i den måde, vi arbejder på.

Organisatorisk ledelsesgrundlag

Ledelsen sætter rammer og retning, og ud fra det uddelegerer opgaver med tydelighed i hvad der forventes af resultater. Ledelsen udviser tillid til løsningen af opgaver, men følger også op på løsningerne. Ledelsen udviser ordentlighed overfor den enkelte, er anerkendende og er opmærksom på, at vi på AAMS leder individer indenfor den organisatoriske kontekst.

Strategisk handlekraft - indsatsområder

Med henblik på sikring af kvaliteten af det arbejde, der foregår på institutionen, har AAMS’ bestyrelse og ledelse - på baggrund af den strategiske analyse - opstillet tre hovedområder, vi som organisation skal arbejde med frem mod 2025. Vi kalder det strategisk handlekraft, og de tre hovedområder danner samtidig bro mellem en lang række af de initiativer, der er blevet igangsat med Strategi 2011-2015, samt de rammer der blev skabt med Strategi 2020. De tre hovedområder er:

  • Aktuelt uddannelsesindhold
  • Velfungerende miljøer
  • Studentercentreret læring

Læs den fulde institutionsstrategi 2020-2025