Hop til indhold

Som produktionsteknolog er du en brobygger mellem udvikling og produktion og er med i produktionsprocessen fra A til Z. Lige fra den spæde start med den gode idé til det færdige produkt og over til optimeringen og effektiviseringen af selve produktionen.

Uddannelsen til produktionsteknolog tager 2 år og er for dig, der kan lide at tænke produktion som en helhed fra start til slut. I løbet af uddannelsen får du en grundlæggende viden om fx produktudvikling og design, automation, konstruktion, materiale- og fremstillingsprocesser og virksomhedsteknik.

Klar til job på 2 år
Uddannelsen er også for dig, der godt kan lide at spille bold med den branche, du skal arbejde i efter uddannelsen. Du lærer i samarbejde med dine medstuderende at løse problemer og udfordringer i industrien. I projekter og casearbejde tages der udgangspunkt i virkelige problematikker, og i den sidste del af uddannelsen kommer du i praktik hos en virksomhed, der er interessant for dig.

Med andre ord: Du bliver klædt på til at gå direkte ud i et job. 

Som produktionteknolog vil du med dine evner være i stand til at fungere som bindeled mellem udviklings- og produktionsafdeling - en nøglefunktion i en virksomhed.

Jobmulighederne er mange som produktionsteknolog. Du kan blive alt lige fra projektleder, produkt- og idéudvikler til driftsplanlægger, indkøber og salgskonsulent i større og mindre industri- og produktionsvirksomheder.

En underviser står ved tavlen og underviser en gruppe studerende

Om produktionsteknolog uddannelsen

Uddannelsen til produktionsteknolog foregår i Aarhus og tager 2 år. Den er for dig, der har lyst til at fordybe dig i produktionsteknologi og kan lide at tænke produktion som en helhed fra start til slut. Du lærer at analysere materialer og fremstillingsprocesser og udarbejde forslag til forbedringer. Du bliver i stand til at analysere produktets holdbarhed – både før, under og efter produktet sættes i produktion.

Så, kan du lide at konstruere, optimere og planlægge processer og ønsker en større teknologiforståelse, er uddannelsen som produktionsteknolog noget for dig.

Nærhed er vigtigt for os

Vi mener, at nærhed er rigtig vigtig for en god studietid, og derfor dyrker vi den tætte og personlige kontakt mellem underviser og dig som studerende. Vi underviser på overskuelige hold i klasselokaler og ikke i store forelæsningssale med 100 studerende.

Vi udbyder den 2-årige produktionsteknologuddannelse i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus.

Klar til job på 2 år

Uddannelsen er også for dig, der godt kan lide at spille bold med den branche, du skal arbejde i efter uddannelsen. Du lærer i samarbejde med dine medstuderende at løse problemer og udfordringer i industrien. I projekter og casearbejde tages der udgangspunkt i virkelige problematikker, og i den sidste del af uddannelsen kommer du i praktik hos en virksomhed, der er interessant for dig.

Med andre ord: Du bliver klædt på til at gå direkte ud i et job.

Som produktionsteknolog vil du med dine evner være i stand til at fungere som bindeled mellem udviklings- og produktionsafdeling - en nøglefunktion i en virksomhed.

Jobmulighederne er mange som produktionsteknolog. Du kan blive alt lige fra projektleder, produkt- og idéudvikler til driftsplanlægger, indkøber og salgskonsulent i større og mindre industri- og produktionsvirksomheder.

Teknisk studiemiljø

På uddannelsen bliver du en del af et studie, hvor du får et interessefællesskab omkring teknik sammen med dine medstuderende. På Aarhus Maskinmesterskole stiller vi højteknologisk udstyr til rådighed, og du får en tæt kontakt til vores erfarne undervisere. 

Mere om uddannelsen

Opbygning

Uddannelsen varer to år og består af fire semestre.

De første to semestre består af grundlæggende fag om produktion og produktudvikling. På 3. semester kan du specialisere dig i den retning, du ønsker, ved at vælge relevante valgfag.

På 4. semester skal du i praktik i en selvvalgt virksomhed og skrive dit afsluttende projekt. Praktikken er en god mulighed for at afprøve dine nye færdigheder i praksis – og få indsigt i dine fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder.

Få et overblik over uddannelsen til produktionsteknolog i figuren:

Figur der illusterer opbygningen af uddannelsen til produktionsteknolog

Undervisning

Praksisnær undervisning

Uddannelsen er projekt- og praksisorienteret, og du får en bred teoretisk og praktisk viden om produktion, produktionsoptimering og procesforbedring, så du lærer at planlægge, organisere og udføre opgaver, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne.

Du bliver desuden trænet i at håndtere en bred kontaktflade i virksomheden, så du kan sikre kort vej fra produkt til produktion.

Projektarbejdet på uddannelsen styrker helheden mellem de faglige emner og gør, at du lærer at arbejde efter de samme arbejdsmetoder som virksomhederne. Der er både teoretisk og praktisk arbejde på uddannelsen til produktionsteknolog.

På hvert semester arbejder du med et eller flere projekter. Rammerne for projekterne er givet, men du har selv indflydelse på det konkrete projekt. Du arbejder i en projektgruppe og har en projektvejleder. Derudover får du vejledning og teoretisk undervisning med opgaver og øvelser. Du bliver undervist og vejledt af vores faste undervisere.

I projekter og casearbejde tages der udgangspunkt i virkelige problematikker. På 3. semester kommer du i praktik hos en virksomhed, der er interessant for dig.

Målet med undervisningen er kort og godt at gøre dig klar til at gå direkte ud i et job og varetage opgaver inden for produktionsteknologi

Praktik

Samarbejdet med erhvervslivet sker først og fremmest i forbindelse med praktik og projekter.

I praktikken arbejder du med relevante problemstillinger. I løbet af praktikken er du knyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og er ofte udgangspunkt for dit afgangsprojekt.

Læs mere om praktik

Afsluttende eksamensprojekt

Det afsluttende eksamensprojekt udarbejder du i samarbejde med en virksomhed og afslutter med en rapport, der dokumenterer forløbet og danner grundlag for eksamen. Du får tilknyttet en vejleder både fra akademiet og fra virksomheden til at støtte dig i forbindelse med udarbejdelsen af projektet.

Videreuddannelse

Hent informationsfolder

Hvad er en produktionsteknolog?

En produktionsteknolog er bindeleddet mellem udvikling og produktion i virksomhederne. Du vil derfor ofte få en central rolle i udviklingen af virksomheders produkter eller produktion, hvor du kan hjælpe med planlægning, produktudvikling og konstruktion.

Under uddannelsen får du kompetencer inden for produktudvikling, konstruktion og produktionsoptimering, så du har en bred pallette af kompetencer, du kan bruge på arbejdspladsen. En produktionsteknolog vil typisk arbejde i industrivirksomheder som driftsleder, produktudvikler eller som kvalitetsmedarbejder.

De kompetencer du tilegner dig på uddannelsen til produktionsteknolog er egnede til, at du bliver frontløberen i udviklingen og konstruktionen af nye maskiner og produkter samt optimering af arbejdsprocesser i virksomheden.

Som uddannet produktionsteknolog, får du titlen Produktionsteknolog AK.

Kontakt

Daniel Kolind Katborg - Studievejleder, teknologuddannelser og adgangskursus

Studievejleder, teknologuddannelser og adgangskursus

Mette Frølund Riis - Lektor hos Aarhus Maskinmesterskole

Lektor, diplomingeniør i produktion og Master i positiv psykologi