Hop til indhold

På maskinmesteruddannelsen kommer du i praktik i løbet af din uddannelse. Det gør du for at få praktisk viden og erfaring og give dig rig mulighed for at få indblik i jobbet som maskinmester og fagets mange forskellige facetter.

Dertil er maskinmesterpraktikken også en glimrende mulighed for at få afprøvet dine færdigheder ude i en given virksomhed. Hver tredje får en fast stilling i den virksomhed, hvor de var i bachelorpatkik.

I praktik hos JYSK

Mand holder et stykke papir op og kigger på det sammen med en anden mand

Om praktik

Værkstedspraktik

På 3. semester kommer du i et 9 måneders langt værkstedspraktik i en virksomhed. De to forudgående semestre foregår på vores værkstedsforløb, hvor du tilegner dig viden om de basale og grundlæggende håndværksfag, der udgører en vigtig del af maskinmesteruddannelsen.

Værkstedsforløbet er for dem med en gymnasial baggrund eller en erhvervsuddannelse, der ikke giver direkte adgang til 4. semester.

Her får du tidligt (mindre end et år inde i din maskinmesteruddannelse) mulighed for at give dig i kast med de håndværksmæssige aspekter af uddannelsen. Du får også indblik i branchen, og hvad den kræver af dig som maskinmester.

Derfor er valget også bredt, når det kommer til, hvor din praktik skal finde sted. Så længe at praktikstedet er godkendt af skolen, kan du som maskinmester-studerende for så vidt komme i praktik både til lands og til vands inden for og uden for Danmarks grænser. Til søs kan du komme ud i hele verden med blandt andet handelsskibe og lignende.

Hvis du overvejer maskinmester praktik til søs, så er det også muligt at medregne din sejltid i opnåelsen af dit sønæringsbevis.

Uanset, hvor du ender med at tage din praktik, så er målet, at du får udviklet dine håndværksmæssige kompetencer i samspil med din teoretiske og faglige viden. Praktisk set slutter din værkstedspraktik af med aflevering af en praktikrapport, der tager udgangspunkt i en konkret arbejdsopgave, du har udført i praktikken.


Praktikrapport
I den sidste del af praktikforløbet skal praktikanten lave en praktikrapport.

Praktikrapporten skal tage udgangspunkt i en konkret arbejdsopgave, som den studerende har udført. Den studerende skal reflektere over egen faglighed og kompetencer i forhold til den stillede arbejdsopgave.

Den studerende skal desuden, med baggrund i teoretisk viden og praktiske erfaringer, analysere arbejdsmetoderne med fokus på kommunikation, sikkerhed og samarbejde med henblik på at vurdere resultaterne.


Aftaler og økonomi
Praktikken kan gennemføres i offentlige og private virksomheder i land, til søs på handelsskibe eller i
udlandet.

Virksomheden og/eller skibet skal være godkendt af skolen som praktiksted. Praktik til søs skal, for at kunne medregnes som sejltid i forbindelse med opnåelse af sønæringsbevis, foregå på skibe med en
fremdrivningseffekt over 750 kW og under vejledning af en maskinofficer.

Når skolen har godkendt praktikstedet, oprettes en praktikaftale mellem den studerende og
praktikvirksomheden. Aftalen beskriver, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med i sin praktiktid.
Den studerende deltager i virksomhedens alminde-lige arbejdsgange og hverdag. Ved indgåelse af aftalen er det underforstået, at karakteren af det arbejde, den studerende skal varetage, er relevant for maskinmesteruddannelsen. Arbejdet kan bestå af såvel udviklingsorienterede opgaver som opgaver af mere rutinepræget karakter.

Den studerende er berettiget til SU (Statens uddannelsesstøtte) i hele praktikforløbet, der således er ulønnet. Virksomheden kan dog vælge at udbetale løn til den studerende.

Bachelorpraktik

I modsætning til værkstedspraktikken på 3. semester, der ligger tidligt i din uddannelse, er bachelorpraktikken noget af det sidste i din uddannelse på Aarhus Maskinmesterskole. Det sidste semester på uddannelsen foregår nemlig med hovedsageligt to ting: dit bachelorprojekt og din bachelorpraktik.

De foregår som udgangspunkt begge i forbindelse med en virksomhed, og derfor er der også rig mulighed for at have overlap mellem dit projekt og din praktik. På samme måde som med værkstedspraktikken, kan din maskinmester bachelorpraktik foregå i stort set enhver type virksomhed, hvor maskinmesterfaget gør sig gældende - om det er til lands, til vands eller i udlandet. 

Det vil oftest indbefatte opgaver såsom drift, udvikling og vedligeholdelse af maskiner og tekniske anlæg. Optimering af tekniske processer er også noget, du kan forvente at skulle håndtere som led i din bachelorpraktik samt andre opgaver.


Aftaler og økonomi
Praktikken kan gennemføres i offentlige og private virksomheder i land, til søs på handelsskibe eller i udlandet. Virksomheden og/eller skibet skal være godkendt af skolen som praktiksted. Praktik til søs skal, for at kunne medregnes som sejltid i forbindelse med opnåelse af sønæringsbevis, foregå på skibe med en fremdrivningseffekt over 750 kW og under vejledning af en maskinofficer.

Når skolen har godkendt praktikstedet oprettes en praktikaftale mellem den studerende og praktikvirksomheden.

Aftalen beskriver, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med i sin praktiktid. Ved indgåelse af aftalen er det underforstået, at karakteren af det arbejde, den studerende skal varetage, er relevant for maskinmesteruddannelsen. Arbejdet kan bestå af såvel udviklingsorienterede opgaver som opgaver af mere rutinepræget karakter, og den studerende deltager i virksomhedens almindelige arbejdsgange og hverdag. Virksomheden kan i kontrakten indføje regler om eventuelle tavshedserklæringer. Den studerende er ansvarlig for at overholde tavshedserklæringer.

Det vil være naturligt, men ikke en betingelse, at bachelorprojektet tager udgangspunkt i en problemstilling fra praktikvirksomheden.

Den studerende er berettiget til SU (Statens uddannelsesstøtte) i hele bachelorsemestret, der således
er ulønnet. Virksomheden kan dog vælge at udbetale løn til den studerende.

Praktik i udlandet

Du kan vælge at gennemføre uddannelsens praktikperioder i udlandet. Vi har kontakt til udenlandske virksomheder og netværk, men vi opfordrer dig til selv at finde din praktikplads i udlandet. Vores internationale kontor hjælper dig gerne og svarer på de spørgsmål, du har før og under dit udenlandsophold.

Vi er med i det europæiske program Erasmus. Det betyder, at hvis du tager på praktikophold i et andet europæisk land i mindst tre måneder, vil vi i de fleste tilfælde kunne give dig et stipendium i forbindelse med dit praktikophold.

Download informationsfolder

Kontakt

Jannie Sloth Hesselbjerg - Ansvarlig for praktik og internationalisering ved Aarhus Maskinmesterskole

Ansvarlig for praktik og internationalisering

To maskinmesterstuderende set bagfra med rygsæk på går op ad trappe på Aarhus Maskinmesterskole