Maskinmester jobs

Hvad kan du lave som maskinmester? Og hvilke stillinger vil du typisk kunne få?

Spørgsmålene er svære at svare entydigt på, fordi uddannelsen giver dig adgang til et væld af forskellige jobtyper, titler og brancher.

I Danmark er maskinmestre at finde i alle landets væsentligste funktioner, fordi de er sat i verden for at lede, udvikle og drifte de energisystemer og tekniske anlæg, som vores samfund bygger på, fx systemer og anlæg indenfor el, vand og varme.

Mange muligheder
En maskinmester kan arbejde stort alle tænkelige steder, på kontor, i et maskinrum, som kørende sælger og rådgiver eller noget helt fjerde. Ofte arbejder maskinmestre i større eller mindre industrivirksomheder og energiselskaber. Der er også mange jobs offshore indenfor for eksempel vind-, olie- og gasproduktion.

Maskinmestre ender ofte ud med at have en lederrolle, fx teamleder, projektleder eller afdelingsleder.

Livet som maskinmester er ikke bare et job eller en karriere. Det er på mange måder også en livsstil, hvor du har mange muligheder for at gøre en forskel for dig selv og andre med dine evner udi at lede og skabe forandringer.

Grøn energi er fremtiden
Maskinmesteren er til stede der, hvor energien produceres, omsættes og transporteres, for energien er en afgørende del af maskinmesterens DNA. Når snakken falder på grøn omstilling og bæredygtig energi, er maskinmesteren en væsentlig aktør, fordi maskinmesteren hele tiden arbejder på at gøre tingene mere effektive og energioptimerende. Mange maskinmestre arbejder fx i vindmølleindustrien eller på biogasanlæg.

I 2050 skal Danmark være uafhængig af kul, gas og olie, og vores energisystem skal omstilles til vedvarende energi som sol, vind og bølger. Derfor vil den grønne omstilling i fremtiden fylde endnu mere i maskinmesterens job. Allerede i dag er de fleste maskinmester-stillinger minded på vedvarende energi, miljø og den grønne omstilling.

Find et job
Søger du et arbejde som maskinmester? Vi har her givet to bud på, hvor du kan finde job som maskinmester.

Følg os på LinkedIn

Gå til maskinmesterjob.dk

Klik for at folde hele indholdet ud

Jobtitler

Flertallet af maskinmestre har stillinger med personaleansvar som mellemledere eller chefer. Ofte findes der maskinmestre bag titler, såsom;

  • salgsingeniør
  • Projektingeniør
  • energikonsulent
  • miljøkonsulent
  • green engineer
  • teknisk leder
  • teknisk projektleder
  • driftschef
  • rådgiver

Der er også mange maskinmestre, der beskæftiger sig med projektering, tilsyn og kontrol. 80 % af alle maskinmestre arbejder på land, og de resterende 20 % arbejder offshore og på handelsskibe, passagerskibe og ved søværnet.

97 ud af 100 er i job

Maskinmesteren er uddannet til at lede, få forskellige fagligheder til at spille sammen og finde på konkrete løsninger i samarbejde med andre. Selvfølgelig indenfor en teknisk kontekst. Maskinmesteren har evnerne til at samarbejde, skabe relationer, analysere og være forandringsparat, og det er evner, der ifølge World Economic Forums rapport om fremtidens jobs og kompetencer efterspørges på arbejdsmarkedet nu og i fremtiden.

Krydrer så det med maskinmesterens brede tekniske faglighed, ja, så har du en profil de fleste virksomheder har brug for. Det faktum, at der i gennemsnit kun går tre ledige ud af hundrede, bekræfter kun den store efterspørgsel på maskinmestre.

Tjek lønnen

Belinda er projektingeniør hos Siemens Gamesa

Belinda Østergaard Ballegaard er en moderne maskinmester i stilletter med vedvarende energi på fingrene og selvsikkerhed i et mandeunivers. 

Thomas er afdelingsleder hos DS Smith

Thomas Vonsild er ansvarlig for produktionen af bølgepapsemballage, et meget mere miljøvenligt alternativ med stort fremtidspotentiale.

Louise er projektassistent hos Bravida

Louise De Fries Bjerrum er koordinerer, planlægger og styrer tekniske og energivenlige ventilationsprojekter indenfor entreprenørbranchen.

Kontakt

Trine Schmelling - Videncenterleder & praktikkoordinator hos Aarhus Maskinmesterskole

Videncenterleder & praktikkoordinator

Kristoffer Mølstrøm - Kommunikationsmedarbejder hos Aarhus Maskinmesterskole

Kommunikationsmedarbejder

Susanne Lehmann - Studievejleder hos Aarhus Maskinmesterskole

Studievejleder