Hop til indhold

Maskinmester til søs - Karriere, løn og certificeringer

Hvorfor vælger flere at sætte deres karriere på kurs mod verdenshavene? For mange er det udsigten til eventyr og udfordring, der lokker.

Fra Aarhus Maskinmesterskoles undervisningslokalerbnes døren til en verden, hvor teknisk ekspertise og praktisk erfaring flettes sammen i en uundværlig profession.

En attraktiv karriere til søs

At arbejde til søs byder på en unik kombination af teknisk dygtighed, frihed og et stærkt internationalt miljø. Den konstant skiftende horisont tilbyder en livsstil langtfra det konventionelle 8-16 kontorjob, hvor hver dag bringer nye udfordringer og oplevelser.

Den økonomiske gevinst, kombineret med muligheden for at opleve nye kulturer, gør en karriere til søs attraktiv for den eventyrlystne. Her er søfart en billet til eksotiske destinationer, samtidig med at moderne skibsteknologi stiller krav om teknisk ekspertise og innovation. Arbejdet til søs kombinerer en stærk professionel vækst med personlig frihed og store oplevelser.

Yderligere tiltrækkes mange af muligheden for at arbejde med fremtidssikrede, bæredygtige energiteknologier.

Maskinmestre er fterspurgt på det globale jobmarked, Fordi de kompetencer, man får på uddannelsen, er universelt anvendelige, og maskinmesteren vil spille en fremtrædende rolle i overgangen til grøn shipping, hvilket gør karrieren ikke blot spændende, men også meningsfuld.

Karrieremuligheder og praktik

Som uddannet maskinmester fra Aarhus Maskinmesterskole står dørene åbne til en karriere med international rækkevidde. Vejen op ad karrierestigen starter med teknisk indsigt og lederkompetencer, og skridt for skridt kan du bevæge dig mod toppositioner som f.eks. maskinchef. Du vil også have mulighed for at bidrage til udviklingen af den maritime branche, særligt inden for grøn energi og teknologi.

Gennem løbende kompetenceudvikling og specialisering – både ombord på skibet og gennem videreuddannelse – kan du forfine dine færdigheder og holde dig ajour med den nyeste teknologi og driftsmetoder. Det indebærer også opnåelse af nødvendige certificeringer og kurser.

Praktikophold til søs

Et praktikophold til søs er både fundamentet for en god start på din maritime karriere, og et krav for at kunne komme ud og sejle som maskinmester efterfølgende. Det giver dyb indsigt i maskinteknik og skibsdrift, samtidig med, at det udvikler færdigheder, som gør dig i stand til effektivt at navigere i forskelligartede arbejdssituationer, hvilket er nødvendigt i arbejdet ombord – på tværs af kulturer. Hvis du kommer til maskinmesteruddannelsen med en gymnasial eksamen, kan du komme i praktik til søs på både 2. og 9. semester. Kommer du med et svendebrev eller en kombination, kan du komme i praktik til søs på 9. semester.

Gennem praktikken lærer du at omsætte teori til praksis, og denne erfaring er efterspurgt (især med hensyn til fejlsøgning og vedligehold).

Hvis du ønsker en karriere til på havet, skal du i praktik til søs. På Aarhus Maskinmesterskole kan vores praktikkoordinator hjælpe dig med at finde den rigtige praktikplads, som lever op til kravene om aktiv sejltid. Praktikperioden under uddannelsen er grundlaget for den praktiske lærdom og den første smag af sølivet, og så er det også muligt at medregne din sejltid i opnåelsen af dit sønæringsbevis.

Løn for maskinmestre til søs

For maskinmestre til søs afspejler lønnen den høje tekniske ekspertise og det ansvar og den livsstil, som følger med jobbet. I internationalt farvand er lønniveauet ofte konkurrencedygtigt, og giver maskinmestre mulighed for en attraktiv indtjening fra tidligt i karrieren. Derudover kan yderligere tillæg og skattefordele ved arbejde på skibe under udenlandsk flag yderligere forbedre de økonomiske vilkår. Således ligger et stabilt og generøst lønniveau inden for rækkevidde for dem, der søger en karriere til søs, understøttet af kompetencer og certificeringer erhvervet hos Aarhus Maskinmesterskole.

Startløn til søs og DIS-ordning

Som nyuddannet maskinmester til søs får du en høj startløn, fordi der er nogle særligt gode skatteforhold, der gør karrieren til søs konkurrencedygtig i forhold til stillinger på land.

Du vil typisk indlede karrieren med startløn som juniormester omkring 25.000 kroner. De særdeles attraktive skatteforhold for søfarende betyder, at du ikke betaler lige så meget skat som hvis du havde tjent pengene på land. Denne ordning hedder DIS-ordningen, og betyder, at du, for at have et reelt sammenligningsgrundlag, skal gange lønnen med 1,61 i forhold til løn tjent på land.

Med andre ord vil du skulle tjene over 45.000 kroner på land, for at få den udbetalte løn til at svare til din løn til søs. Du kan læse mere om grundlaget for DIS-ordningen her.

Certificeringer opnået gennem videreuddannelse styrker ofte lønpotentialet yderligere og lønnen stiger således hurtigt i takt med ancienniteten.

International lønkonkurrence

Den maritime industri er kendt for sin hårde internationale lønkonkurrence, hvor lønniveauet, især for skibsførere og maskinmestre, afspejler situationen på det globale arbejdsmarked. En konkurrencedygtig lønstruktur sikrer, at danske søfolk forbliver attraktive på dette marked.

Danmark konkurrerer med nationer på globalt plan, hvilket påvirker lønniveauets dynamik til søs. Som dansk maskinmester er man eftertragtet på grund af høj kompetence og kvalifikationer, hvilket stiller en godt i konkurrencen.

Med stigende ansvar kan der tilkomme yderligere løndele, såsom tillæg for specielle færdigheder eller lederkompetencer, som en konsekvens af både erfaring og de relevante certificeringer.

Aarhus Maskinmesterskoles uddannelse er designet til at forsyne de studerende med specialiserede færdigheder, såsom forståelse for dual fuel, der er højaktuelle inden for grøn skibsfart, hvilket forbedrer lønpotentialet betydeligt.

Den grønne omstilling og teknologiske innovation til søs styrker danske maskinmestres international konkurrenceevne yderligere, hvilket sikrer dem en stærk position på lønmarkedet.

Læs mere om, hvad man kan forvente i løn som maskinmester her.

Vejen til certificering og søfart

At opnå den nødvendige certificering som maskinmester er nødvendig for karrieren til søs. Aarhus Maskinmesterskole tilbyder en omfattende uddannelse, der klæder de studerende på med viden og kompetencer eftertragtet af rederierne.

Under uddannelsen gennemgår de studerende både teoretiske og praktiske moduler, hvoraf sidstnævnte kan involvere praktikophold ombord på skibe. Studiet er struktureret, så undervisningen kombinerer avancerede teknologier og praktisk erfaring til søs, og det betyder, at studerende opnår en dybdegående forståelse for både teori og praksis – et fundament der er afgørende for at imødekomme shippingbranchens krav og forventninger. Uddannelsen bibringer også nødvendige kvalifikationer for at sikre anerkendte certificeringer.

De maritime valgfag på Aarhus Maskinmesterskole er tilrettelagt for at sikre, at studerende opnår de nødvendige kvalifikationer og certifikater for at varetage deres ansvar om bord på et skib. Dette inkluderer den maritime valglinje (STCW-linjen) på 8. semester og sikkerhedsstyrelsens el-autorisationsprøve på 7. semester, samt kendskab til internationale søfartssociale regler, arbejdsmiljø, maritim national og international lovgivning og meget mere.

Uddannelsen til maskinmester er tilrettelagt så studerende, der vælger den maritime valglinje og tager praktik til søs, kan komme ud og arbejde på den maritime branche, uanset om det drejer sig om færger, fragtskibe eller boreplatforme. Uddannelsen er opbygget omkring den Internationale Maritime Organisations (IMO) konvention STCW: International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. Det er denne konvention der regulerer de ting, man skal kunne, for at komme til søs.

Studerende vil også blive uddannet i centrale temaer som søret, skibsfremdrivning, skibsteknik, stabilitet, maritim førstehjælp, og mange andre relevante emner. Efter at have gennemført de maritime valgfag, vil studerende opfylde en række kvalifikationskrav, herunder vagthold i maskinen, grundlæggende søsikkerhed, brandbekæmpelse i skibe, førstehjælp, arbejdssikkerhed til søs, og mange andre.

 

Aarhus Maskinmesterskole styrker sin position inden for grøn shipping

Den maritime sektor står over for store forandringer, hvor bæredygtighed og grønne løsninger er i fokus. På Aarhus Maskinmesterskole forbereder vi vores studerende til denne transformation gennem vores uddannelse, og Aarhus Maskinmesterskole er helt i hvad angår en grøn og fremsigtet maritim uddannelse.

I foråret 2024 introducerer Aarhus Maskinmesterskole – som tillæg til vores eksisterende simulator – en ny og avanceret maskinrumssimulator, som gør det muligt for de studerende at udforske og mestre anvendelsen af dual fuel, methanol, batterier, ammoniak, og andre grønnere energikilder. Simulatoren integrerer de nyeste digitale teknologier for at simulere reelle maritime driftsforhold, hvilket skærper de studerendes teknologiske kompetencer og beslutningsevner.

Denne simulator er et led i fremtiden for mere miljøvenlig søfart og placerer samtidig vores uddannede maskinmestre i spidsen for den teknologiske udvikling, hvilket gør dem yderst attraktive på det globale jobmarked.

Nyheder

27. sep. 2023

Maskinmesterstuderende på besøg i fremtidens maskinrum

I forbindelse med navngivningen og fremvisningen af Laura Mærsk, der er det første metanoldrevne containerskib i verden, var maskinmesterstuderende fra 4. og 8. semester på Aarhus Maskinmesterskole med en tur på besøg i fremtidens maskinrum.

18. okt. 2023

Simulation i undervisningen bygger bro fra teori til praksis

Brugen af simulation skaber grundlaget for de alsidige teknologiske kompetencer, der er nødvendige for at imødekomme de stadigt skiftende udfordringer i det maritime erhverv.