Hop til indhold

Fjernundervisning giver dig mulighed for at gennemføre uddannelsen på en fleksibel måde, hvor undervisningen foregår online. Du kan med andre ord læse til maskinmester på nettet fra dit hjemmekontor.

Undervisningsmålene er de samme, som hvis du deltager i fremmødeundervisningen, men formen er specielt tilpasset fjernundervisningsmiljøet. Du har mulighed for at modtage SU, uanset om du studerer på skolen eller har fjernundervisning.

Socialt - på distancen
På fjernundervisning har vi taget alt det gode fra den klassiske fremmødeundervisning og "puttet" over i et online univers. Gruppearbejde, sociale relationer og en personlig og nærværende dialog med underviserne er en hjørnesten i vores fjernundervisning.

Du kommer på et hold og bliver sat i en studiegruppe, hvor du er ’online’ med dine studiekammerater hele tiden. Opgaverne løses i studiegruppen, så du sidder sjældent på egen hånd. En stor del af læringen ligger i høj grad i at løse problemer og opgaver sammen.

De studerendes oplevelse er, at samarbejdet med og forpligtigelsen overfor deres medstuderende styrker motivationen og engagementet.

Der er studiestart en gang om året, som er i februar. Læs mere om optag her på siden.

Kenneth læser til maskinmester via fjernundervisning

Kenneth Norborg ses fra siden - han står på Vildsundbroen og kigger ud over vandet

24. jun. 2022

"Der er tre fingre, men man må kun vælge to."

Kenneth Norborg er 30 år, bor i Sundby Thy med sin kone og to børn og læser til maskinmester på fjernundervisning.

24. jun. 2022

Studiegrupper er alfa og omega i fjernundervisning

Morten Sønder fra Skive-egnen er ved at være en erfaren studerende udi online undervisning.

24. jun. 2022

Steffen læser til maskinmester fra sit hjem i Lemv...

Steffen læser til maskinmester hjemmefra og dermed undgår at rykke teltpælene op

Om fjernundervisning

Fagligt indhold

På uddannelsen kommer du rundt om de fleste tekniske områder, og samtidig får du undervisning i teknisk ledelse. Du kommer rundt om:

 • Termiske maskiner og anlæg
 • Elektriske og elektroniske maskiner og anlæg
 • El-installatør-bevis
 • Procesanalyse og automation
 • Management, ledelse, økonomi og sikkerhed

Hør studerende og undervisere fortælle om oplevelsen ved fjernundervisning:

Varighed, optagelse og studiestart

Maskinmesteruddannelsen på fjernundervisning tilbydes på uddannelsens 4. til 9. semester, hvilket vil sige, at det tager 3 år.

1.-3. semester på maskinmesteruddannelsen er værkstedsforløbet, som er for studerende med en gymnasial baggrund. Værkstedsforløbet tilbydes kun via fremmødeundervisning.   

Personer med erhvervsfaglig baggrund kan starte direkte på uddannelsens 4. semester. Typisk vil personer med erhvervsfaglig baggrund dog skulle tage et adgangskursus på 6 mdr., inden de kan starte på uddannelsen. Adgangskurset tilbydes via fjernundervisning.

Der er de samme optagelseskrav til fjernundervisning som fremmødeundervisning.  

Der er studiestart en gang om året, som er i februar. 

Læs mere om optagelse

Opbygning

Undervisningen er opbygget omkring én undervisningscase pr. semester (halvt år). Casen, som hentes i maskinmesterrelevante virksomheder, danner ramme om de undervisningsaktiviteter, der finder sted i løbet af semestret. Forløbet er planlagt i fagscenarier, der typisk har en varighed på en uge, hvor specifikke fagemner behandles. Et fagscenarie af en uges varighed kan være opbygget således:

 • Mandag formiddag. To timers video-møde for hele holdet, hvor underviseren udlægger teori og igangsætter ugens arbejde med scenariet
 • Resten af mandag samt tirsdag arbejdes i grupper med at få en emneproblemformulering (EPF) på plads. EPF fortæller, hvorledes studiegruppen vil arbejde med indholdet i fagscenariet.
 • Underviseren kan efter behov indlægge yderligere video-møder i løbet af ugen
 • Der er hele ugen mulighed for at booke undervisere til vejledningsmøder
 • Det skriftlige materiale udarbejdes på Google Drev, hvilket giver både studerende og undervisere mulighed for synkront at skrive deri samt at kommentere
 • Fredag fremlægger studiegrupperne for hinanden i video-møde

Til ovenstående scenarie bruges ca. 60 pct. af ugens arbejdstid. Derudover bruges ca. 20 pct. til ugentlige afleveringsopgaver samt ca. 20 pct. til et projektarbejde, der løber over hele semestret.

Som det fremgår af denne beskrivelse, skal du bruge rigtigt meget tid sammen med din studiegruppe, da størstedelen af opgaverne er nogle, som du skal løse sammen med gruppen. Dermed skabes der også et netværk, som kan bruges til andet end lige den opgave, gruppen har fået. Du vil opleve at samarbejdet også breder sig ud til de individuelle opgaver, således at hjælpen altid er tæt på, når disse "driller". Udover studiegruppen kan du også poste indlæg til hele holdet, således at der kommer flere vinkler på, og her er underviseren også med.


To fremmødeseminarer hvert semester
To gange hvert semester indkaldes til fremmødeseminar på skolen. Varigheden af disse er normalt tre dage. På fremmøderne gøres de ting vi har svært ved at gøre på fjern. Dvs. vi bruger tiden i el-, maskin- og proces- og automationslaboratoriet, hvor vi arbejder praktisk med teorierne. Derforuden benytter vi også fremmøderne til at komme ud og se de virksomheder, der indgår i case. På fremmøderne sørger vi også for at hygge os, så vi kommer tættere på hinanden. Dette viser sig ved at vi arrangerer fællesspisning samt festmiddag den sidste aften på fremmødet.


Eksamen
Til skriftlige eksaminer er der fremmødepligt. Mundtlige eksaminer kan afholdes som video-møder.

Sådan søger du ind

Der er studiestart en gang om året, som er i februar. For fjernundervisning er der to ansøgningsperioder: 1. februar-5. juli og start august til 1. december.

Hvis du søger i perioden 1. februar-5. juli skal du søge via optagelse.dk. ved optagelsesområdenummeret skal du skrive 51267.

Du får svar på din ansøgning 28. juli.


Hvis du søger i perioden august til 1. december skal du søge her
(Bemærk: Ansøgningslink er kun aktivt i perioden start august til 1. december. Du får svar på din ansøgning medio december)  

Motiveret ansøgning 

Optagelse sker uden om kvotesystemet. Det betyder, at alle ansøgere optages ud fra en samlet vurdering af karaktergennemsnit, karakterer i relevante fag, motiveret ansøgning og CV.

Husk derfor altid at uploade en motiveret ansøgning og et CV. Du kan finde vejledning til den motiverede ansøgning på vores optagelsesside her

Hent informationsfolder

Uddannelse med fjernundervisning: Skab balance i dit studieliv

Med fjernundervisning bliver det muligt at få både familie og studie til at hænge sammen, og som studerende bliver man ikke bundet til én geogra...

Kontakt

Per Hessellund - Lektor ved Aarhus Maskinmesterskole

Lektor, maskinmester

Lisbeth Mogensen - Administrativ studievejleder hos Aarhus Maskinmesterskole

Studievejleder, vedr. optagelse og merit