Maskinmester fjernundervisning

Fjernundervisning er for dig, der gerne vil være maskinmester, men ikke har muligheden for at rykke teltpælene op og flytte til Aarhus for at læse.

Fjernundervisning giver dig mulighed for at gennemføre uddannelsen på en fleksibel måde, hvor undervisningen foregår online. Du kan med andre ord sidde på dit hjemmekontor og læse til maskinmester!  

Undervisningsmålene er de samme, som hvis du deltager i fremmødeundervisningen, men formen er specielt tilpasset fjernundervisningsmiljøet.

Socialt - på distancen
På fjernundervisning har vi taget alt det gode fra den klassiske fremmødeundervisning og "puttet" over i et online univers. Gruppearbejde, sociale relationer og en personlig og nærværende dialog med underviserne er en hjørnesten i vores fjernundervisning.

Du kommer på et hold og bliver sat i en studiegruppe, hvor du er ’online’ med dine studiekammerater hele tiden. Opgaverne løses i studiegruppen, så du sidder sjældent på egen hånd. En stor del af læringen ligger i høj grad i at løse problemer og opgaver sammen.

De studerendes oplevelse er, at samarbejdet med og forpligtigelsen overfor deres medstuderende styrker motivationen og engagementet.

Der er studiestart en gang om året, som er i februar. Læs mere om optag her på siden.

Online infomøde

5. november

Fagligt indhold

På uddannelsen kommer du rundt om de fleste tekniske områder, og samtidig får du undervisning i teknisk ledelse. Du kommer rundt om:

 • Termiske maskiner og anlæg
 • Elektriske og elektroniske maskiner og anlæg
 • El-installatør-bevis
 • Procesanalyse og automation
 • Management, ledelse, økonomi og sikkerhed

Hør studerende og undervisere fortælle om oplevelsen ved fjernundervisning

Varighed, optagelse og studiestart

Maskinmesteruddannelsen på fjernundervisning tilbydes på uddannelsens 4. til 9. semester, hvilket vil sige, at det tager 3 år.

1.-3. semester på maskinmesteruddannelsen er værkstedsforløbet, som er for studerende med en gymnasial baggrund. Værkstedsforløbet tilbydes kun via fremmødeundervisning.   

Personer med erhvervsfaglig baggrund kan starte direkte på uddannelsens 4. semester. Typisk vil personer med erhvervsfaglig baggrund dog skulle tage et adgangskursus på 6 mdr., inden de kan starte på uddannelsen. Adgangskurset tilbydes via fjernundervisning.

Der er de samme optagelseskrav til fjernundervisning som fremmødeundervisning.  

Der er studiestart en gang om året, som er i februar. 

Læs mere om optagelse

Ansøg her

Opbygning

Undervisningen er opbygget omkring én undervisningscase pr. semester (halvt år). Casen, som hentes i maskinmesterrelevante virksomheder, danner ramme om de undervisningsaktiviteter, der finder sted i løbet af semestret. Forløbet er planlagt i fagscenarier, der typisk har en varighed på en uge, hvor specifikke fagemner behandles. Et fagscenarie af en uges varighed kan være opbygget således:

 • Mandag formiddag. To timers video-møde for hele holdet, hvor underviseren udlægger teori og igangsætter ugens arbejde med scenariet
 • Resten af mandag samt tirsdag arbejdes i grupper med at få en emneproblemformulering (EPF) på plads. EPF fortæller, hvorledes studiegruppen vil arbejde med indholdet i fagscenariet.
 • Underviseren kan efter behov indlægge yderligere video-møder i løbet af ugen
 • Der er hele ugen mulighed for at booke undervisere til vejledningsmøder
 • Det skriftlige materiale udarbejdes på Google Drev, hvilket giver både studerende og undervisere mulighed for synkront at skrive deri samt at kommentere
 • Fredag fremlægger studiegrupperne for hinanden i video-møde

Til ovenstående scenarie bruges ca. 60 pct. af ugens arbejdstid. Derudover bruges ca. 20 pct. til ugentlige afleveringsopgaver samt ca. 20 pct. til et projektarbejde, der løber over hele semestret.

Som det fremgår af denne beskrivelse, skal du bruge rigtigt meget tid sammen med din studiegruppe, da størstedelen af opgaverne er nogle, som du skal løse sammen med gruppen. Dermed skabes der også et netværk, som kan bruges til andet end lige den opgave, gruppen har fået. Du vil opleve at samarbejdet også breder sig ud til de individuelle opgaver, således at hjælpen altid er tæt på, når disse "driller". Udover studiegruppen kan du også poste indlæg til hele holdet, således at der kommer flere vinkler på, og her er underviseren også med.


To fremmødeseminarer hvert semester
To gange hvert semester indkaldes til fremmødeseminar på skolen. Varigheden af disse er normalt tre dage. På fremmøderne gøres de ting vi har svært ved at gøre på fjern. Dvs. vi bruger tiden i el-, maskin- og proces- og automationslaboratoriet, hvor vi arbejder praktisk med teorierne. Derforuden benytter vi også fremmøderne til at komme ud og se de virksomheder, der indgår i case. På fremmøderne sørger vi også for at hygge os, så vi kommer tættere på hinanden. Dette viser sig ved at vi arrangerer fællesspisning samt festmiddag den sidste aften på fremmødet.


Eksamen
Til skriftlige eksaminer er der fremmødepligt. Mundtlige eksaminer kan afholdes som video-møder.

Sådan søger du ind

Der er studiestart en gang om året, som er i februar. For fjernundervisning er der to ansøgningsperioder: 1. februar-5. juli og start august til 1. december.

Hvis du søger i perioden 1. februar-5. juli skal du søge via optagelse.dk. ved optagelsesområdenummeret skal du skrive 51267.

Du får svar på din ansøgning 28. juli.


Hvis du søger i perioden august til 1. december skal du udfylde dette ansøgningsskema
(Bemærk: Ansøgningslink er kun aktivt i perioden start august til 1. december. Du får svar på din ansøgning medio december)   

Hent informationsfolder

Steffen læser til maskinmester fra sit hjem i Lemvig

29-årige Steffen Damgaard Nielsen har det altid været en drøm at læse til maskinmester og få nye udfordringer. Den drøm blev opfyldt da han opdagede, at det var muligt at læse til maskinmester hjemmefra og dermed undgå at rykke teltpælene op og flytte familien fra Lemvig til Aarhus.

Læs mere

Kontakt

Koordinator og underviser, fjernundervisning

Lisbeth Mogensen - Administrativ studievejleder hos Aarhus Maskinmesterskole

Studievejleder - vedr. optagelse og merit