Hop til indhold

Uddannelse med fjernundervisning: Skab balance i dit studieliv

Når karriere, familieliv og uddannelsesambitioner skal spille sammen, bliver det ofte et spørgsmål om balancen mellem at være tilstede og skifte hurtigt fra ét miljø til et andet. Transporten og behovet for at være fysisk til stede ét sted frem for et andet kan gøre puslespillet umuligt, men løsningen kan for mange være fjernundervisning, der rummer fleksibilitet til at skabe denne balance.

Fjernundervisning kan give personer – som står et sted i livet, hvor studiet ikke kan være det eneste fokus – mulighed for at forfølge deres mål, uden at skulle ofre familieliv eller karriereudvikling.

På Aarhus Maskinmesterskole tilbyder vi maskinmesteruddannelsen online, hvilket gør det muligt for dig at læse til maskinmester fra dit hjemmekontor. Og så er det tilmed SU-berettiget.

Med fjernundervisning bliver det muligt at få både familie og studie til at hænge sammen. Og vi faciliterer et studiemiljø, hvor du har frihed og medbestemmelse, men hvor du også bliver en del af en stærk studiegruppe og et fællesskab, som styrker motivationen og engagementet gennem uddannelsen.

På maskinmesteruddannelsen som fjernundervisning vil du opleve, at du i løbet af hvert semester har enkelte dage i laboratorierne og simulatorerne på Navitas i Aarhus. Her får du intensive forløb i f.eks. fagene elektroteknik og termiske maskiner og anlæg. Når du begynder på 4. semester kommer du også på en tur med overnatning sammen med de andre fjernstuderende, så I kan lære hinanden godt at kende fra begyndelsen.

 

Fordelene ved fjernundervisning

Fjernundervisning muliggør en høj grad af fleksibilitet for den studerende, der ønsker at optimere balancen mellem studie og privatliv.

Når du ikke absolut skal transportere dig til og fra Aarhus eller Viborg, kan du bedre kombinere dine uddannelsesforpligtelser med familie, studiejob og fritidsinteresser, hvilket bidrager til en mere individualiseret og bæredygtig læringserfaring.

Øget selvstyring er en afgørende komponent, som styrker din evne til at fungere selvstændigt og ansvarligt i sit uddannelsesforløb. På maskinmesteruddannelsen som fjernundervisning giver vi dig redskaberne til at styre din egen tid og dine opgaver, så du kan komme godt igennem uddannelsen.

 

Fleksibilitet i hverdagen

Fjernundervisningens essens er at tilbyde en studieform, der kan tilpasses din unikke situation og daglige forpligtelser – selvfølgelig stadig med nogle fastlagte moduler og gruppearbejde, hvor du er forpligtet til at mødes online. Dette tilbyder en væsentlig frihed til at du selv at styre tidsanvendelsen samt undervisningsmiljøet.

At kunne integrere studier i en travl hverdag kræver en "fleksibel ramme". Fjernundervisningens grundlæggende natur gør dette muligt og giver dig dermed kontrol over både tempo og tidsplanlægning.

Det centrale ved fjernundervisning er, at det ikke er stedet, der bestemmer læringen, men dit engagement og disciplin. Denne læringsmetode muliggør en uddannelse uden geografiske bindinger.

 

Besparelser på rejse- og boligomkostninger

Rejse- og boligomkostninger udgør en betragtelig del af budgettet for mange studerende – særligt i og omkring Aarhus, hvor huslejen er høj. Ved at vælge fjernundervisning fra Aarhus Maskinmesterskole, kan du blive boende i et område, hvor huslejen er lavere, og du slipper samtidig for at transportere dig hen til skolen, hvilket kan begrænse disse udgifter og efterlade mere økonomisk spillerum. Desuden er det en stor fordel ikke at skulle pendle eller omlokalisere, hvilket sparer tid og overskud i hverdagen.

I en tid hvor økonomien strammes an - også for studerende - tilbyder fjernundervisning en værdifuld løsning. Således kan man, uden de store bolig- og transportomkostninger, fordybe sig i studierne fra sin egen bolig, noget som især er hensigtsmæssigt i lyset af de stigende leveomkostninger.

Skab et optimale læringsmiljø – både individuelt og i fællesskab

Et godt læringsmiljø er fundamentalt for at optimere indlæringen. Ved fjernundervisning har du mulighed for at skræddersy dit studiemiljø efter egne præferencer. Undervisningen kan i nogen grad foregå i dit eget tempo, og den kan foregå på tidspunkter, der passer dig.

Du vil hurtigt lære at håndtere friheden og ansvaret, der følger med at indrette og organisere sit eget studiemiljø. Og som studerende via fjernstudie styrkes din selvdisciplineringen, hvilket er en fordel i enhver professionel kontekst.

På maskinmesteruddannelsen på fjernundervisning har vi valgt at bevare det gode fra den klassiske fremmødeundervisning og overført det til et online univers. Gruppearbejde, sociale relationer og en personlig dialog med underviserne er vigtige elementer i vores fjernundervisning. Du vil være en del af en studiegruppe og løse opgaver sammen med dine medstuderende. Samarbejdet styrker motivationen og engagementet og øger dermed dine chancer for at gennemføre uddannelsen.

 

Studerendes erfaringer med fjernundervisning

Fjernundervisning bliver ofte fremhævet for sin fleksibilitet i hverdagen. Studerende kan fordele læsestoffet og opgaverne, så det passer til deres familieliv og præferencer.

Flere tidligere fjernstuderende på maskinmesteruddannelsen fremhæver den tidsmæssige frihed som en stor fordel. Med stærkt selvlederskab og en proaktiv indstilling blev studiernes krav og privatlivets forpligtelser balanceret.

Anders L. Christensen arbejder i dag som Senior Manager hos Energinet, og Anders dimitterede som maskinmester i 2016 – en uddannelse han tog gennem fjernundervisning på Aarhus Maskinmester skole. Han siger:

“Muligheden for fjernundervisning passede godt til netop min livsfase med børn og familie, hvor der til tider er ekstra behov for fleksibilitet.”

Mød Anders - Senior Manager hos Energinet

Også Kenneth, som bor i Sundby-Thy med sin kone og to børn, valgte at læse til maskinmester på fjernundervisning, da dette var en unik mulighed for at læse videre:

 

“Det var ikke muligt for mig at studere i Aarhus, for så skulle jeg til at flytte hele min familie. I stedet for tog jeg springet og læse på fjernundervisning (…) Det betyder, at jeg kan være sammen med mine børn om morgenen og aftenen og være en stor del af hjemmet.”

Kenneth læser til maskinmester via fjernundervisning

Kenneth Norborg ses fra siden - han står på Vildsundbroen og kigger ud over vandet

Et online fællesskab

Et af de hyppigste problemer, fjernundervisningsstuderende støder på, er følelsen af isolation. Denne følelse kan mindskes betragteligt gennem daglig interaktion med undervisere og medstuderende på de digitale platforme. Dette er et stort fokus i fjernundervisningen som maskinmester, og de studerende oplever, at tæt dialog med undervisere og studiegrupper har været afgørende for at vedligeholde motivationen.

Et online fællesskab kan være en fantastisk ressource, hvor man kan dele erfaringer, stille spørgsmål og få støtte fra sine medstuderende i samme situation. Gennem online diskussionsfora, chatgrupper og sociale mediegrupper, der er dedikeret til maskinmesteruddannelsen, kan man opbygge relationer og netværk med studerende, der har samme interesse og mål. Det er en god mulighed for at udveksle viden, få inspiration og være en del af et fællesskab, selvom man studerer på afstand.

Derfor er det en god ide at prioritere at engagere sig i fællesskabet, når du studerer fjernundervisning, og få mest muligt ud af din uddannelse – og øge dine chancer for at gennemføre studie.

Tidligere studerendes successtrategier

Vellykket fjernundervisning kræver en velovervejet tilgang til tidsstyring og selvorganisation.

  • Strukturer dagene: Opret en fast arbejdsrytme med klart definerede studietider.
  • Prioriter opgaver: Differencier vigtige deadlines fra mindre presserende opgaver.
  • Skab studiegrupper: Anvend netværket af medstuderende til at skabe støtte og faglig sparring.
  • Hold pauser: Balancér studieindsatsen med nødvendig hvile for mental sundhed.
  • Kommunikation med undervisere: Sørg for løbende dialog for at få klarhed over tvivlsspørgsmål.

Tidligere studerende anbefaler at skabe en konkret handlingsplan for at forblive på sporet.

Disse tiltag har hjulpet mange med at håndtere deres uddannelsesmæssige ambitioner uden at gå på kompromis med livet ved siden af studiet.

På Aarhus Maskinmesterskole hjælper vi dig med at skabe en god studiehverdag, hvor der er struktur og det er nemt at prioritere opgaverne. Når du begynder på uddannelsen, får du redskaber, der hjælper dig til at klare uddannelsen på en god måde.

 

Organisering af studielivet på afstand

Når vi taler med vores fjernundervisningsstuderende på maskinmesteruddannelse, er det tydeligt for os, at de studerende – i større grad end ved fysisk undervisning i Aarhus og Viborg – har et medansvar i skabelsen af de rette ramme. Derfor viser vores undersøgelser også, at studiemiljøet og trivslen blandt studerende ofte er lidt bedre på fjernundervisningsuddannelsen end på uddannelserne med fysisk fremmøde.

Fjernundervisning på Aarhus Maskinmesterskole kræver rigtig meget disciplin og selvstyring og for at opbygge en solid studierutine, kan du med fordel etablere faste studietider og skabe en dedikeret arbejdszone derhjemme. Dette vil hjælpe dig med at skabe en mental adskillelse fra dagligdagens forstyrrelser.

Du kan dertil anvende struktureret planlægning ved at bruge detaljerede ugeplaner og månedsoversigter, og ved at implementere tidsstyringsprincipper som Pomodoro-teknikken eller Time Blocking kan du forbedre dit fokus og din effektivitet.

Husk at inkludere pauser og tid til social interaktion og fysisk aktivitet for at bevare arbejdsglæden og undgå udbrændthed.

Det er vigtigt, at du opretholder en fleksibel, men fast ramme for dine studieaktiviteter og balancerer mellem synkron og asynkron læring for at opnå en dyb forståelse af studiematerialet.

Skab et motiverende studieområde

Når du studerer til maskinmester på fjernundervisning, er det vigtigt at skabe et inspirerende studieområde for at bevare motivation og koncentration. Et personligt og velorganiseret studierum kan være med til at fremme læring og effektiv problemløsning, og samtidig kan det også bidrage til at skabe klare grænser mellem arbejds- og privatzone for at opretholde fokus og undgå afledning.

Hvis muligt kan du med fordel vælge en placering, der signalerer 'studietid', hver gang du sætter dig, og prioriter ergonomisk møblement og god belysning for at sikre komfort under lange studietimer. Du kan også inddrage elementer, der stimulerer din interesse for faget, som diagrammer, modeller og inspirerende citater.

Sørg for, at dit studieområde afspejler din personlige stil og skaber en behagelig atmosfære, der øger din trivsel og lyst til læring og udvikling.

 

SU på fjernundervisning

Ligesom på maskinmesteruddannelsen med fremmøde i Aarhus eller Viborg kan du få SU (Statens Uddannelsesstøtte) når du tager maskinmesteruddannelsen som fjernundervisning. SU er en økonomisk hjælp du kan få imens du er under uddannelse. Inden du begynder på uddannelsen, skal du søge SU via borger.dk, og hvis du har spørgsmål, kan du altid få hjælp af vores SU-vejleder. Der er visse regler der gør sig gældende, når man er på SU, der f.eks. betyder, at der er grænser for hvor meget man må tjene ved siden af. Det hedder fribeløb ved siden af SU, og det kan du blive klogere på her.