Maskinmester jobs

Hvad kan du lave som maskinmester? Og hvilke stillinger vil du typisk kunne få?

Spørgsmålene er svære at svare entydigt på, fordi uddannelsen giver dig adgang til et væld af forskellige jobtyper, titler og brancher. 

I Danmark er maskinmestre at finde i alle landets væsentligste funktioner, fordi de er sat i verden for at lede, udvikle og drifte de energisystemer og tekniske anlæg, som vores samfund bygger på, fx systemer og anlæg indenfor el, vand og varme.

Mange muligheder

En maskinmester kan arbejde stort alle tænkelige steder, på kontor, i et maskinrum, som kørende sælger og rådgiver eller noget helt fjerde. Ofte arbejder maskinmestre i større eller mindre industrivirksomheder og energiselskaber. Der er også mange jobs offshore indenfor for eksempel vind-, olie- og gasproduktion.

Maskinmestre ender ofte ud med at have en lederrolle, fx teamleder, projektleder eller afdelingsleder.

Grøn energi er fremtiden

Maskinmesteren er til stede der, hvor energien produceres, omsættes og transporteres, for energien er en afgørende del af maskinmesterens DNA. Når snakken falder på grøn omstilling og bæredygtig energi, er maskinmesteren en væsentlig aktør, fordi maskinmesteren hele tiden arbejder på at gøre tingene mere effektive og energioptimerende. Mange maskinmestre arbejder fx i vindmølleindustrien eller på biogasanlæg.

I 2050 skal Danmark være uafhængig af kul, gas og olie, og vores energisystem skal omstilles til vedvarende energi som sol, vind og bølger. Derfor vil den grønne omstilling i fremtiden fylde endnu mere i maskinmesterens job. Allerede i dag er de fleste maskinmester-stillinger minded på vedvarende energi, miljø og den grønne omstilling.

Maskinmester løn

Drømmer du om at blive uddannet maskinmester, bliver du meget populær på arbejdsmarkedet. Maskinmesterens løn er inddelt alt efter uddannelsesanciennitet. Hertil menes der, at du stiger i din maskinmester løn i takt med, at du opnår flere års arbejdserfaring. Ledigheden som maskinmester er meget lav, men dertil er lønnen meget høj.

Kigger man på maskinmester lønnen, er der opdelt i alt 37 løntrin, som maskinmesteren kan stige op i. Alle maskinmestre starter i trin 0, og har deraf mulighed for at bygge flere trin på ud fra arbejdserfaringen.

Ender du som maskinmester med at ligge på løntrin 37 eller derover, kan du ende med at tjene i gennemsnit over 62.000 kroner om måneden.

Tager man og lægger samtlige løntrinnene sammen, får en maskinmester over 55.000 kroner i gennemsnitlig månedsløn.

Maskinmester lønnen er forskellig for brancherne

Alt afhængig af hvilken branche du som maskinmester befinder dig under, tjener du naturligvis anderledes. Maskinmesterens Forening har lavet en lønstatistik, hvor de har kigget på elektronikindustrien. Her tjener de i gennemsnit 47.652 kroner om måneden. Arbejder man dog indenfor olie, gas og off-shore industrien, kan du som maskinmester tjene en løn på hele 71.940 kroner om måneden.

 

Klik for at folde hele indholdet ud

Følg os på LinkedIn

Jobtitler

Flertallet af maskinmestre har stillinger med personaleansvar som mellemledere eller chefer. Ofte findes der maskinmestre bag titler, såsom;

  • salgsingeniør
  • Projektingeniør
  • energikonsulent
  • miljøkonsulent
  • green engineer
  • teknisk leder
  • teknisk projektleder
  • driftschef
  • rådgiver

Der er også mange maskinmestre, der beskæftiger sig med projektering, tilsyn og kontrol. 80 % af alle maskinmestre arbejder på land, og de resterende 20 % arbejder offshore og på handelsskibe, passagerskibe og ved søværnet.

97 ud af 100 er i job

Maskinmesteren er uddannet til at lede, få forskellige fagligheder til at spille sammen og finde på konkrete løsninger i samarbejde med andre. Selvfølgelig indenfor en teknisk kontekst. Maskinmesteren har evnerne til at samarbejde, skabe relationer, analysere og være forandringsparat, og det er evner, der ifølge World Economic Forums rapport om fremtidens jobs og kompetencer efterspørges på arbejdsmarkedet nu og i fremtiden.

Krydrer så det med maskinmesterens brede tekniske faglighed, ja, så har du en profil de fleste virksomheder har brug for. Det faktum, at der i gennemsnit kun går tre ledige ud af hundrede, bekræfter kun den store efterspørgsel på maskinmestre.

Belinda er projektingeniør hos Siemens Gamesa

Belinda Østergaard Ballegaard er en moderne maskinmester i stilletter med vedvarende energi på fingrene og selvsikkerhed i et mandeunivers. 

Thomas er afdelingsleder hos DS Smith

Thomas Vonsild er ansvarlig for produktionen af bølgepapsemballage, et meget mere miljøvenligt alternativ med stort fremtidspotentiale.

Louise er projektassistent hos Bravida

Louise De Fries Bjerrum er koordinerer, planlægger og styrer tekniske og energivenlige ventilationsprojekter indenfor entreprenørbranchen.

Kontakt

Trine Schmelling - Videncenterleder & praktikkoordinator hos Aarhus Maskinmesterskole

Videncenterleder & praktikkoordinator

Kommunikationsmedarbejder

Susanne Lehmann - Studievejleder hos Aarhus Maskinmesterskole

Studievejleder - vedr. studieliv, uddannelsesindhold & karriere