Hop til indhold

Du kan komme ind på uddannelsen til automationsteknolog, hvis du er faglært med en erhvervsuddannelse eller har en studentereksamen i baggagen. 

Her på siden finder du information om, hvordan du søger ind og de specifikke adgangskrav med din uddannelsesbaggrund. 

Studerende til automationsteknolog sidder i undervisningslokale og laver gruppearbejde

Adgangskrav

Adgangskrav med gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Adgangskrav med 3-årig erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Anden adgang

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ingen specifikke adgangskrav.

Om at søge ind

Sådan søger du ind

Du søger ind på uddannelsen via www.optagelse.dk. Alle, der opfylder adgangskravene, bliver optaget på uddannelsen. 

Du kan søge fra 1. februar til 5. juli kl. 12. 

Der er studiestart i august.

Vi udbyder uddannelsen i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus. Officielt er det Erhvervsakademi Aarhus, der udbyder uddannelsen og Aarhus Maskinmesterskole, der står for undervisningen, og her dit studieophold vil foregå i løbet af uddannelsen.

Når du søger om optagelse på optagelse.dk, skal du være opmærksom på, at uddannelsen har følgende oplysninger:


KOT-nummer: 70350  

Uddannelsen foregår på:
Erhvervsakademi Aarhus, Inge Lehmanns Gade
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C

I ansøgningen skal du vedlægge:
 • Eksamensbeviser (dit eksamensbevis bliver automatisk overført fra eksamensdatabasen.)
 • Du skal vedlægge dokumentation for alt, du angiver i ansøgningen, såsom suppleringsfag, tilsagnsbrev, opholdstilladelse osv.
 • Hvis du søger om optagelse på baggrund af en anden uddannelsesbaggrund end den direkte adgangsgivende (optagelse med særlig tilladelse) skal du uploade følgende dokumentation:
  • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser, inkl. dokumentation
  • Dokumentation for andre relevante kompetencer
  • Evt. dispensationsansøgning

Du uploader bilag sammen med din ansøgning.

Du kan uploade bilag til din ansøgning helt indtil ansøgningsfristen.  

Hvis du har søgt via optagelse.dk (sommeroptag), kan du logge ind med NemID og uploade yderligere bilag til din ansøgning.

Læs mere om bilag på erhvervsakademiets hjemmeside

Ansøgningsfrister

Sommerstart: Søg før 5. juli kl. 12.00 på optagelse.dk

Vinterstart: Søg før 1. december via Erhvervsakademi Aarhus' hjemmeside

Dato for studiestart

Sommerstart: Mandag den 26. august 2024

Vinterstart: Ultimo januar 2025

SU

Du er berettiget til Statens Uddannelsesstøtte (SU) gennem hele uddannelsen til automationsteknolog, både når du er på skolen, og når du er i praktik. 

Adgangskurset er en ungdomsuddannelse (UU) og skal søges gennem Ingeniørhøjskolen i Aarhus (IHA), mens maskinmesteruddannelsen er en videregående uddannelse (VU). Husk at vælge det rigtige skema for din uddannelse.

Alt vedrørende SU foregår online og via NemID.

På www.su.dk kan du:

 • Søge om SU
 • Søge om lån
 • Ændre bopælsstatus
 • Ændre skattekort
 • Beregne dit fribeløb
 • Følge din egen studiefremdrift

Skal du søge om ekstra klip i form af dobbeltklip i forbindelse med fødsel eller handicaptillæg, er det en fordel, at du henvender dig hos Kristina Fosborg i studieadministrationen først. Det kræver nemlig speciel dokumentation/bilag og kvitteringsside fra minSU.

Du kan kontakte Kristina på tlf. 4122 7100 eller på mail kfo@aams.dk.


Regler om SU og studieaktivitet
Får du SU, imens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS.

Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Det betyder i praksis, at du kun kan gå ét semester om på hele maskinmesterstudiet, hvad enten du starter på 1. semester på værkstedsforløbet eller direkte på 4. semester, hvis du stadig vil opretholde din berettigelse til SU.


Generelt om SU
Du skal søge SU online på SU’s hjemmeside www.su.dk. Har du brug for vejledning om SU-reglerne i almindelighed eller specielt om din egen sag, kan du henvende dig i vores studieadministration eller selv finde oplysninger på SU’s hjemmeside.

Fra du taster din ansøgning på www.su.dk til du får svar, går der ca. 2-3 uger. Svaret kommer i form af en støttemeddelelse, som bliver sendt til din e-boks. Hvis du ikke har en e-boks, kan du oprette en på www.e-boks.dk. I støttemeddelelsen fremgår, hvor meget du får i SU, hvor meget der trækkes i skat, om du er tildelt studielån mv. Hvis der går mere end 3 uger før du får svar, kan det skyldes at SU-systemet ikke har fået dine skatteoplysninger, eller du ikke har udfyldt ansøgningsskemaet korrekt.

SU er forudbetalt og sættes ind på din NEM-Konto den sidste bankdag i måneden. Du får tidligst SU fra den måned, hvor du har søgt om SU.

Læs mere om SU-reglerne på www.su.dk

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder at du har brug for særlig støtte for at gennemføre en uddannelse? Så kan du få vejledning og søge specialpædagogisk støtte (SPS). SPS er en kompenserende støtte så du får mulighed for at gennemføre uddannelsen på lige fod med andre. Du kan læse om SPS-ordningen på http://www.spsu.dk/

 

Hvis du vil vide mere om SPS på uddannelserne til autoteknolog, automationsteknolog eller produktionsteknolog kan du læse mere her https://www.eaaa.dk/kontakt/su-og-sps-vejledning/.

Hvis du vil søge ind på en af vores teknologuddannelser og mangler vejledning om SPS skal du kontakte studievejleder Daniel Kolind Katborg. Det kan du gøre via mail dkk@aams.dk

Diana Nyboe - Skolesekretær hos Aarhus Maskinmesterskole

Spørgsmål om optag

Daniel Kolind Katborg - Studievejleder, teknologuddannelser og adgangskursus

Studievejleder, teknologuddannelser og adgangskursus