Maskinmesteruddannelsen til Viborg

I august 2021 åbner maskinmesteruddannelsen i Viborg. Uddannelsen til maskinmester får adresse i det nye banebyen i Viborg. 

Som maskinmesterstuderende i Viborg får du en enestående mulighed for at tage en videregående, teknisk uddannelse, der er giver rigtig mange og spændende jobmuligheder og en god løn. Faktisk går 97 ud af 100 nyuddannede maskinmestre direkte ud i job.

Så du er som uddannet maskinmester populær hos de mange virksomheder, der er i og omkring Viborg - og resten af landet og i udlandet for den sags skyld.

Indholdet i uddannelsen til maskinmester er den samme, uanset om du vælger at studere til maskinmester i Aarhus eller Viborg.

Forskellen på de to uddannelsessteder ligger i, at du som studerende i Viborg i højere grad kommer i praktik og laver projekt- og semesterforløb i samarbejde med lokale virksomheder i og omkring Viborg.

Hvad er en maskinmester?

Teknik er maskinmesterens DNA, men som maskinmester er du mere end teknik. Læs her hvorfor.

Om uddannelsen

Hvad vil det sige at studere på uddannelsen til maskinmester? Læs mere om opbygning, gruppearbejde, projekter, fag og praktik.  

Hvad kan jeg blive?

Maskinmestre er sat i verden for at lede, udvikle og drifte de energisystemer, der er en vigtig brik i omstillingen fra sort til grøn energi.

Opbygning

Uddannelsesopbygning
Det kan variere fra tre til fire-et-halvt år at blive uddannet maskinmester. Der er forskellige veje ind på maskinmesteruddannelsen alt afhængig af, om du kommer med en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller begge dele. 

Figuren nedenfor illustrerer din vej igennem maskinmesteruddannelsen ud fra din uddannelsesbaggrund:


Hvis du har en gymnasial baggrund, vil du starte på vores praktiske forløb, hvor du får de fornødne håndværksmæssige kompetencer. Derfor er det heller ikke et must, at du har håndværksmæssige kompetencer på forhånd. 

Hvis du har en erhvervsuddannelse og et svendebrev skal du starte på adgangskursus, hvor du skal læse dansk (c-niveau), engelsk (c-niveau), matematik (B-niveau) og fysik (B-niveau). 

Hvis du både har en studenterhue og et svendebrev, vil du skulle starte direkte på uddannelsens teoretiske forløb. Det kan fx være, hvis du har en eux 


Maskinmesteruddannelsen har en varighed på i alt 9 semestre, som er fordelt på følgende måde:
1. semester:
Praktisk undervisning i vores værksteder

2. semester:
Projekt og virksomhedspraktik

3. semester:
Virksomhedspraktik

4. semester:
Grundlæggende tekniske fagemner og metode

4.-5. semester:
Drift af maskiner og tilhørende tekniske anlæg: Miljøledelse, kraftvarme, motorer og personlig udvikling

6.- 7. semester:
Maskinmesterprofessionen, projektering: kritiske systemer og risikovurdering, sikkerhedsledelse og optimering

8. semester:
Specialisering – læs mere om de forskellige valgfag nedenfor.

9. semester:
Virksomhedspraktik og afsluttende bachelorprojekt.


8. semester - valgfag og specialisering
På 8. semester får du mulighed for at tone din uddannelse indenfor én af de fire valgfagslinjer:

Energy – Technology and Management
Formålet med dette valgfag er at give dig et indblik i og perspektiv på energisystemer og -teknologier. Herunder vedvarende energikilder. Der er tale om et internationalt valgfag med deltagelse af internationale studerende. Derfor vil undervisningen foregå på engelsk.

Teknisk projektleder
Formålet med valgfaget er at indføre dig i rollen som teknisk projektleder samt give dig relevante projektværktøjer til etablering, planlægning og gennemførelse af tekniske projekter i tilknytning til professionen som maskinmester.

Maritimt valgfag
Formålet med det her valgfag er at give dig de praktiske og teoretiske færdigheder, som er nødvendige for at overholde de internationale kvalifikationsstandarder for personel på handelsskibe. Du skal vælge dette valgfag, hvis du ønsker en karriere til søs.

Udlandsophold
Det er også muligt at gennemføre valgfagslinjen som et udlandsophold, hvor du sammen med skolen sammensætter et relevant fagindhold. Udlandsopholdet kan f.eks. finde sted på et af vores samarbejdsuniversiteter i bl.a. USA, Mexico, Korea, Tyskland, Holland mv.

Download infofolder


Du kan finde mere information om indhold og studieordning her


Du kan eventuelt læse Bekendtgørelsen for maskinmesteruddannelsen.

Hvornår kan jeg starte?

  • Har du en studentereksamen i baggagen, kan du starte på værkstedsforløbet fra august 2021. Og så starter du på uddannelsens hovedforløb og teoretiske del i februar 2023.

  • Har du et svendebrev, kan du tage adgangskursus i Aarhus eller via fjernundervisning med start i august 2021. Du kan derfor starte på maskinmesteruddannelsens teoretiske forløb (4. semester) i februar 2022

  • Har du både et svendebrev og en studentereksamen (fx EUX), kan du starte direkte på maskinmesteruddannelsens teoretiske forløb (4. semester) i februar 2022.


Er du forvirret om din egen vej ind på maskinmesteruddannelsen? Så fold det ovenstående punkt om opbygning ud.  

Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget af undervisningen foregår i Viborg? 

Stort set det hele. Værkstedsforløbet fra 1.-3. semester - for dem med studenterbaggrund - afvikler vi i samarbejde med Mercantec og vil foregå i vores uddannelseshus i Viborg. 

Uddannelsens hovedforløb og teoretiske fra 4.-9. semester afvikles også i Viborg. Det kan dog ske, at der vil være et par undervisningsdage i Aarhus pr. semester.  

Derudover vil de fleste semesterprojekter og praktikforløb være rettet mod de virksomheder og arbejdspladser, der ligger i og omkring Viborg.

 

Hvor kommer uddannelsen til at ligge? 

Uddannelsen til maskinmester får adresse i den nye bydel banebyen, som er et helt nyt, dynamisk bymiljø, hvor uddannelser, caféliv, erhverv og mange typer af boliger præger området. 

Læs mere her

 

Kan jeg tage adgangskursus i Viborg?

Nej, det kan du desværre ikke. Vi tilbyder adgangskurset med fysisk fremmøde i Aarhus eller via fjernundervisning.

 

Kontakt

Kommunikationsmedarbejder

Lisbeth Mogensen - Administrativ studievejleder hos Aarhus Maskinmesterskole

Studievejleder - vedr. optagelse og merit