Hop til indhold

Som maskinmesterstuderende i Viborg får du en enestående mulighed for at tage en videregående, teknisk uddannelse, der er giver rigtig mange spændende jobmuligheder. Som maskinmester er du med til at finde løsninger på samfundets tekniske udfordringer og skubbe den grønne omstilling fremad.  

Du er som uddannet maskinmester populær hos de mange virksomheder, der er i og omkring Viborg - og resten af landet og i udlandet for den sags skyld.

De obligatoriske dele af uddannelsen til maskinmester er de samme, uanset om du vælger at studere til maskinmester i Aarhus eller Viborg.

Forskellen på de to uddannelsessteder er, at du som studerende i Viborg i højere grad kommer i praktik og laver projekt- og semesterforløb i samarbejde med lokale virksomheder i og omkring Viborg. Vi har bl.a. indgået et samarbejde med GreenLab i Skive, der er en grøn industripark, som er med til at udvikle de nyeste løsninger indenfor grøn energi. 

Derudover får du i Viborg et lidt mindre studiemiljø end i Aarhus, hvilket giver dig en større grad af medindflydelse på selve undervisning og udformningen af studiemiljøet, og du får et tæt forhold til dine undervisere og medstuderende.

Mikkel og Thomas læser til maskinmester i Viborg

To maskinmesterstuderende sidder i et produktionsmiljø og ses fra siden
To maskinmester studerende står foran stor grøn tv-skærm og snakker sammen

Søg om optagelse i Viborg

Studiestart er to gange om året. Studiestart i februar er for dig med EUD eller EUX. Studiestart i august er for dig med en gymnasial uddannelse...

Om maskinmesteruddannelsen i Viborg

Opbygning

Uddannelsesopbygning
Det kan variere fra tre til fire-et-halvt år at blive uddannet maskinmester. Der er forskellige veje ind på maskinmesteruddannelsen alt afhængig af, om du kommer med en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller begge dele. 

Figuren nedenfor illustrerer din vej igennem maskinmesteruddannelsen ud fra din uddannelsesbaggrund:


Hvis du har en gymnasial baggrund, vil du starte på vores praktiske forløb, hvor du får de fornødne håndværksmæssige kompetencer. Derfor er det heller ikke et must, at du har håndværksmæssige kompetencer på forhånd. 

Hvis du har en erhvervsuddannelse og et svendebrev skal du starte på adgangskursus, hvor du skal læse dansk (c-niveau), engelsk (c-niveau), matematik (B-niveau) og fysik (B-niveau). 

Hvis du både har en studenterhue og et svendebrev, vil du skulle starte direkte på uddannelsens teoretiske forløb (4. semester). Det kan fx være, hvis du har en EUX, eller hvis du har taget en EUD før eller efter dine gymnasiale uddannelse.


Maskinmesteruddannelsen har en varighed på i alt 9 semestre, som er fordelt på følgende måde:
1. semester:
Praktisk undervisning i vores værksteder

2. semester:
Projekt og virksomhedspraktik

3. semester:
Virksomhedspraktik

4. semester:
Grundlæggende tekniske fagemner og metode

4.-5. semester:
Drift af maskiner og tilhørende tekniske anlæg: Miljøledelse, kraftvarme, motorer og personlig udvikling

6.- 7. semester:
Maskinmesterprofessionen, projektering: kritiske systemer og risikovurdering, sikkerhedsledelse og optimering

8. semester:
Specialisering – læs mere om de forskellige valgfag nedenfor.

9. semester:
Virksomhedspraktik og afsluttende bachelorprojekt.


8. semester - valgfag og specialisering


På 8. semester får du mulighed for at pege din uddannelse i en den retning du gerne vil, når du skal vælge valgfag. Du kan f.eks. vælge valgfaget Grøn symbiose og energiintegration, som udbydes særligt i Viborg, eller du kan søge om at få lov til at tage dine valgfag på maskinmesterskolen i Aarhus eller som fjernundervisning. Blandt andre valgfag kan du f.eks. tage fagene Digital Ledelse, Energy Technology Management eller Teknisk Projektleder, ligesom du også kan vælge det Maritime Valgfag, hvis du gerne vil have mulighed for at komme ud at sejle. Det er også på 8. semester du har mulighed for at tage på studieophold i udlandet.

 

Du kan finde mere information om indhold og studieordning her


Du kan eventuelt læse Bekendtgørelsen for maskinmesteruddannelsen.

Hvornår kan jeg starte?

  • Har du en studentereksamen i bagagen, skal du starte på værkstedsforløbet om sommeren, nærmere bestemt i august. Herefter starter du på uddannelsens teoretiske del halvandet år efter i februar-måned.

  • Har du kun et svendebrev, kan du tage halvt års adgangskursus i Aarhus eller via fjernundervisning. Begge kurser starter hver sommer i august. Herefter starter du på maskinmesteruddannelsens teoretiske forløb (4. semester) i februar. Det er også muligt at tage adgangskurset i foråret, men så skal man vente et halvt på at starte op på uddannelsen i februar. 
     
  • Har du både et svendebrev og en studentereksamen (fx EUX), kan du starte direkte på maskinmesteruddannelsens teoretiske forløb (4. semester), der hvert år starter i februar. 


Er du forvirret om din egen vej ind på maskinmesteruddannelsen? Så fold det ovenstående punkt om opbygning ud.  

Sådan søger du ind

Du kan fra den 1. februar på www.optagelse.dk uploade din ansøgning om en studieplads på maskinmesteruddannelsen i Viborg. Maskinmesteruddannelsen er uden for kvotesystem, så du har mulighed for at søge optagelse frem til d. 5. juli, kl. 12:00. 

For optagelse i Viborg: Har du en gymnasial uddannelse, skal du starte på uddannelsen i august. Har du et svendebrev skal du starte på uddannelsen i februar.

På optagelse.dk skal du uploade din adgangsgivende eksamen. Det vil sige dit svendebrev (hvis du har det), dit eksamensbevis fra gymnasiet, der hentes fra eksamensdatabasen, samt en motiveret ansøgning.

OBS! Den motiverede ansøgning er meget vigtig, da det er den vi vurderer dig ud fra. Det kan derfor være en god idé at følge vores vejledning, som du finder under punktet ”Motiveret ansøgning" på denne side.

Hvis du vil studere i Viborg skal du på www.optagelse.dk vælge maskinmesteruddannelsen i Viborg, som har KOT-nummer 51270, og det er, uanset om du starter i august eller februar. 

Studieboliger og boliggaranti

I Viborg Kommune er der boliggaranti for unge, der flytter til kommunen for at begynde på en uddannelse.

Boliggarantien betyder, at alle unge tilflyttere, der begynder på en ungdomsuddannelse, videregående uddannelse eller en læreplads i Viborg Kommune, kan få tilbudt en bolig.

Boligen tilbydes sædvanligvis til indflytning umiddelbart omkring studiestart.

Skriv dig op

Du kan skrive dig op til en bolig hos de to store almene boligselskaber – Boligselskabet Sct. Jørgen eller Boligselskabet Viborg.

Boligselskabet Sct. Jørgen
87925925
udlejning@bsjviborg.dk

Boligselskabet Viborg
86621844
udlejning@boligviborg.dk


Læs mere om studie- og lejeboliger

Boligselskabet Sct. Jørgen (bsjviborg.dk)

Lejebolig Viborg | Find huse & lejligheder til leje i Viborg her

Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget af undervisningen foregår i Viborg? 

Stort set det hele. Værkstedsforløbet fra 1.-3. semester - for dem med studenterbaggrund - afvikler vi i samarbejde med Mercantec og vil foregå i vores uddannelseshus i Viborg. 

Uddannelsens hovedforløb og teoretiske fra 4.-9. semester afvikles også i Viborg. Det kan dog ske, at der vil være et par undervisningsdage i Aarhus pr. semester.  

Derudover vil de fleste semesterprojekter og praktikforløb være rettet mod de virksomheder og arbejdspladser, der ligger i og omkring Viborg. Og det er her, den største forskel mellem uddannelsen i Viborg og Aarhus er. 

 

Hvor ligger uddannelsen

Uddannelsen til maskinmester i Viborg ligger på Erik Ejegods Vej 16, 8800 Viborg, som er en del af den nye baneby i Viborg.

 

Kan jeg tage adgangskursus i Viborg?

Nej, det kan du desværre ikke. Vi tilbyder adgangskurset med fysisk fremmøde i Aarhus eller via fjernundervisning.

 

Kan jeg blive overflyttet mellem Viborg og Aarhus og omvendt? 

Der er mulighed for at blive overflyttet til eller fra Viborg eller Aarhus mellem hvert semester, såfremt frister for ansøgning er overholdt, at der er en ledig studieplads, og at alle andre forhold ellers er opfyldt. Der gælder særlige regler i forhold til overflytning mellem 7. og 8. semester, fordi du på 8. semester har prioriteret valgfag. 

Hvis du er interesseret i overflytning efter du er begyndt på uddannelsen, vil du kunne finde mere information herom på Aarhus Maskinmesterskoles interne net.

Lisbeth Mogensen - Administrativ studievejleder hos Aarhus Maskinmesterskole

Studievejleder

Rolf Bundgaard Sørensen - Adjunkt på maskinmesteruddannelsen

Adjunkt, maskinmester

25. aug. 2023

“Klokken er klar og venter på jer, så jeres mester-titler kan få sin helt egen lyd”

Fredag den 30. juni modtog de nyslåede dimittender deres maskinmesterbevis, og dermed titlen som Maskinmester, i de traditionsrige rammer i Aarhus Domkirke.