Organisationen

På Aarhus Maskinmesterskole er organisationen meget flad. Herved skabes et godt udgangspunkt for, at den enkelte medarbejder kan tage ansvar inden for sit kompetenceområde.

Organisationsdiagram pr. 1. maj 2020: