Hop til indhold

Rammekontrakt 2022-2025

En strategisk rammekontrakt er en institutionsspecifik fireårig kontrakt, der indgås mellem undervisnings- og forskningsministeren og bestyrelsesformanden på vegne af bestyrelsen for den enkelte institution. Formålet er at sætte væsentlige strategiske mål for vores kerneopgaver og sætte retning for udviklingen af og prioriteringen på Aarhus Maskinmesterskole. På den måde synliggøres, hvordan vi bidrager til at opfylde vigtige samfundsmæssige mål.

Rammekontrakten er på den måde både et centralt styringsredskab for ledelsen, og den danner grundlag for en dialog mellem uddannelses- og forskningsministeren og institutionens bestyrelse. En del af vores økonomi er baseret på i hvor høj grad, vi opfylder målene i rammekontraktens periode.

Læs om den strategiske rammekontrakt 2022-2025 lige her.

Rammekontrakt 2022-2025