Optagelse på uddannelsen til maskinmester

Du kan blive optaget på maskinmesteruddannelsen hvis du enten har en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller begge dele.  

Hvis du har en gymnasial baggrund, vil du starte på vores værkstedsforløb, hvor du får de fornødne håndværksmæssige kompetencer. Derfor er det heller ikke et must, at du har håndværksmæssige kompetencer på forhånd.

Hvis du har en erhvervsuddannelse vil du typisk skulle starte på adgangskursus, hvor du skal læse dansk (C-niveau), engelsk (C-niveau), matematik (B-niveau) og fysik (B-niveau) op. 

Hvis du både har en studenterhue og et svendebrev, vil du typisk skulle starte direkte på uddannelsens hovedforløb.

Du kan læse mere om de specifikke adgangskrav, og hvordan du søger ind længere nede på siden.

Ansøg

Motiveret ansøgning og karakterer
Optagelse sker uden om kvotesystemet. Det betyder, at alle ansøgere optages ud fra en samlet vurdering af karaktergennemsnit, karakterer i relevante fag, motiveret ansøgning og CV. Husk derfor altid at uploade en motiveret ansøgning og et CV.

Infomøde

5. november

Maskinmester adgangskrav

Optagelse med STX, HHX, HTX eller HF

Har du en gymnasial ungdomsuddannelse, men ingen relevant håndværksmæssig baggrund, skal du typisk starte uddannelsen med værkstedsforløbet fra 1.-3. semester, som er fordelt på 9 måneder i værkstedet på skolen og 9 måneders praktik i en særligt udvalgt virksomhed.

Forløbet er opdelt i flere grundmoduler, hvor smede- og maskinarbejderfaget udgør ca. 70 pct.

Værkstedsforløbet giver dig de fornødne praktiske og håndværksmæssige evner, og det er derfor heller ikke et must, at du har håndværksmæssige kompetencer på forhånd

Læs mere om værkstedsforløbet

Optagelse med erhvervsuddannelse

Har du gennemført en relevant erhvervsuddannelse af minimum 3 års varighed, opfylder du betingelserne for at søge om optagelse på Aarhus Maskinmesterskole.

Mange af de erhvervsfaglige uddannelser fritager dig for at komme på uddannelsens værkstedsforløb, der ligger på 1.-3. semester. Se listen over erhvervsuddannelser, der fritager dig for værkstedsforløb.


Adgangskursus
Selvom din erhvervsuddannelse fremgår af listen, vil du typisk have brug for at læse op på en række relevante, teoretiske fag. Det er et krav, at du har bestået to af nedenstående fag på mindst B-niveau og to fag på mindst C-niveau:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Fysik eller kemi

Disse fag kan du tage på et 6 mdr. adgangskursus, som foregår på skolen. Læs mere om adgangskurset og ansøg her

Har du en anden erhvervsuddannelse end dem, der giver fuld fritagelse for de første tre semestre, kan du også optages, men skal gennemføre hele eller dele af værkstedsforløbet samt adgangskursus.

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores studievejledere - find kontaktinfo her

Optagelse som både student og håndværker (fx EUX)

Har du både en gymnasial uddannelse og et svendebrev (f.eks. EUX), så vil uddannelsen til maskinmester typisk kun vare tre år, alt afhængig af hvilket svendebrev, du har. 

Se listen over erhvervsuddannelser, der fritager dig for værkstedforløbet på 1.-3. semester

Ansøgning maskinmester

Sådan søger du ind

Maskinmesteruddannelsen

Du kan fra den 1. februar på www.optagelse.dk uploade din ansøgning om en studieplads på maskinmesteruddannelsen. Du har mulighed for at søge optagelse frem til d. 5. juli. Du kan både søge om studiestart til august (sommerstart) eller til februar (vinterstart).

På optagelse.dk bliver du guidet til, hvad du skal udfylde. Derudover skal du uploade din adgangsgivende eksamen. Det vil sige dit svendebrev. Hvis du har eksamensbevis fra gymnasiet hentes det fra eksamensdatabasen.

Herudover skal du udarbejde en motiveret ansøgning, der ligeledes skal uploades på optagelse.dk - senest d. 5. juli. Den motiverede ansøgning er vigtig, da det er den, vi vurderer dig udfra. Det kan derfor være en god idé at følge vejledning til motiveret ansøgning, når du skriver den.

www.optagelse.dk skal du under Optagelsesområdenummer for sommerstart (august) vælge 51260 og for vinterstart (februar) vælge 51265.

Du får svar på din ansøgning 28. juli via eboks. 

Du kan stadig søge om optagelse på maskinmesteruddannelsen, selvom du først skal i gang med adgangskurset. Du kan længere nede på siden læse om, hvordan du søger ind på adgangskursus. 


Ønsker du at starte på uddannelsen om vinteren med studiestart i februar, kan du også søge i perioden fra 28. juli til 1. decembe
r.

Vi anbefaler dog, at du sikrer dig en plads ved at søge i optagelsesperioden 1. februar-5. juli, uanset om du ønsker at starte på studiet til sommer- eller vinterstart. 

Normalvis har vi ikke efter den 5. juli fået fyldt alle pladser op til vinterstart i februar, og derfor kan du i perioden fra 28. juli-1. december søge om en ledig studieplads til vores vinterstart. Så i perioden 28. juli - 1. december ansøger du rent formelt om en af de ledige studiepladser, der er tilbage. Så vil du være helt sikker på en studieplads, skal du søge i perioden 1. februar til 5. juli.   

Ansøgningsfristen er 1. december, og du får svar på din ansøgning medio december.

Du finder ansøgningsskemaet her: 

Bemærk: Ansøgningslinket er kun aktivt i perioden fra 28. juli - 1. december. Maskinmesteruddannelsen som fjernundervisning (MFU)

Ønsker du at starte på maskinmesteruddannelsen som fjernstuderende (MFU) skal du i Optagelsesområdenummeret skrive 51267.

Der er studiestart en gang om året, som er i februar. For fjernundervisning er der to ansøgningsperioder: 1. februar-5. juli og start august til 1. december.

Hvis du søger i perioden 1. februar-5. juli skal du søge via www.optagelse.dk.
Du får svar på din ansøgning 28. juli via eboks.

Hvis du søger i perioden 28. juli til 1. december skal du udfylde dette ansøgningsskema
(Bemærk: Ansøgningslink er kun aktivt i perioden 28.juli til 1. december. Du får svar på din ansøgning medio december)Adgangskursus

Du kan søge via vores online ansøgningsskema, som du finder her

Følgende dokumenter skal medsendes med ansøgningen:

 • Motiveret ansøgning
 • Kopi af deres svendebrev
 • Kopi af deres folkeskolebevis fra 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfrister:
1. december - med studiestart i februar
15. juni - med studiestart i august

Hvis du søger ind til efterårssemestret, får du svar i ultimo juni. Hvis du søger ind til forårssemestret, får du svar medio december.

Dato for studiestart

Opstart på maskinmesteruddannelsen, vinter 2021:

Adgangskursus: 2. februar 2021

1. semester: 1. februar 2021

4. semester: 1. februar 2021 

Motiveret ansøgning

Vejledning til motiveret ansøgning
Sammen med ansøgningsskemaet og relevante beviser bedes du sende en begrundet ansøgning, fordi vi gerne vil sikre os, at dine forventninger til maskinmesteruddannelsen og dit fremtidige erhvervsarbejde svarer til de krav og muligheder, du vil møde.

Din ansøgning bør maks. fylde to A4-sider. Og har du spørgsmål til ansøgningsproceduren, er du mere end velkommen til at kontakte studievejleder, Lisbeth Mogensen, på T. 22 80 26 57 eller M. lmo@aams.dk.


Ansøgningens fokus
Kort og godt kan du i ansøgningen med fordel tydeliggøre;

 • hvorfor du netop har valgt maskinmesteruddannelsen
 • dine muligheder for at afsætte den nødvendige tid til studierne
 • dine forventninger til selve uddannelsen, dens opbygning og indhold
 • hvad du vil bruge uddannelsen til
 • dit engagement
 • din ansvarlighed
 • hvilke personlige egenskaber, du mener, der er vigtige for at kunne gennemføre uddannelsen

Dertil vil det være en god idé at beskrive din interesse for faglig og personlig udvikling. Hvad brænder du for — i det daglige såvel som ude i fremtiden? Er der ting, du særligt går op i eller du føler, du er specielt god til? Hvad med eventuelle udfordringer?

Det er nemlig ikke kun de ting, vi er bedst til, der er med til at udvikle os.

Og du er også velkommen til kort at beskrive dine tanker om fremtiden. Hvor tror du, for eksempel, en maskinmesteruddannelse kan føre dig hen?


Klargør din egen motivation
Hovedformålet med en motiveret ansøgning er, at du giver udtryk for den motivation, der ligger bag din ansøgning (deraf navnet). Med andre ord, hvorfor tænker du, at maskinmester er vejen for dig?

I den forstand findes der intet forkert svar, men en bedre begrundet og velovervejet motiveret ansøgning er ikke kun med til at sikre, at dine forventninger stemmer overens med maskinmesteruddannelsens udfordringer og muligheder — den kan også være med til at skærpe dine egne synspunkter om uddannelsen og din egen motivation.

Det skal ikke forstås som, at du skal have hele dit liv planlagt fra det øjeblik, du sætter dig med den bærbare i skødet og begynder på din motiverede ansøgning.

Men det er sjældent en dårlig idé at have et øje vendt mod horisonten.


Har du nogen forventninger til uddannelsen og jobbet?
Det er stort set umuligt ikke at gøre sig nogle tanker om, hvordan studietiden og, ikke mindst, arbejdslivet vil være. Det er helt almindelig nysgerrighed og gælder uanset hvilke uddannelser og erhvervsfag, du overvejer.

Brug gerne det i din ansøgning.

Forklar, hvad din forventninger til maskinmesteruddannelsen er. Hvilke forhåbninger har du til jobbet og dine faglige muligheder efter endt uddannelse? Er der en stilling eller et sted i verden især, du drømmer om.

Og er der måske dele af faget, du allerede har stiftet kendskab med? Hvis du føler, du har erfaringer, der kan være relevante i løbet af uddannelsen, så kom gerne ind på dem i din motiverede ansøgning.

Tidligere erfaringer er selvfølgelig ikke et krav, men de kan være med til at tydeliggøre, hvorfor du tænker, at maskinmesteruddannelsen er noget for dig.


Særlige forhold
Hvis du har nogle særlige vanskeligheder i form af handicap, ordblindhed eller lignende, vil vi også gerne bede dig skrive det i din ansøgning. Det giver os mulighed for at vurdere, hvilke støttemuligheder der er, så det ikke bliver en hindring for din gennemførelse af uddannelsen.

Har du spørgsmål til den motiverede ansøgning, kan du kontakte kontakte studievejleder, Lisbeth Mogensen, på T. 22 80 26 57 eller M. lmo@aams.dk

Merit og fritagelse

Merit og fritagelse
Nogle af vores studerende har erhvervserfaring, uddannelser eller kurser, der kan give fritagelse for dele af uddannelsen.

Merit betyder, at du kan slippe for en eksamen, noget af undervisningen, eller forkorte studiet. Vi behandler meritansøgninger løbende, når du er studerende hos os, og i enkelte tilfælde i forbindelse med ansøgning om studieplads.

Her kan du se et par eksempler på merit:

 • Du har en gymnasial baggrund, og har samtidig erhvervserfaring som f.eks. ufaglært smed. Her kan praktikken forkortes, så du sparer et halvt år.
 • Du er udlært tømrer, som ikke er en relevant erhvervsuddannelse. Du skal gennemføre værkstedsundervisningen på 1 semester, og kan søge merit for 2. og 3. semester.
 • Du har i din HH-uddannelse virksomhedsøkonomi på højt niveau. Du kan få merit for dele af undervisning og prøver, men da virksomhedsøkonomi er en del at et tværfagligt projekt, skal du deltage i dette på lige for med dine studiekammerater. Du kan ikke forkorte uddannelsen.
 • Du er uddannet el-installatør og har vedligeholdt din autorisation. Du kan få merit for dele af undervisning og prøver. Du skal stadig deltage i projektarbejder på lige fod med dine studiekammerater. Du kan næppe forkorte uddannelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du evt. har ret til merit, er du altid velkommen til at kontakte studievejleder, Lisbeth Mogensen, på T. 22 80 26 57 eller M. lmo@aams.dk

Skoleskift og genindskrivelse

Vejledning til ansøgning om skoleskift
Inden du ansøger om skoleskift, anbefaler vi, at du snakker med vores studievejledere for at sikre, at vi kan imødekomme dine forventninger.

Du bedes skrive en kort motiveret ansøgning, hvor du gør rede for, hvorfor du fremover ønsker at studere på Aarhus Maskinmesterskole. Du skal sende din motiverede ansøgning sammen med ansøgningsskemaet, samt dokumentation for dit adgangsgrundlag til maskinmester/skibsofficersuddannelsen, dvs. svendebrev, studentereksamen, adgangskursus m.v.

Ansøg


Husk også at medsende dokumentation for beståede dele af den uddannelse du er i gang med, samt angivelse af, hvad du forventer at bestå frem mod den ønskede studiestart.

Hvis du har nogle særlige vanskeligheder, i form af handicap, ordblindhed eller lignende, vil vi bede dig skrive det i din ansøgning. Det giver os mulighed for at vurdere, hvilke støttemuligheder der er, så det ikke bliver en hindring for din gennemførelse af uddannelsen.

Din ansøgning bør max være én A4 side.

Vi behandler ansøgninger løbende, og bestræber os på at svare hurtigst muligt. Du kan dog risikere at måtte vente til starten af august med endeligt svar, hvis du søger til et efterårssemester. Dette skyldes, at vi skal sikre at vi har plads til dig, efter at ansøgningsproceduren for nye studerende er gennemført.

Har du spørgsmål til ovenstående ansøgningsprocedure, er du velkommen til at kontakte studievejleder, Lisbeth Mogensen, på T. 22 80 26 57 eller M. lmo@aams.dk


Vejledning til ansøgning om genindskrivning
Har du tidligere været indskrevet på Maskinmesteruddannelsen på Aarhus Maskinmesterskole har du mulighed for at søge om genindskrivning ved at udfylde ansøgningsskemaet.

Dog kan du ikke søge om genindskrivning på 1. og 4. semester – her skal du i stedet søge om optagelse på ny via www.optagelse.dk.

Ansøg


Vi behandler ansøgninger løbende, og bestræber os på at svare hurtigst muligt. Du kan dog risikere at måtte vente på en endelig afgørelse af din ansøgning indtil kort før studiestart. Dette skyldes, at vi skal sikre at vi har plads til dig på det pågældende semester, som du skal indskrives på.

Har du spørgsmål til ovenstående ansøgningsprocedure, er du velkommen til at kontakte studievejleder, Lisbeth Mogensen, på T. 22 80 26 57 eller M. lmo@aams.dk

SU

Du er berettiget til Statens Uddannelsesstøtte (SU) gennem hele uddannelsen til maskinmester, både når du er på skolen, og når du er i praktik. Når du søger SU, skal du være særligt opmærksom på, at adgangskurset og maskinmesteruddannelsen er to forskellige uddannelser. Du skal derfor søge uafhængigt af hinanden.

Adgangskurset er en ungdomsuddannelse (UU) og skal søges gennem Ingeniørhøjskolen i Aarhus (IHA), mens maskinmesteruddannelsen er en videregående uddannelse (VU). Husk at vælge det rigtige skema for din uddannelse.

Alt vedrørende SU foregår online og via NemID.

På www.su.dk kan du:

 • Søge om SU
 • Søge om lån
 • Ændre bopælsstatus
 • Ændre skattekort
 • Beregne dit fribeløb

Skal du søge om ekstra klip i form af dobbeltklip i forbindelse med fødsel eller handicaptillæg, er det en fordel, at du henvender dig hos Kristina Fosborg i studieadministrationen først. Det kræver nemlig speciel dokumentation/bilag og kvitteringsside fra minSU.

Du kan kontakte Kristina på tlf. 4122 7100 eller på mail kfo@aams.dk.


Regler om SU og studieaktivitet
Får du SU, imens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS.

Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Det betyder i praksis, at du kun kan gå ét semester om på hele maskinmesterstudiet, hvad enten du starter på 1. semester på værkstedsforløbet eller direkte på 4. semester, hvis du stadig vil opretholde din berettigelse til SU.


Generelt om SU
Du skal søge SU online på SU’s hjemmeside www.su.dk. Har du brug for vejledning om SU-reglerne i almindelighed eller specielt om din egen sag, kan du henvende dig i vores studieadministration eller selv finde oplysninger på SU’s hjemmeside.

Fra du taster din ansøgning på www.su.dk til du får svar, går der ca. 2-3 uger. Svaret kommer i form af en støttemeddelelse, som bliver sendt til din e-boks. Hvis du ikke har en e-boks, kan du oprette en på www.e-boks.dk. I støttemeddelelsen fremgår, hvor meget du får i SU, hvor meget der trækkes i skat, om du er tildelt studielån mv. Hvis der går mere end 3 uger før du får svar, kan det skyldes at SU-systemet ikke har fået dine skatteoplysninger, eller du ikke har udfyldt ansøgningsskemaet korrekt.

SU er forudbetalt og sættes ind på din NEM-Konto den sidste bankdag i måneden. Du får tidligst SU fra den måned, hvor du har søgt om SU.

Læs mere om SU-reglerne på www.su.dk

 

Kontakt 

Lisbeth Mogensen - Administrativ studievejleder hos Aarhus Maskinmesterskole

Studievejleder - vedr. optagelse og merit

Susanne Lehmann - Studievejleder hos Aarhus Maskinmesterskole

Studievejleder - vedr. studieliv, uddannelsesindhold & karriere