Hop til indhold

Din vej til maskinmesteruddannelsen

Du kan blive optaget på maskinmesteruddannelsen, hvis du enten har en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller begge dele.  

Hvis du har en gymnasial baggrund, vil du starte på vores værkstedsforløb, hvor du får de fornødne håndværksmæssige kompetencer. Derfor er det heller ikke et must, at du har håndværksmæssige kompetencer på forhånd.

Hvis du har en erhvervsuddannelse vil du typisk skulle starte på adgangskursus, hvor du skal læse dansk (C-niveau), engelsk (C-niveau), matematik (B-niveau) og fysik (B-niveau) op. 

Hvis du både har en studenterhue og et svendebrev, vil du typisk skulle starte direkte på uddannelsens hovedforløb.

Du kan læse mere om de specifikke adgangskrav, og hvordan du søger ind længere nede på siden - uanset om du vil starte i Aarhus, Viborg eller på fjernundervisning.

Uddannelsens opbygning

Adgangskrav til maskinmesteruddannelsen

Optagelse med STX, HHX, HTX eller HF

Har du en gymnasial ungdomsuddannelse, men ingen relevant håndværksmæssig baggrund, skal du typisk starte uddannelsen med værkstedsforløbet fra 1.-3. semester, som er fordelt på 9 måneder i værkstedet på skolen og 9 måneders praktik i en særligt udvalgt virksomhed.

Forløbet er opdelt i flere grundmoduler, hvor smede- og maskinarbejderfaget udgør ca. 70 pct.

Værkstedsforløbet giver dig de fornødne praktiske og håndværksmæssige evner, og det er derfor heller ikke et must, at du har håndværksmæssige kompetencer på forhånd.

Optagelse med erhvervsuddannelse

Har du gennemført en relevant erhvervsuddannelse af minimum 3 års varighed, opfylder du betingelserne for at søge om optagelse på Aarhus Maskinmesterskole.

Mange af de erhvervsfaglige uddannelser fritager dig for at komme på uddannelsens værkstedsforløb, der ligger på 1.-3. semester. Se listen over erhvervsuddannelser, der fritager dig for værkstedsforløb.


Adgangskursus
Selvom din erhvervsuddannelse fremgår af listen, vil du typisk have brug for at læse op på en række relevante, teoretiske fag. Det er et krav, at du har bestået to af nedenstående fag på mindst B-niveau og to fag på mindst C-niveau:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Fysik eller kemi

Disse fag kan du tage på et 6 mdr. adgangskursus, som foregår på skolen. Læs mere om adgangskurset og ansøg her

Har du en anden erhvervsuddannelse end dem, der giver fuld fritagelse for de første tre semestre, kan du også optages, men skal gennemføre hele eller dele af værkstedsforløbet samt adgangskursus.

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores studievejledere - find kontaktinfo her

Optagelse som både student og håndværker (fx EUX)

Har du både en gymnasial uddannelse og et svendebrev (f.eks. EUX), så vil uddannelsen til maskinmester typisk kun vare tre år. Dog er det et krav, at du en relevant erhvervsuddannelse. 

Se listen over erhvervsuddannelser, der fritager dig for værkstedforløbet på 1.-3. semester

Ansøgning maskinmester

Sådan søger du ind

Maskinmesteruddannelsen

Du kan fra den 1. februar på www.optagelse.dk uploade din ansøgning om en studieplads på maskinmesteruddannelsen. Maskinmesteruddannelsen er uden for kvotesystem, så du har mulighed for at søge optagelse frem til d. 5. juli, kl. 12:00. Du kan både søge om studiestart til august (sommerstart) eller til februar (vinterstart).

På optagelse.dk skal du uploade din adgangsgivende eksamen. Det vil sige dit svendebrev (hvis du har det), dit eksamensbevis fra gymnasiet, der hentes fra eksamensdatabasen og en motiveret ansøgning.

OBS! Den motiverede ansøgning er meget vigtig, da det er den vi vurderer dig ud fra. Det kan derfor være en god idé at følge vores vejledning, som du finder under punktet ”Motiveret ansøgning” på denne side.


Skal du studere i Aarhus eller Viborg?

Hvis du vil studere i Aarhus skal du på www.optagelse.dk vælge 51260 under KOT-nummer for sommerstart (august) og KOT-nummer 51265 for vinterstart (februar).

Hvis du vil studere i Viborg skal du på www.optagelse.dk vælge maskinmesteruddannelsen i Viborg, som har KOT-nummer 51270, og det er uanset om du starter i august eller februar.

OBS! For optagelse i Viborg: Har du en gymnasial uddannelse, skal du starte på uddannelsen i august. Har du et svendebrev/erhvervsuddannelse skal du starte på uddannelsen i februar.


Hvornår får jeg svar? 

Du får svar på din ansøgning 28. juli via eboks. 

 

Du kan også søge om vinterstart i perioden 28. juli til 1. december

Ønsker du at starte på uddannelsen om vinteren med studiestart i februar, kan du også søge i perioden fra 28. juli til 1. december.

Vi anbefaler dog, at du sikrer dig en plads ved at søge i optagelsesperioden 1. februar-5. juli, uanset om du ønsker at starte på studiet til sommer- eller vinterstart. 

Normalvis har vi ikke efter den 5. juli fået fyldt alle pladser op til vinterstart i februar, og derfor kan du i perioden fra 28. juli-1. december søge om en ledig studieplads til vores vinterstart. Så i perioden 28. juli - 1. december ansøger du rent formelt om en af de ledige studiepladser, der er tilbage. Så vil du være helt sikker på en studieplads, skal du søge i perioden 1. februar til 5. juli.   

Ansøgningsfristen er her 1. december, og du får svar på din ansøgning medio december.

OBS! Ansøgningslinket er kun aktivt i perioden fra 28. juli - 1. december.

 

Maskinmesteruddannelsen som fjernundervisning (MFU)

Ønsker du at starte på maskinmesteruddannelsen som fjernstuderende (MFU) skal du søge via www.optagelse.dk og vælge optagelsesområdenummeret 51267. På optagelse.dk kan du uploade din ansøgning og andre relevante dokumenter.

Der er studiestart en gang om året, hvilket er i februar. For fjernundervisning er der to ansøgningsperioder: 1. februar-5. juli og start august til 1. december.

Hvis du søger i perioden 1. februar-5. juli skal du søge via www.optagelse.dk.
Du får svar på din ansøgning 28. juli via eboks.

OBS! Hvis du søger i perioden 28. juli til 1. december skal du søge via nedenstående link
(Bemærk: Ansøgningslink er kun aktivt i perioden 28.juli til 1. december. Du får svar på din ansøgning medio december)


Adgangskursus

Du kan søge via vores online ansøgningsskema, som du finder her

Følgende dokumenter skal medsendes med ansøgningen:

 • Motiveret ansøgning
 • Kopi af deres svendebrev
 • Kopi af deres folkeskolebevis fra 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfrister:
1. december - med studiestart i februar
15. juni - med studiestart i august

Hvis du søger ind til efterårssemestret, får du svar i ultimo juni. Hvis du søger ind til forårssemestret, får du svar medio december.

Dato for studiestart

Opstart på maskinmesteruddannelsen 2023:

Mandag den 14. august: Adgangskursus og 4. semester

Onsdag den 16. august: Adgangskursus, fjernundervisning

Mandag den 21. august: 1. + 5.-9. semester

Torsdag den 22. august: 2. semester

Motiveret ansøgning

Vejledning til motiveret ansøgning
Sammen med ansøgningsskemaet og relevante beviser bedes du sende en begrundet ansøgning, fordi vi gerne vil sikre os, at dine forventninger til maskinmesteruddannelsen og dit fremtidige erhvervsarbejde svarer til de krav og muligheder, du vil møde.

Din ansøgning bør maks. fylde to A4-sider. Og har du spørgsmål til ansøgningsproceduren, er du mere end velkommen til at kontakte studievejleder, Lisbeth Mogensen, på T. 22 80 26 57 eller M. lmo@aams.dk.


Ansøgningens fokus
Kort og godt kan du i ansøgningen med fordel tydeliggøre;

 • hvorfor du netop har valgt maskinmesteruddannelsen
 • dine muligheder for at afsætte den nødvendige tid til studierne
 • dine forventninger til selve uddannelsen, dens opbygning og indhold
 • hvad du vil bruge uddannelsen til
 • dit engagement
 • din ansvarlighed
 • hvilke personlige egenskaber, du mener, der er vigtige for at kunne gennemføre uddannelsen

Dertil vil det være en god idé at beskrive din interesse for faglig og personlig udvikling. Hvad brænder du for — i det daglige såvel som ude i fremtiden? Er der ting, du særligt går op i eller du føler, du er specielt god til? Hvad med eventuelle udfordringer?

Det er nemlig ikke kun de ting, vi er bedst til, der er med til at udvikle os.

Og du er også velkommen til kort at beskrive dine tanker om fremtiden. Hvor tror du, for eksempel, en maskinmesteruddannelse kan føre dig hen?


Klargør din egen motivation
Hovedformålet med en motiveret ansøgning er, at du giver udtryk for den motivation, der ligger bag din ansøgning (deraf navnet). Med andre ord, hvorfor tænker du, at maskinmester er vejen for dig?

I den forstand findes der intet forkert svar, men en bedre begrundet og velovervejet motiveret ansøgning er ikke kun med til at sikre, at dine forventninger stemmer overens med maskinmesteruddannelsens udfordringer og muligheder — den kan også være med til at skærpe dine egne synspunkter om uddannelsen og din egen motivation.

Det skal ikke forstås som, at du skal have hele dit liv planlagt fra det øjeblik, du sætter dig med den bærbare i skødet og begynder på din motiverede ansøgning.

Men det er sjældent en dårlig idé at have et øje vendt mod horisonten.


Har du nogen forventninger til uddannelsen og jobbet?
Det er stort set umuligt ikke at gøre sig nogle tanker om, hvordan studietiden og, ikke mindst, arbejdslivet vil være. Det er helt almindelig nysgerrighed og gælder uanset hvilke uddannelser og erhvervsfag, du overvejer.

Brug gerne det i din ansøgning.

Forklar, hvad din forventninger til maskinmesteruddannelsen er. Hvilke forhåbninger har du til jobbet og dine faglige muligheder efter endt uddannelse? Er der en stilling eller et sted i verden især, du drømmer om.

Og er der måske dele af faget, du allerede har stiftet kendskab med? Hvis du føler, du har erfaringer, der kan være relevante i løbet af uddannelsen, så kom gerne ind på dem i din motiverede ansøgning.

Tidligere erfaringer er selvfølgelig ikke et krav, men de kan være med til at tydeliggøre, hvorfor du tænker, at maskinmesteruddannelsen er noget for dig.


Særlige forhold
Hvis du har nogle særlige vanskeligheder i form af handicap, ordblindhed eller lignende, vil vi også gerne bede dig skrive det i din ansøgning. Det giver os mulighed for at vurdere, hvilke støttemuligheder der er, så det ikke bliver en hindring for din gennemførelse af uddannelsen.

Har du spørgsmål til den motiverede ansøgning, kan du kontakte kontakte studievejleder, Lisbeth Mogensen, på T. 22 80 26 57 eller M. lmo@aams.dk

Merit og fritagelse

Merit og fritagelse
Nogle af vores studerende har erhvervserfaring, uddannelser eller kurser, der kan give fritagelse for dele af uddannelsen.

Merit betyder, at du kan slippe for en eksamen, noget af undervisningen, eller forkorte studiet. Vi behandler meritansøgninger løbende, når du er studerende hos os, og i enkelte tilfælde i forbindelse med ansøgning om studieplads.

Her kan du se et par eksempler på merit:

 • Du har en gymnasial baggrund, og har samtidig erhvervserfaring som f.eks. ufaglært smed. Her kan praktikken forkortes, så du sparer et halvt år.
 • Du er udlært tømrer, som ikke er en relevant erhvervsuddannelse. Du skal gennemføre værkstedsundervisningen på 1 semester, og kan søge merit for 2. og 3. semester.
 • Du har i din HH-uddannelse virksomhedsøkonomi på højt niveau. Du kan få merit for dele af undervisning og prøver, men da virksomhedsøkonomi er en del at et tværfagligt projekt, skal du deltage i dette på lige for med dine studiekammerater. Du kan ikke forkorte uddannelsen.
 • Du er uddannet el-installatør og har vedligeholdt din autorisation. Du kan få merit for dele af undervisning og prøver. Du skal stadig deltage i projektarbejder på lige fod med dine studiekammerater. Du kan næppe forkorte uddannelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du evt. har ret til merit, er du altid velkommen til at kontakte studievejleder, Lisbeth Mogensen, på T. 22 80 26 57 eller M. lmo@aams.dk

Skoleskift og genindskrivelse

Vejledning til ansøgning om skoleskift

Inden du ansøger om skoleskift, anbefaler vi, at du snakker med vores studievejleder Lisbeth Mogensen, T. 22 80 26 57 eller M. lmo@aams.dk for at sikre, at vi kan imødekomme dine forventninger.

Du bedes skrive en kort motiveret ansøgning, hvor du gør rede for, hvorfor du fremover ønsker at studere på Aarhus Maskinmesterskole. Du skal sende din motiverede ansøgning sammen med ansøgningsskemaet, samt dokumentation for dit adgangsgrundlag til maskinmester/skibsofficersuddannelsen, dvs. svendebrev, studentereksamen, adgangskursus m.v.

 

Ansøgning om skoleskift fra anden maskinmesterskole til Aarhus Maskinmesterskole. Vær opmærksom på, at i henhold til adgangsbekendtgørelsen og den gældende studieordning på AAMS, vil det kun være muligt at skifte og påbegynde på maskinmesterstudiet på AAMS på 4. semester. Det vil sige, når du har bestået 90 ECTS (1.-3. semester).

Husk også at medsende dokumentation for beståede dele af den uddannelse du er i gang med, samt angivelse af, hvad du forventer at bestå frem mod den ønskede studiestart.

Hvis du har nogle særlige vanskeligheder, i form af handicap, ordblindhed eller lignende, vil vi bede dig skrive det i din ansøgning. Det giver os mulighed for at vurdere, hvilke støttemuligheder der er, så det ikke bliver en hindring for din gennemførelse af uddannelsen.

Din ansøgning bør max være én A4 side.


Ansøgningsfrister 


Ansøgningsfrist for skoleskift til studiestart i august er den 5. juli, og du vil få svar på din ansøgning efter den 28. juli.

Ansøgningsfrist for skoleskift til studiestart i februar er den 1. december, og du vil få svar på din ansøgning medio december.

Du kan dog risikere at skulle vente med et endelig svar på din ansøgning til starten af august eller starten af januar. Dette skyldes, at vi skal sikre os at der er en plads til dig, efter ansøgningsproceduren for nye studerende er gennemført.Vejledning til ansøgning om genindskrivning

Har du tidligere været indskrevet på maskinmesteruddannelsen på Aarhus Maskinmesterskole har du mulighed for at søge om genindskrivning ved at udfylde ansøgningsskemaet.

Vær opmærksom på, at der skal være gået 5 mdr. siden du blev udmeldt inden du igen kan starte på studiet. Derudover skal der være en ledig plads for at genindskrivning er mulig.


Til din ansøgning skal du skrive en motiveret ansøgning, hvor du redegører for følgende:

 • Hvorfor blev du udmeldt af uddannelsen?
 • Hvad har du gjort fra du blev udskrevet og til nu?

Hvis du blev udmeldt på grund af opbrugte eksamensforsøg skal du vedlægge dokumentation for at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret


Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for genindskrivning til studiestart i august er den 5. juli, og du vil få svar på din ansøgning efter den 28. juli.

Ansøgningsfrist for genindskrivning til studiestart i februar er den 1. december, og du vil få svar på din ansøgning medio december.

Du kan dog risikere at skulle vente med et endelig svar på din ansøgning til starten af august eller starten af januar. Dette skyldes, at vi skal sikre os at der er en plads til dig, efter ansøgningsproceduren for nye studerende er gennemført.


OBS! Du kan tidligst genoptage din uddannelse 5 måneder efter du blev udmeldt

Har du spørgsmål til ovenstående ansøgningsprocedure, er du velkommen til at kontakte studievejleder, Lisbeth Mogensen, på T. 22 80 26 57 eller M. lmo@aams.dk

Ansøg lige her

SU

Du er berettiget til Statens Uddannelsesstøtte, SU, gennem hele uddannelsen til maskinmester, både når du er på skolen, og når du er i praktik. Når du søger SU, skal du være særligt opmærksom på, at adgangskurset og maskinmesteruddannelsen er to forskellige uddannelser. Du skal derfor søge uafhængigt af hinanden.

Adgangskurset er en ungdomsuddannelse (UU) og skal søges gennem Aarhus Universitet (AU), mens maskinmesteruddannelsen er en videregående uddannelse (VU). Husk at vælge det rigtige skema for din uddannelse.

Alt vedrørende SU foregår online og via NemID.

På www.su.dk kan du:

 • Søge om SU
 • Søge om lån
 • Ændre skattekort
 • Beregne dit fribeløb
 • Følge din egen studiefremdrift

Skal du søge om ekstra støtte ved fødsel (fødselsstøtte) eller ved kronisk sygdom (handicaptillæg), er det en fordel at søge vejledning hos vores SU-medarbejder Kristina Fosborg i studieadministrationen. Der er hjælp at hente for udbetalingsmåden af fødselsstøtte, og hvilken dokumentation der kræves ved søg af handicaptillæg.

Ved ansøgning om tillæg af klip på baggrund af sygdom, eller andre særlige omstændigheder, skal kvitteringsside for elektronisk ansøgning og dokumentation, sendes til skolen. Denne dokumentation SKAL videresendes til SU-styrelsen via skolens SU-medarbejder.

Du kan kontakte Kristina på tlf. 4122 7100 eller på mail kfo@aams.dk.


Regler om SU og studieaktivitet
Får du SU, imens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS.

Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Det betyder i praksis, at du kun kan gå ét semester om på hele maskinmesterstudiet, hvad enten du starter på 1. semester på værkstedsforløbet eller direkte på 4. semester, hvis du stadig vil opretholde din berettigelse til SU.


Generelt om SU
Du skal søge SU online på SU’s hjemmeside www.su.dk. Har du brug for vejledning om SU-reglerne i almindelighed eller specielt om din egen sag, kan du henvende dig i vores studieadministration eller selv finde oplysninger på SU’s hjemmeside.

Fra du taster din ansøgning på www.su.dk til du får svar, går der ca. 3-4 uger. Svaret kommer i form af en støttemeddelelse, som bliver sendt til Digital Post på borger.dk. Log ind med NemID/mitID. I støttemeddelelsen fremgår, hvor meget du får i SU, hvor meget der trækkes i skat, om du er tildelt studielån mv. Hvis der går mere end 3 uger før du får svar, kan det skyldes at SU-systemet ikke har fået dine skatteoplysninger, eller du ikke har udfyldt ansøgningsskemaet korrekt.

SU er forudbetalt og sættes ind på din NEM-Konto den sidste bankdag i måneden. Du får tidligst SU fra den måned, hvor du har søgt om SU.

Læs mere om SU-reglerne på www.su.dk

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder at du har brug for særlig støtte for at gennemføre en uddannelse? Så kan du få vejledning og søge specialpædagogisk støtte (SPS). SPS er en kompenserende støtte så du får mulighed for at gennemføre uddannelsen på lige fod med andre. Du kan læse om SPS-ordningen på http://www.spsu.dk/

Hvis du vil søge ind på maskinmesteruddannelsen og mangler vejledning om SPS, så er du velkommen til at kontakte AAMS’ SPS-vejleder Lisbeth Mogensen på lmo@aams.dk eller på telefon 2280 2657.

Du kan altid tage fat i vores studievejledere hvis du vil have hjælp til hvordan du kan håndtere dit studie, hvis du har vanskeligheder i form af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sidestillede vanskeligheder.

Find vores studievejledere her: https://aams.dk/om-os/kontakt/studievejledning/ 

 

Hvem kan få støtte?

Målgruppen for SPS er bred og inkluderer bl.a. studerende der er bevægelseshæmmede, har syns- og hørehæmning, har psykiske lidelser, er ordblinde mv. Der er flere forskellige støtteformer og -kombinationer, som gives ud fra den enkelte studerendes særlige behov.

 

Særligt for studerende med ordblindhed

Hvis du eller din underviser har en mistanke om, at du har ordblindhed, så kan AAMS ansøge om, at du bliver testet, og på baggrund af resultatet kan vi søge om den anbefalede støtte.

I starten af 4. semester på maskinmesteruddannelsen tilbyder AAMS alle studerende en screenings-test for ordblindhed (dysleksi). Vores erfaring er at mange studerende hos os har udfordringer med dysleksi og på denne måde kan vi hjælpe med at søge støtte til dig hurtigst muligt. Det er frivilligt om du vil deltage, men det er vores klare anbefaling at du gør det.

 

Hvilken støtte kan du få?

Typen og omfanget af den støtte du kan få afhænger af dit behov. Herunder kan du se nogle typiske muligheder for støtte.

Ordblindhed

 • Programpakke til læsning/stavning
 • Adgang til biblioteket Nota
 • Studiestøttetimer
 • Studiematerialer / undervisningsmaterialer på digitale medier

Bevægelseshæmning

 • Sekretærbistand
 • It-hjælpemidler
 • Praktisk hjælper

Blindhed / Synsnedsættelse 

 • Sekretærhjælp
 • Studiematerialer
 • It-hjælpemidler

Døvhed / nedsat hørelse

 • Sekretærbistand
 • Tegnesprogstolk
 • Skrivetolk
 • Høreanlæg / FM-anlæg

Psykiske vanskeligheder, f.eks. ADHD, ADD eller autismespektrumforstyrrelser (ASF)

 • Støttetimer

 

Hvordan søger du om støtte?

Du kan søge om SPS så snart, du modtager dit optagelsesbrev – og det anbefaler vi at du gør. Der kan være lang sagsbehandlingstid, så jo hurtigere du søger, jo hurtigere kan du modtage støtte. Hvis du gør os opmærksom på at du har behov for støtte allerede i din motiverede ansøgning, eller når du accepterer vores tilbud om en studieplads, kontakter vi dig inden studiestart og beder om en samtykkeerklæring til at måtte søge på dine vegne.

I optagelsesbrevet er der link til vores studiestartsside, hvor du kan læse mere om at søge SPS.

 

Hvis du har fået støtte tidligere

Er du tidligere testet for ordblindhed, og/eller har du modtaget hjælpemidler/støtte på en anden uddannelse (f.eks. på gymnasiet eller fordi du har taget adgangskursus til maskinmesteruddannelsen) eller en anden uddannelsesinstitution (f.eks. fordi du er blevet overflyttet fra en anden maskinmesterskole), så skal du henvende dig pr. telefon, mail eller fremmøde til AAMS’ SPS-vejleder Lisbeth Mogensen på lmo@aams.dk eller på telefon 2280 2657.

Sammen skal vi søge om overflytning af dine hjælpemidler (hvis du har læst på en videregående uddannelse) eller vi skal vejlede dig om hvordan du søger på ny (hvis du har modtaget støtte på en ungdomsuddannelse). Grunden hertil er, at gymnasium/adgangskurset er en ungdomsuddannelse mens uddannelsen til maskinmester er en videregående uddannelse, og kravene til at kunne modtage SPS-støtte er forskellige.

 

Maskinmester er vejen til go' energi

Screendump fra video - maskinmesterstuderende smiler og siger "jeg kan godt lide teknik"

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg søge ind på adgangskurset, når jeg har en gymnasial uddannelse?

Nej, adgangskurset henvender sig til ansøgere, der har en erhvervsuddannelse, men ingen gymnasial uddannelse.

Samtidig skal du være opmærksom på, at har du allerede én gang taget et fag på et bestemt niveau (f.eks. matematik B), så må du ikke tage det samme fag på samme niveau igen. Ønsker du at læse faget igen, skal det være på A-niveau.

Jeg har en gymnasial uddannelse, men bestod ikke matematik og fysik. Skal jeg tage supplering?

Når du samlet set har bestået din gymnasiale uddannelse, er du optagelsesberettiget til maskinmesteruddannelsen.

Hvis du ikke bestod matematik og/eller fysik på gymnasiet, anbefaler vi dog at du læser op på faget/fagene på gymnasial supplering – gerne inden studiestart, så du er up-to-date med dine kompetencer inden for fagene.

Jeg har i forvejen en videregående uddannelse – kan jeg blive optaget på maskinmesteruddannelsen?

Ja, det kan du – uddannelsesloftet blev fjernet ved sommeroptaget 2020.

Siden sommeroptaget 2020 har det igen været muligt at søge ind på en ny videregående uddannelse, selv om man allerede har én videregående uddannelse.

Det betyder blandt andet, at personer, der allerede har en kandidatuddannelse, godt kan blive optaget på en ny videregående uddannelse - hvis der er ledige pladser.

Kan jeg bevilges merit på baggrund af min allerede bestået, videregående uddannelse?

Det beror på en individuel vurdering af de fag du har gennemført på den første, videregående uddannelse.

Indholdet af maskinmesteruddannelsen skal opfylde kravene i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold med senere ændringer (STCW-konventionen), kapitel III/2 og III/6, med henblik på, at den uddannede, der har gennemført de maritime valgfag, kan få udstedt sønæringsbevis som vagthavende maskinmester i henhold til bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser.

Derfor skal de fag du ønsker at søge merit på opfylde ovenstående krav.

Se bekendtgørelsen her.

Min erhvervsuddannelse fremgår ikke af listen, der er relevante for maskinmesteruddannelsen?

Hvis du har et svendebrev, som ikke står på listen, skal du starte på uddannelsens 1. semester.

Har du ikke i forvejen en gymnasial uddannelse skal du, inden du kan starte på maskinmesteruddannelsens 1. semester, have gennemført et adgangskursus, hvor du tager fagene dansk og engelsk på niveau C og matematik og fysik på niveau B.

Se listen over relevante erhvervsuddannelser her

Jeg har ikke gennemført en erhvervsuddannelse, men har erhvervserfaring, kan jeg blive optaget?

I så fald kan du eventuelt søge om en realkompetencevurdering (RKV) på dine kompetencer, således at du kan bevilges merit på hele eller dele af værkstedsskolens semestre.

Dette beror på en individuel vurdering/behandling af en ansøgning og en prøve i værkstedet.

Realkompetencevurderingen skal være færdigbehandlet, inden du starter på semestret.

Ansøgningsfrist:

1. november, studiestart i februar

1. maj, studiestart i august

Jeg har en kortere erhvervsuddannelse – kan jeg blive optaget?

Det korte svar er ja, det kan du.

Har du en kort erhvervsuddannelse, (for maskinmesteruddannelsen relevant erhvervsuddannelse) har du mulighed for at søge om en realkompetencevurdering på dele af værkstedsskolen.

For at komme i betragtning til en realkompetencevurdering skal du (udover svendebrev) fremsende dokumentation for to års fuldtidsbeskæftigelse inden for et område, der er relevant for maskinmesteruddannelsen. Derudover skal du have bestået en gymnasial uddannelse eller adgangskurset.

Realkompetencevurderingen skal være færdigbehandlet, inden du starter på semestret.

Ansøgningsfrist:

 1. november, studiestart i februar
 2. maj, studiestart i august

Bøger til maskinmesteruddannelsen

Der er en række bøger, som du skal være i besiddelse af, for at kunne gennemføre maskinmesteruddannelsen. Vi har udarbejdet en liste, du kan tilgå ved at klikke på linket herunder. Vi har opdelt bøger efter semestre, så du ikke behøver anskaffe dig alle bøgerne fra start. Du kan købe bøgerne til maskinmesteruddannelsen her.

Kontakt

Ane Petrea Ørnstrand - Studievejleder for maskinmesteruddannelsen

Studievejleder, maskinmesteruddannelsen

Lisbeth Mogensen - Administrativ studievejleder hos Aarhus Maskinmesterskole

Studievejleder, vedr. optagelse og merit