Hop til indhold

Med ca. 1000 studerende er Aarhus Maskinmesterskole faktisk en af de mindre videregående uddannelsesinstitutioner i Aarhus. 

Styrken ved at være et mindre sted er, at du som studerende oplever en nær kontakt mellem klasser, studerende og undervisere. Undervisningen på uddannelsen er en blanding mellem holdundervisning og gruppearbejde. Det, at du er en del af en klasse og en studiegruppe gør, at du får et tæt bånd med dine studiekammerater og undervisere.

Vi har til huse i hjertet af Aarhus og lige ved havnefronten. Vi bor i bygningen 'Navitas', som vi bl.a. deler med ingeniørerne på Aarhus Universitet, hvilket bidrager positivt til et alsidigt studiemiljø med fælles fredagsbar, fester og andre arrangementer på tværs af uddannelserne.

Vi dyrker det faglige miljø, men det faglige miljø understøttes fint af de sociale aktiviteter, som de studerende sætter i værk, hvad enten det er aktiviteter i fredagsbaren, fodboldturnering eller sjove events, fester og studieture.

 

De Studerendes Forening

DSF er forkortelsen for De Studerendes Forening, der er de studerendes officielle talerør. DSF deltager ved møder i skolens bestyrelse, samarbejdsudvalg samt de udvalg og arbejdsgrupper, hvor det er relevant. På den måde får de studerende indflydelse på de beslutninger der træffes, f.eks. skolesn drift, den pædagogiske linje, undervisningen, mm.

Som studerende på skolen er du automatisk medlem af Foreningen og betaler et kontingent for dette. Hver klasse er repræsenteret i DSF’s bestyrelse og de udvalg og arbejdsgrupper som DSF nedsætter.

De Studerendes Forening har i 2023 fået et årligt tilskud på 16.243 kroner fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.


De Maskinmesterstuderendes Landsråd
De Studerendes Forening er tilsluttet De Maskinmesterstuderendes Lands­råd. Landsrådet består af 2 studerende fra hver maskinmestersko­le, og va­retager de studerendes interesser overfor centrale organisati­oner, fol­ke­ting m.v.

Desuden virker landsrådet som et samlingspunkt, hvor De Studerendes Forening fra samtlige skoler udveksler synspunkter og erfaringer.


Maskinmestrenes fodboldturnering
Fagforeningen for maskinmestre har årelang tradition med at arrangere fodboldturnering for maskinmesterstuderende fra hele landet.

DSF sikrer, at der er mange deltagende hold fra Aarhus Maskinmesterskole, og hvert år bliver der sendt en håndfuld busser fra Aarhus afsted til turneringen. 

Om studiemiljøet

Danmarks bedste studieby

Aarhus er kåret til Danmarks bedste studieby. Med de mange videregående uddannelsesinstitutioner, der har adresse i byen, opstår der automatisk t helt unikt studieliv, hvor en masse fede og sjove events og aktiviteter i hvert fald ikke gøre studielivet uden for studiet kedeligt. 

Her kan nævnes kapsejladsen i universitetsparkenDanmarks største fredagsbar, diverse fredagsbarer og en hulens masse andre aktiviteter og fester! 

Derudover er skovene, vandet og kulturoplevelserne en stor del af Danmarks anden største by.

Vi har samlet et par links, som beskriver Aarhus som studieby herunder:

Fredagsbar

En del af et godt studiemiljø er en god fredagsbar. På Navitas driver Aarhus Maskinmesterskole og Ingeniørhøjskolen en fælles fredagsbar, der holder til i kantinen. Hver fredag åbner baren midt i kantine-området, og den er åben for alle husets brugere. Fredagsbaren Haddokks drives af en bestyrelse, som er sammensat af studerende og ansatte fra de to institutioner.

Åbningstider: Fredage 13.00-02.00 (ikke på helligdage, ferier og i eksamensperioder)
Kontakt Fredagsbaren pr. mail: Haddokks@campus.aams.dk

Kantine

På Navitas deler vi kantine med husets øvrige brugere – nemlig studerende og ansatte på Ingeniørhøjskolen samt virksomhederne hos INCUBA. 

Kantinen kan også benyttes til gruppearbejde og rekreativ afslapning mellem lektionerne. Herfra er der adgang til den store terrasse med kig ud over havnen.

Find bolig i Aarhus

Inden du begynder at lede efter bolig, er det en god idé at overveje, hvilken type bolig du har mest lyst til at bo i. Vil du bo på kollegium, i ungdomsbolig eller en almindelig lejlighed – alene eller sammen med andre?

Der er mange muligheder i en by som Aarhus, og der er fordele og ulemper ved dem alle. Men Aarhus er også en af landet største studiebyer, og der er derfor mange om de ledige lejligheder og kollegieværelser. Det er tit lettest at få et sted at bo i udkanten af byen. Mange flytter så tættere på centrum senere, når muligheden byder sig. Det gælder for maskinmesterstuderende såvel som nærmest alle andre studier.

Hvis du ønsker at bo på kollegium, er det en god idé at søge så mange kollegier som muligt. Selvom du har fået en kollegiebolig, kan du godt søge igen og stå som aktivt søgende og optjene anciennitet til en anden og mere attraktiv kollegiebolig.

Mange kollegier er med i en ordning, hvor værelserne bliver fordelt af et centralt indstillingsudvalg for flere kollegier. Andre kollegier ønsker selv at fordele værelserne, så du skal her søge direkte til det enkelte kollegium.

Herunder har vi samlet en række links til dig, som kan hjælpe dig på vej til at finde en bolig i Aarhus:


Husk at melde flytning
Hvis du er en af byens nye borgere, skal du huske at melde din flytning senest 14 dage, efter du er flyttet.  Du har pligt til at oplyse folkeregisteret om din nye adresse, når du flytter. For sent meldt flytning udløser en bøde på 500 kr.

Meld din flytning online på www.aarhus.dk/flytning. Det eneste du skal bruge, er din NemID og din nye adresse. Du skal som nævnt melde din flytning senest 14 dage efter, du er flyttet, men du må gerne gøre det tidligere. Faktisk kan du melde din flytning op til en måned, før du flytter.


Bliv klogere på dine rettigheder som lejer
Lejeloven kan være svær at forstå og navigere i. Derfor har Lejerens Frie Retshjælp lanceret hjemmesiden www.lejeloven.dk for at at gøre det nemmere at forstå den ellers komplicerede lov, der vedkommer de mere end 2,4 millioner mennesker, som bor til leje i Danmark – og deres udlejere ikke mindst. Gå til hjemmesiden – klik her!

Læs mere om, hvordan du lejer sikkert her: http://www.rentingsafely.com/

Kontakt

Studievejleder, maskinmesteruddannelsen