Hop til indhold

Maskinmester

Med denne videregående uddannelse omfavner du stort set alle tekniske discipliner og kan finde praktiske løsninger på snart sagt alt i det daglige hos en virksomhed. Det er en bred, bred teknisk uddannelse, der åbner et ocean af forskellige typer jobs.  

Uanset hvilken vej du vælger at gå, vil du i det daglige løse samfundets og industriens tekniske udfordringer - og skubbe den grønne omstilling fremad. 

Vejen til go' energi
Som maskinmester er du der, hvor energi produceres og transporteres. Du leder, drifter og optimerer de energisystemer, der driver vores samfund og holder hjulene i gang. Energisystemer, der sikrer el, vand og varme, såsom vindmøller, fjernvarme, kraftværk, biogas, skibsfart, spildevand, elnettet, offshore og byggeri

Du spiller derfor en vigtig rolle i at omstille verdens og Danmarks energisystemer fra sort til grøn energi.

Du er den, der holder produktionen og driften i gang ude i virksomhederne. Og du er den, der gennemskuer de tekniske anlæg og processer og finder ud af, hvor energispildet opstår, og hvordan du reducerer det.

Du er uddannet til at forene mennesker og teknik og lærer at agere leder og løse tekniske udfordringer i samarbejde og fællesskab med andre.  

Om maskinmesteruddannelsen

Maskinmesteruddannelsen er Danmarks bredeste videregående uddannelse inden for teknik.

Som maskinmesterstuderende kommer du bredt rundt om de fleste tekniske fagområder, heriblandt elektroteknik, mekanik, procesanalyse og automation. Samtidig bliver du uddannet inden for teknisk ledelse med fag som management, sikkerhed og økonomi. Bredden gør dig attraktiv på jobmarkedet, faktisk går 97 ud af 100 nyuddannede direkte i job. 


Kort og godt lærer du på uddannelsen:

  • Hvordan du agerer som teknisk leder og det at lede og koordinere tekniske projekter
    i samarbejde med andre.
  • At tænke management, sikkerhedsledelse og økonomi, når du arbejder med tekniske projekter
  • At bruge din tekniske viden til at vedligeholde og optimere tekniske anlæg og ikke mindst energisystemer.
  • Hvordan du energioptimerer og skaber grønne energiløsninger. 


Gruppearbejde og hands-on undervisning 

Vi bringer din personlighed i spil med det faglige. En stor del af din studietid foregår i studiegrupper og i gruppearbejde, hvor du styrker dine evner til at samarbejde, skabe relationer og løse problemer i fællesskab. Det er evner, som virksomhederne efterspørger nu og i fremtiden.

I undervisningen på maskinmesteruddannelsen er der fokus på at spille bold med den virkelighed, du skal arbejde i efter uddannelsen. Du lærer via projekter og i samarbejde med dine medstuderende at løse problemer og udfordringer, der er ude i industrien og erhvervslivet. På skolen har vi laboratorier og værksteder til at gøre undervisningen praksis- og virkelighedsnær.

Nærhed

Vi mener, at nærhed er rigtig vigtig for en god studietid, og derfor dyrker vi den tætte og personlige kontakt mellem underviser og dig som studerende. Vi underviser på overskuelige hold i klasselokaler og ikke i store forelæsningssale med 100 studerende. 

Kan jeg komme ind?

Besøg os

Fremtiden er grøn

Som maskinmester er du populær ude i erhvervslivet, fordi du evner at lede tekniske projekter og systemer og udvikle hands-on løsninger i det daglige ude i virksomhederne. Og i dag er de fleste maskinmester-stillinger minded på at udvikle grønne energiløsninger og gøre en grøn forskel.

Det vil ikke være underligt, hvis du som maskinmester ender som teknisk chef, driftsleder, vedligeholdelseschef, teamleder mv. 

Ofte stillede spørgsmål 

Kontakt

Studievejleder for maskinmestre - vedr. studieliv, uddannelsesindhold & karriere

Lisbeth Mogensen - Administrativ studievejleder hos Aarhus Maskinmesterskole

Studievejleder - vedr. optagelse og merit

Besøg os Ansøg