Hop til indhold

Frits Giversen hyldes med Undervisningsprisen 2023

 

På baggrund af de studerendes indstilling hyldes lektor og fagkonsulent på Aarhus Maskinmesterskole Frits Giversen med Uddannelses- og Forskningsministeriets Undervisningspris 2023

Billede af Frits Giversen

Frits Giversen underviser blandt andet i management og termiske maskiner, og er derudover drivkraften i innovationsforløbene i Lean Management og CX-processer på maskinmesteruddannelsens 6. og 7. semester. I undervisningen er Frits i øjenhøjde og jordnær, og han gør de svære management-teorier forståelige for de studerende ved at bruge eksempler fra sit eget og deres liv. Frits beskriver selv at han “gerne vil starte en teoretisk undervisningsgang med afsæt i noget praktisk, enten fra min eller de studerendes hverdag”. 

 

”Frits er et ekstraordinært eksempel på en underviser som i den grad forstår at inddrage de studerende. Frits er med til at bidrage med et højt fagligt niveau, og gør undervisningen til et fantastisk sted at være som studerende.” (studerende 6. sem.)

Læs: Syv engagerede og nærværende undervisere modtager i dag Undervisningsprisen

Foruden undervisning i højeste klasse sidder Frits Giversen både med i Aarhus Maskinmesterskoles samarbejdsudvalg, og han repræsenterer også medarbejderne i skolens bestyrelse. Begge steder viser han ekstraordinært engagement i skolen, i undervisningen og i de studerende, og er dermed også investeret i skolens strategi og i fremtidens maskinmestre. På samme måde tilpasser Frits løbende sin undervisning med afsæt i de studerendes input - noget som han mener har været helt afgørende for udviklingen af innovationsforløbene. Og foruden udviklingen af innovationsforløbene har Frits, sammen med kollegaer, deltaget i forsknings- og udviklingsprojekter omhandlende blandt andet adfærdsdesign og i CO2-køl, hvor begge projekter har ført til nyt undervisningsmateriale, som de studerende aktivt bruger, når de arbejder med forandringsledelse og commisioning.

Læs: Frits Giversen (portræt hos Uddannelses- og Forskningsministeriet)

 

Tæt kobling mellem teori og praksis

At Frits’ undervisning både omhandler maskinmesterens praktiske færdigheder og den teoretiske ballast, som er nødvendig for at fungere som projektleder, driftschef eller konsulent, er også tydelig i tilgangen til undervisningen og de studerende. Alle Frits’ undervisningsforløb bærer præg af en tæt kobling mellem teori og praksis, hvor han tager udgangspunkt i sine mere end 25 års erfaring som maskiningeniør og leder i erhvervslivet. Med dette afsæt skaber han konkrete og autentiske case-opgaver, som de studerende kan arbejde med, og som skaber grobund for oprigtig undren og refleksion. Dermed lærer de studerende, at virkelighedens problemer kan løses med de teorier, de lærer, og at de er i stand til at tage deres viden med videre i deres arbejdsliv.

Læs: Rektorkollegiet for de maritime uddannelsers indstilling af Frits Giversen til Undervisningsprisen 2023

På samme måde vægter Frits den konstruktive feedback og dialog med de studerende højt, og sikrer i sin undervisning en tydelig forventningsafstemning, noget der er med til at skabe et rum, hvor der er plads til den afgørende undren og udfordring.

”Frits giver feedback af en kvalitet jeg ikke har oplevet endnu, hvor han afsætter den nødvendige tid til at give konstruktiv feedback og tager dialogen med os studerende.” (studerende 6. sem.)

 

Om Undervisningsprisen

Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet der uddeler Undervisningsprisen, og til prisuddelingen anerkendes prismodtagerne af både H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund. Fejringen foregår i Operaen i København, og foruden Frits er der seks andre dygtige undervisere fra de videregående uddannelsesinstitutioner der modtager prisen.

Frits Giversen har modtaget undervisningsprisen 2023 og står sammen med personer fra embedsværket

Biografi

Frist Giversen er uddannet maskiningeniør, og har derudover en MBA i Strategic Management samt en uddannelse i NLP. Efter 25 år i erhvervslivet hos blandt andet FLSmidth, Saint-Gobain Weber og Lemvigh Müller har han nu været de seneste 8 år hos Aarhus Maskinmesterskole, først som adjunkt og siden som lektor. Privat bor Frits i Aarhus sammen med sin kone, og de har sammen to børn og to børnebørn. Når han ikke underviser på Aarhus Maskinmesterskole er der stadig en stærk forbindelse til det maritime, når Frits stævner ud på de danske farvande i sin egen båd, eller som sejladsinstruktør i forskellige sejlsportsforeninger.

 

Foto: Søren Kjeldgaard